12 konceptov Anonymných alkoholikov

Dvanáct konceptů AA je interpretací světové služební struktury AA. Odkrývá její vývoj do současné podoby a rozvádí zkušenosti a důvody, na jejichž bázi dnes společenství AA pracuje. Níže uvedený seznam představuje pouze stručný přehled.

 1. Konečná zodpovědnost a pravomoc ve Službě AA spočívá v Kolektivním svědomí společenství jako celku.
 2. Celostátní Konference Služby v AA je v každé praktické otázce týkající se společenství AA rozhodujícím článkem a platným svědomím našeho společenství jako celku v celostátních otázkách.
 3. Abychom zajistili účinné vedení společenství, měli bychom udělit každému článku společenství AA – Celostátní konferenci služeb AA, Radě důvěrníků, výborům, komisím a jejím vedoucím pracovníkům – „Rozhodovací pravomocí“ podle Tradic AA.
 4. Na všech úrovních zodpovědnosti bychom měli dodržovat tradiční „Právo na účast“, abychom umožnili volbu zastupitelů v dostatečném poměru ke zodpovědnosti, které se každý musí zhostit.
 5. V celé naší struktuře Služeb by mělo převážit tradiční „Právo na odvolání“ tak, aby byly vyslyšeny hlasy menšiny a aby se osobním stížnostem dostalo pečlivého projednání.
 6. Celostátní Konference Služby AA uznává, že hlavní iniciativa a účinná zodpovědnost ve všech celostátních otázkách Služby v AA by měla být vykonávána důvěrníky, kteří jsou členy celostátní konference Služeb AA a vystupují jako Rada služeb AA.
 7. Charta a nařízení vydané Radou služeb AA jsou právoplatnými nástroji, které dávají důvěrníkům právo zastupovat společenství AA ve všech jeho záležitostech. Charta konference není právoplatný dokument, jeho konečná efektivita se opírá o Tradice AA a o sílu peněžního fondu AA.
 8. Důvěrníci jsou hlavními tvůrci a vykonavateli celkové politiky společenství AA a správci peněžního fondu. Vykonávají dohled nad odděleně založenými službami a službami, které jsou neustále dostupné díky tomu, že mají možnost volit pracovníky zodpovědné za chod těchto služeb.
 9. Dobré vedení na všech úrovních služby v AA je nezbytné pro naši další činnost a bezpečnost. Vedení společenství, které kdysi spočívalo na našich zakladatelích, musí být nutně převzato důvěrníky.
 10. Každé úrovni zodpovědnosti ve službě AA musí odpovídat adekvátní pravomoc. Oblast této pravomoci musí být dobře definována.
 11. Důvěrníci by vždy měli mít k dispozici nejlepší možné výbory, zodpovědné vedoucí pracovníky, administrativní síly a poradce. Schopnosti, kvalifikace, způsob řízení, ale i práva a povinnosti budou vždy záležitostmi pečlivého zvažování.
 12. Konference služby AA kontroluje dodržování ducha Tradic společenství AA, dbá, aby se ve společenství neshromažďovalo nebezpečné bohatství nebo velká moc, aby přiměřené hospodaření s peněžními fondy s rezervami bylo základním principem hospodaření, aby se nedala moc nad ostatními členy člověku bez náležité kvalifikace, aby všechny důležitá rozhodnutí byla dosahována pomocí diskuse, voleb a tam kde je to možné za pomoci jednomyslné shody, aby její činnost nikdy nevedla k osobnímu potrestání nebo k zadání příčiny k veřejným sporům, aby nikdy neprováděla rozhodnutí vlády a aby, stejně jako společenství, kterému slouží, ve svém jednání a rozhodování navždy zůstala demokratickým orgánem.