Naše ego ako schránka

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto štyridsiaty prvý

Naše ego ako schránka

„Naučili sme sa vyhýbať tomu, aby sme sa museli stretávať s príliš veľkou dávkou reality naraz. Vytvorili sme si akúsi schránku svojho ega, ktorá nám umožnila vychodiť školu, vybudovať si kariéru a vyhovieť rodičom, kultúrnym normám a cirkvi. Tak vzniká nevyhnutná vonkajšia persona („maska“), ktorá sa skladá z toho, čo je nám príjemné a čo chceme ukazovať svetu, a všetko ostatné eliminujeme.

Pokiaľ sa z tejto schránky stane „betónové silo“, väčšina života zostane na vonkajšej strane, teda vlastne „eliminovaná“ ako čosi zlé, nepotrebné či nebezpečné. Čím starší budete, tím viac sa bude život ukazovať a rozrastať vo svojej plnosti, do ktorej vždycky spadajú i temné stránky vecí. Schránka ega sa musí postupne zväčšovať, aby dokázala poňať viac dát, viac rozporov, viac bolesti a taktiež omnoho viac radosti.

Pamätajte si, že oná schránka je púze a iba nástroj, ktorý je k tomu, aby sa používal. Opatera o túto schránku nie je cieľom sama o sebe – inak by sme nikdy nedospeli ku skutočnému obsahu vlastného života, natož potom života Božieho. Schránka nášho ega je určená k tomu, aby udržala dar, a tento dar sa neustále rozrastá.

Ako by som popísal schránku svojho ega, personu, ktorú nastavujem svetu?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 169.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#NašeEgoAkoSchránka

Pridaj komentár