Schopnosť niesť zodpovednosť

Deň štyridsiaty tretí

„Iniciovaný starešinovia vedeli, že od toho, po kom sa málo požaduje, nie je možné nič očakávať. Pokiaľ dostane niekto obed zadarmo, ľahko ho rovnako tak nadarmo zabudne, odmietne alebo stratí. Ako Ezau, i my pokojne predáme svoje rodfné právo za misku šošovicovej kaše (Gn 25; 34).

Mladý muž potrebuje skupinu s určitými hodnotami, komunitu, od ktorej niečo požaduje a ktorá požaduje niečo od neho. Táto skupina ho vyženie, zasvätí ho a zase ho privíta späť. Bez tejto domovskej základne je iniciácia nepravdepodobná. Komunita stelesňuje systém, voči ktorému je možné vykazovať zodpovednosť a ktorý mladého muža dfonúti opustiť fantazijné ilúzie a niečo konkrétneho vykonať.

Hlavnou a najväčšou slabinou mnohých liberálnych cirkví je absencia akejkoľvek možnosti vykazovať zodpovednosť za to, o čom tieto spoločenstvá tvrdia, že to vyznávajú. Príliš podliehajú vrtochom ega, individuálnej náture i súdobej politickej korektnosti. Tradičné a konzervatívne spoločenstvá bývajú trvalejšie a prinášajú taktiež trvalejšie výsledky. Liberálne spolky zvyčajne poskytujú kritické myslenie, ktoré je veľmi potrebné, bývajú však príliš individualistické, než aby dokázali vytvoriť skutočnú komunitu. Je potrebné, aby vzniklo niečo, čo z oboch variant spojí to najlepšie.

Som súčasťou skupiny, ktorá ma podporuje a trvá na tom, aby som neustále niesol vlastnú zodpovednosť?

Ak to tak nie je, kde by som takúto skupinu mohol nájsť?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov.

Pridaj komentár