Hrdinovia a vysoké veže

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto štyridsiaty piaty

„Vybudovanie zdravého ega je začiatkom hrdinovej cesty. Tu však taktiež hrozí nebezpečenstvo, že vo chvíli, kedy je schránka ega hotová, zamení hrdina túto schránku za obsah samotný. Uverí, že ona vonkajšia persona, ktorú nastavuje svetu, je úhrnom všetkého, čím sám je.

Pokiaľ sa muž príliš stotožní so svojou schránkou či personou, môže sa stať, že strávi zvyšok života chránením tejto schránky, ktorú tak dlho budoval. To je možné vidieť u mužov, ktorí sa ešte v neskorších fázach života stále zaoberajú svojim vlastným sebaobrazom a sebavedomím. Vystavali si schránku do takej výšky, že sa z nej stala veža, a oni zabudli, ako sa lezie dole a chodí po blativej zemi, na ktorej žijeme my ostatný.

Stotožnil som sa s vonkajšou personou natoľko, že som zabudol pokračovať vo vnútornej ceste?

Pokiaľ áno, ako sa vrátim na cestu?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 171.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#HrdinoviaAVysokéVeže #Hrdinovia #VysokéVeže #Ego #Schránka #Cesta

Pridaj komentár