Richard Rohr: Nechať Ježiša plakať

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristo tridsiaty tretí

„Niekedy sa môže stať, že v neme svojej túžby po usporiadanom živote a vesmíre obetuje,e pravdu a súcit.

Keď Ježiš pohliadol na Jeruzalem a rozplakal sa nad ním (Lk 19, 41), bolo by asi tým posledným, čo by potreboval, aby k nemu pribehol nejaký zbožný človek so slovami: „Ale Pane, neplač! To všetko je súčasťou Božieho dokonalého plánu.“ Nie: len nechajme Ježiša plakať. Omnoho väčší problém je, že my neplačeme s Ním nad dejinami, ľudstvom ani nad tým, čo robíme jeden druhému a onomu „univerzálnemu“ mestu, na ktoré On zhliada. Koniec koncov Ježišove nasledujúce slová znejú: „Ó keby si poznalo aspoň v tento svoj deň, čo by ti prinieslo pokoj!“ (L 19, 42).

Plač predstavuje iný spôsob rozumenia skutočnosti. Nemusíme sa snažiť naprávať, vysvetľovať ani ovládať. Plakať by sme pravdepodobne mali omnoho viac, nie menej.

Som dostatočne vyrovnaný, aby som sám sebe dovolil dar sĺz, keď je potrebné plakať?
Keď si nedovolím plakať, čo sa vo mne stane?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 262.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Pridaj komentár