Úloha vo vnútri úlohy

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štrnásty

„Mnoho z nás bolo vedených k tomu, aby sme sa „zbavovali svojich hriechov“. Len málokedy, ak vôbec, nás niekto učil, ako svoje hriechy vidieť ako symptómy a ako sa od nich dozvedieť, čo nám hovoria. Mnoho z nás sa nikdy neučilo uvedomovať si rozdiel medzi tým, čo hovoríme, vrátane toho, čo hovoríme v ducho sami sebe, a tým, čo sa skutočne deje. Naučili sme sa poznať zákony, ale duchovne rozlišovať sme sa nenaučili.

Dvaja ľudia môžu vykonávať tú istú prácu, keď sa ale pozriete bližšie, uvidíte, že jeden z nich pri práci buduje dôveru, istotu a tímovosť, zatiaľčo druhý šíri nespokojnosť, ohováranie a nešťastnosť. Toto sú úlohy vo vnútri úloh a tie sú v skutočnosti tiež tým, čo za svoje peniaze skutočne dostávate. Aby sme takto videli, musíme vedieť rozlišovať a vedieť, ako s tým, čo sa skutočne deje, zaobchádzať. Potom nám pôjde menej o to, aby sme sa hriechov zbavili, a viac o to, aby sme správne naložili s poznaním, ktoré nám tieto symptómy poskytujú.

Kedy som reagoval na hriech, bez toho aby som porozumel tomu, čo mi tento symptóm hovorí?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 240.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#ÚlohaVoVnútriÚlohy #DeňDvestoŠtrnásty #Hriech #ZbavovaťSaHriechu #Hriechy #ZbavovaťSaHriechov #Symptóm #HriechAkoSymptóm #ČoHovorím #ČoSaDeje #Rozlišovanie #DuchovneRozlišovať #DuchovnéRozlišovanie #Porozumieť #PorozumieťČoSaSkutočneDeje

Pridaj komentár