Sami na to nestačíme

Deň osemdesiaty tretí

„Boh vyplňuje medzeru ľudských nedostatkov kozmickým aktom milosti a milosrdenstva. Svätý Pavol označuje tento veľký skutok slovom Kristu. Podľa Pavla existuje Kristus od večnosti a v Ježišovi sa stal iba viditeľným. Kristus je veľké Božie milosrdenstvo, veľký Boží plán a Božia ochota vyplniť všetky nedostatky ľudského hriechu, ľudskej porušenosti, chudoby a zlyhania. Boží plán nespočíva v tom, žeby Boh nejako rozhnevane upratoval potom, čo je skutok dokonaný. Božím plánom je od samého počiatku spása, nie len púha reakcia na naše omyly (prečítajte si prvé kapitoly listu Efezanom a Kolosanom). Kristus bol od samého zažiatku Božím plánom k dosiahnutiu úplného a konečného víťazstva. Sme spasený milosťou a Božou nepodmienenou láskou. Všetci bez výnimky.

Tak prečo robíme z evanjelia padnutú súťaž o zásluhy? Veď kto z nás je skutočne hodný? Pápež? Ja? Vy? Prečo nedokážeme prijať, že Boh nás NEmiluje za to, že sa zmeníme? Boh nás miluje preto, aby sme sa mohli zmeniť. Boh nás nemiluje preto, že sme dobrí. Boh nás miluje preto, že Boh je dobrý.

Nakoľko dôverujem Božiemu milosrdenstvu, že sa postará o všetky moje nedostatky a hriechy?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 107.

#MužskáSpiritualita#NaPrahuPremeny#DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr#Maskulinita#Meditácia#DuchovnáLiteratúra

Pridaj komentár