Pristupovať k evanjeliu zhora

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto tridsiaty prvý

„Väčšina z nás mužov pristupuje k evanjeliovému posolstvu nie k takému, aké je ono samé, ale aký sme my. Napríklad zaistení, zabezpečení muži s istou mierou moci zvyčajne chápu náboženstvo v kontexte osobného uzdravenia a osobnej duchovnej inšpirácie. Majú trebárs pocit, že je niečo zle, že im napriek každodennému pohodliu niečo chýba, a s týmto zámerom potom pristupujú k evanjeliu a nikdy ich ani nenapadne, že by v Božom pláne mohlo ísť o nejaké väčšie záujmy. Je to z ich strany síce úprimné, ale taktiež sebestredné.

 Historicky sa tento model čítania evanjelia prejavuje tak, že ho títo muži celé, skutočne skoro celé preformulujú do podoby náuky, ktorá prináša vnútornú útechu a osobnú spásu. Sociálne ani politické implikácie sa v takto podanej náuke nevyskytujú vôbec – výnimkou sú prípady, kedy niečo ohrozuje zavedený status quo. Okrem útechy a osobnej spásy je z tejto náuky takmer všetko ostatné – a všetci ostatný – vylúčené. Ide o veľmi súkromné nebo. Takáto náuka nikdy neústi v ten záver, v ktorý ústí Biblia: „Nové nebo a nová zem“ a Nový Jeruzalem zostupujúci na zem, aby žil medzi ľuďmi (Zjv 21; 1 – 3).

Ako pristupujem k evanjeliu? Ako moje ekonomické postavenie či kariéra mení spôsob, ktorým sa stretávam s Písmom a náboženstvom?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 157.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#PristupovaťKEvanjeliuZhora #StatusQuo #NovéNeboANováZem #VnútornáÚtecha #OsobnáSpása #SociálneAPolitickéImplikácie #Náuka

Pridaj komentár