Na prahu premeny

Archív článkov Na prahu premeny – Meditácie pre mužov na každý deň je v tomto linku.
Zoznam článkov aj s linkami je uvedený tu:

Časť prvá Mužská cesta – príroda, mytológia a širší príbeh

 1. Mužská cesta  
 2. Volanie diaľav
 3. Veľké putovanie za poslaním
 4. Svätý grál
 5. Hľadanie vízie
 6. Radikálne dobrotivý vesmír
 7. Všetko má svoje miesto
 8. Do divočiny
 9. Skvelý deň na veľké veci
 10. Hrdina vo vnútri
 11. Žiadne geografické riešenia
 12. Jednoduché a krásne
 13. Kozmické vajce
 14. Keď nemytologizujeme, patologizujeme
 15. Zmysel symbolov
 16. Putovanie a otázky
 17. Hlad po otcovi
 18. Objav svoju pravú tvorivosť
 19. Učitelia
 20. Život pred náukou
 21. Hlbšie otázky
 22. Príroda je prvé Božie Písmo
 23. Stvorenie a spoločenstvo
 24. Veľký reťaz bytia
 25. Existuje iba nadprirodzeno
 26. Kto v skutočnosti ste?
 27. Príliš skoro na cestu
 28. Chrániť vlastné zlato
 29. Rozdať svoje zlato
 30. Niektorí to nazývajú osvietením
 31. Kam nás vedie duša
 32. Vyvrieť do vedomia ako sopka
 33. Vzdelávanie mužskej duše
 34. Musíme opúšťať rajskú záhradu?
 35. Čo nám chýba?
 36. Odvedenie / Odpoznanie
 37. Naraziť do steny
 38. Prísna láska
 39. Podmienenú lásku potrebujeme tiež
 40. Odkiaľ som prišiel?
 41. Čo vie divočina
 42. Zaslúžiť si privilégiá mužskosti
 43. Schopnosť niesť zodpovednosť
 44. Úloha otca
 45. Zachytiť otcovu lásku
 46. Doviesť seba samého späť do záhrady
 47. Nájsť seba samého v prírode
 48. Mužské prechodové rituály

  Časť druhá Muž v kultúre a spoločnosti – Boh, moc a hanba
 49. Zakúšať vlastnú skúsenosť
 50. Širší vesmír
 51. Božie priateľstvo
 52. Inštinkt a svedomie
 53. Božia spravodlivosť
 54. Prvé dovolenie
 55. Zrkadlenie
 56. Problém, že nie som Boh
 57. Rana za ranou
 58. Čo robiť so svojou bolesťou
 59. Boh ma má rád
 60. Boh nie je tým, kým si my myslíme, že by byť mal
 61. Pravda
 62. Chcieť robiť to, čo robiť musím
 63. Zásluhy a nezásluhy
 64. Uzavierať kruh
 65. Problém s permisivnou spoločnosťou
 66. Misandria
 67. Muž uprostred
 68. Evanjelium chudobných
 69. Vzájomná závislosť
 70. Viera ako sloboda nevedieť
 71. Riadi Boh všetko?
 72. Workoholici pre Boha
 73. Bok po boku
 74. Práca ženy
 75. Materská láska
 76. Otcovia a synovia
 77. Žiť s hladom po Bohu
 78. Rany patriarchátu
 79. Zvnútra
 80. Pravé náboženstvo
 81. Neduálne myslenie
 82. Homosexuálni a heterosexuálni muži
 83. Sami na to nestačíme
 84. Na dne
 85. Keď sa viera stane skutočnosťou
 86. Vnútorná autorita
 87. Symboly loajality
 88. Keď pravda a láska trpia
 89. Evanjelium prosperity
 90. Hľadanie spravodlivosti
 91. Vyššia sila
 92. Stretnutie so skutočným Ježišom
 93. Kde je Boh?
 94. Diera v duši
 95. Niečo nového a veľkého
 96. Jedinečne s Bohom
 97. Ako sa definujem?
 98. Stranou a oddelene
 99. Napomáhať pohybu
 100. Vyvažovanie
 101. Tanec posvätných vzťahov
 102. Konštruovanie reality
 103. Ctiť a rešpektovať ženskosť
 104. Veľká pravda je vždy zahalená
 105. Ľavá a pravá
 106. Cirkev chudobných
 107. Čo ma vlastní?
 108. Dobré správy / Dobrá novina
 109. Pasca bohatstva
 110. Závislosť
 111. Kto sú chudobní?  
 112. Z okrajov
 113. Soľ a kvas
 114. Vonkajšia a vnútorná moc
 115. Krysí závod
 116. Fungovanie ako zvyčajne
 117. Služobné vodcovstvo
 118. Príď kráľovstvo tvoje – odíď kráľovstvo moje
 119. Dve definície slobody
 120. Mýtus dvoch modernizmov
 121. Nezdravé klíma pre manželstvo
 122. Čeliť slzám vecí
 123. Mužská duchovná cesta v kocke
 124. Kto tou cestou vážne prejde?

