Čím zatiaľ ešte nie sme

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto päťdesiaty siedmy

„Tá bolesť, ktorú cítime nad stratou svojho dvojčaťa, bolesť z toho, že si pripadáme rozdelení a nie celí, je tým, čo našu cestu udržuje živou. Musíme neprestajne hľadať svoju druhú polovicu, objavovať ju tu aj inde vo svete, a akonáhle ju nájdeme, zamiluvávať sa do nej – v ľuďoch, v prírode, zvieratách, udalostiach a modlitbe. U toho však nesmieme prestať.

Musíme taktiež nájsť spôsob, ako umožniť oný ustavičný cyklus naplňovania a strácania, ktorý bude neustále prítomný, a taktiež ako mu odpúšťať. Každá láska vás čiastočne sklame, a napriek tomu vám taktiež mnoho odhalí. Buďte vďační za oboje. Nič na tejto zemi nie je bezozvyšku Boh.

My dúfame, že až dospejeme do druhej polovice života, budeme už chápať, že sa stále zamiluvávame do toho, čím sme sa ešte nestali. Psychologicky povedané tu ide o postupné odstraňovanie všetkých idealizácií a poblúznení, čo nám umožňuje nachádzať silnejúcu plnosť v sebe samých. Duchovne povedané ide proste a jednoducho o zrelosť a svätosť.

Ako zvládam napätie medzi naplnením a stratou?

Aký by som uviedol príklad?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 183.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#ČímZatiaľNieSom

Pridaj komentár