Cudzinci

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto tridsiaty tretí

„Všetci sem náchylný k predsudkom. O druhých ľuďoch – o všetkých tých ľuďoch okolo nás – vynášame rýchle súdy úplne bez empatického prihliadnutia k možným príčinám ich jednania. Svoje súdy vynášame celkom predvídateľne zo svojej perspektívy a za seba.

Tí, kto zakúsili bezmoc alebo utrpenie útlaku či vylúčenia, tvoria v rámci dominantnej kultúry rôzne subkultúry. Pre tieto subkultúry sú charakteristické strach, hnev, previnilosť, poverčivosť, impulzívne jednanie a beznádej, a my, ktorí stojíme mimo nich, im dokážeme zriedkakedy porozumieť, dokiaľ sme sa sami neocitli na ich mieste. A rovnako tak nedokážu ani oni porozumieť nám!

Títo „cudzinci“ – často z inej rasovej, náboženskej alebo socioekonomickej skupiny – sa stávajú akýmsi bielym plátnom, na ktoré si premietame svoje vlastné strachy, pochybnosti o sebe samých a nenávisť voči sebe samým. Všetko, čoho sa bojíme alebo čo nedokážeme vidieť v sebe samých, uvidíme u iných ľudí alebo skupine a u nich to taktiež budeme nenávidieť. Toto je jeden z ústredných obetných baránkov, ktorý funguje prevažne nevedome. Práve preto musel Ježiš tento mechanizmus raz a navždy všetkým ukázať na kríži.

V akých situáciách som dovolil svojim predsudkom, nedorozumeniu a strachu, aby ma strhli k nespravodlivému odsudzovaniu druhých?

Dokážem sa pozrieť hlboko do seba, aby som poznal svoje skryté predsudky, ktoré som si nedokázal priznať?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 159.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Pridaj komentár