  Časť tretia Duševná práca muža – zloba, tieň, iniciácia a cesta zostupu
 125. Muži sa nerodia, muži sa utvárajú
 126. Iniciácia do pravého Ja
 127. Zaplniť prázdno po otcovi
 128. Zmätenie otcov
 129. Niesť vlastné rany
 130. Budovanie mostov
 131. Pristupovať k Evanjeliu zhora
 132. Náš zlatý tieň
 133. Cudzinci
 134. Porušenosť sveta
 135. Prvý krok
 136. Môžeme hovoriť len „je to ako“
 137. Život pred dogmou
 138. Zahliadnutia a náznaky
 139. Posudzovanie dobrého a zlého
 140. Porozumenie
 141. Pocity a emócie
 142. Zvládanie hnevu
 143. Naše ego ako schránka
 144. Ochraňovať dobré ego
 145. Hrdinovia a vysoké veže
 146. Mužský spôsob cítenia
 147. To, čo je
 148. Neobvyklý duchovný rozum
 149. Duša a telo
 150. Ženská tvár Boha
 151. Ženská stránka Boha
 152. Posvätný sňatok
 153. Veľký duch
 154. Túžiť po večnom ženstve
 155. Celosť a svätosť
 156. Vzájomný pohľad
 157. Čím zatiaľ ešte nie sme
 158. Čierna a biela
 159. Bremeno bieleho muža
 160. Čo je pravda?
 161. Poznajte svoje filtre
 162. Vrcholný akt odvahy
 163. Skutočná revolúcia
 164. Zahŕňať nedokonalosť
 165. Láska je rozhodnutie
 166. Na odvrátenej strane otázok
 167. Dar viny
 168. Zrkadlá
 169. Samota
 170. Najskôr nás čaká pád
 171. Čo je posvätné a čo je pohanské?
 172. Dobrá túžba
 173. Cesty labyrintom
 174. Nevyberať, ale umožňovať
 175. Božské zrkadlo
 176. Systémová mriežka
 177. Láska ako dôkaz
 178. Jediná cesta
 179. Ako učí Boh
 180. Plné nasadenie
 181. Krachy a pády
 182. Slnko tiež umiera
 183. Ako znie otázka?
 184. Mužský rituál
 185. Bohovia, čo kadia
 186. Nový druh neomylnosti
 187. Hľadanie nedokonalého
 188. Tieň
 189. Keď sa stretne zem a nebo
 190. Vyrieš si to, chlapče!
 191. Humor je prvá obeť
 192. Boxovanie s tieňom
 193. Vinný podľa obavy
 194. Trám vo vašom oku
 195. Pohliadnuť tieňu do tváre
 196. Čo znamená mravnosť
 197. Kto, ja?
 198. Čo presne je plevel?
 199. Učiť sa od tieňa
 200. Stačí to vidieť a máš to
 201. Naučiť sa smiať
 202. Tieň a osobná štylizácia
 203. Smiech a plač
 204. I kultúry majú svoje tiene
 205. Ani ofenzívne, ani defenzívne
 206. Rozžiariť sa!
 207. Žiadny strach
 208. Previnilosť (pocit viny) verzus hanba
 209. Zloba a zármutok
 210. Spriateľte sa s temným rytierom
 211. Je zmena životnou cestou?
 212. Sny
 213. Ani sa nepútať ani sa neodpútavať
 214. Úloha vo vnútri úlohy
 215. Umelohmotní muži
 216. Nevyhnutný predpoklad
 217. Oboje je pravda
 218. Premena
 219. Vyhnanstvo ako liminálny priestor
 220. Spravte si čas na strácanie času
 221. Stáť na prahu
 222. Ústup môže byť postup
 223. Nebrať žiadne lacné napodobeniny

  Časť štvrtá Paradox premeny – zmena, utrpenie a sloboda
 224. Sviatostná imaginácia
 225. Opätovať božský pohľad
 226. Paradox milosti
 227. Ekonómia milosti
 228. Mystici a svätci
 229. Učenie a zdieľanie
 230. Problém zla
 231. Kresťanská evolúcia
 232. Zapriahnuť diabla pre dobro veci
 233. Nechať Ježiša plakať
 234. Žiť bez odpovedí
 235. Spásne vypočutie
 236. Pravé priateľstvo
 237. Dve cesty
 238. Žiaľ
 239. Rodinné zranenie
 240. Prvotný hriech
 241. Tváre vylúčených
 242. Všeobecný rej
 243. Časť celku
 244. Dve ekonómie
 245. Pojem hriechu
 246. Ochota ponúknuť dar
 247. Posvätné zranenie
 248. Učiť sa vysporiadúvať s ranami života
 249. Život nie je spravodlivý
 250. Spravodlivosť a Evanjelium
 251. Spoločenský hriech
 252. Zrkadlové neuróny
 253. Hranice medzi radosťou a utrpením
 254. Len láska a milosť
 255. Nedokonalý svet
 256. Ponorky
 257. „Totosť“
 258. Preč s ľahkými odpoveďami
 259. Najväčší paradox
 260. Videnie
 261. Otec viery
 262. Proces, nie výsledok
 263. Potná chyža
 264. Zmena verzus premena
 265. Vyslobodenie zo zrkadlovej siene
 266. Aj tak to už viere
 267. Klubové náboženstvo
 268. Hľadieť si svojho
 269. Náboženský brak
 270. K čomu je utrpenie dobré?
 271. Od tápania k vereniu
 272. Abakukova kštica
 273. Obrázky to dokážu
 274. Muž nadživotnej veľkosti
 275. Vzpieranie
 276. Dennodenná vďačnosť
 277. Nechávať veci plynúť
 278. Trochu ako umieranie
 279. Starí blázni
 280. Dvaja musia ustúpiť jednému novému
 281. Ukrižovanie a vzkriesenie
 282. Duch a duchovia
 283. Čo je to práca duše
 284. Krv
 285. Toto pite
 286. Veľký obrat
 287. „Znovuzrodenie“ predpokladá najskôr smrť
 288. Paradox a kontemplatívne myslenie
 289. Čas dospieť
 290. Dospelá viera
 291. Muži a príroda
 292. Choroba z nedostatku prírody
 293. Dopraj si čas, ktorý je treba

  Časť piata: Mužské archetypy a integrovaný muž – kráľ, bojovník, kúzelník, milovník
 294. Byť milovaní nám umožňuje milovať
 295. Ak sme dvaja celí, sme jedno
 296. Skok
 297. Kolobeh
 298. Horieť, alebo zmrznúť
 299. Ľudia, ktorí dodávajú energiu
 300. Múdrosť nášho tela
 301. Čo by sme si mali pripomínať?
 302. Chýbajúca svätosť
 303. Telo to vie
 304. Ako poznať svätca
 305. Začať s touto generáciou
 306. Tí, ktorí sa boja smrti
 307. Stáť v medzipriestore
 308. Stavať mosty
 309. Čeliť vlastnej smrti
 310. Čo je potrebné ku spáse
 311. Nie je za čo sa hanbiť
 312. Ak sme my dvaja jedným, sme celí
 313. Ježiš ako nenásilný bojovník
 314. Cesta bojovníka
 315. Ježiš ako mudrc
 316. Naše uprednostňovanie kráľov
 317. Prorokom sa nedostáva pôct
 318. Ježiš ako archetyp milujúceho
 319. Všetko má svoje miesto
 320. Účastniť sa Božieho života
 321. Veľké divadlo
 322. Dokonalosť je nepriateľom dobra
 323. Môže Boh trpieť?
 324. Ovládanie problém len odkladá
 325. Dve veľké prikázania
 326. Zdravá energia bojovníka
 327. Neriadená strela
 328. Múdry muž

Pridaj komentár