Stretnutie so skutočným Ježišom

Deň deväťdesiaty druhý

„Tí, ktorí prešli premieňajúcou cestou smrti a vzkriesenia, majú právo povedať: „Ja poznám Boha.“ Ich vedenie / poznanie nie je vyčítané z učebníc, ale je to živá skúsenosť. Naučili sa čerpať zo života, ktorý je širší než ich vlastný život. Namiesto toho, aby len hovorili „verím, že existuje Boh“, čo od človeka takmer nič nevyžaduje, sa pre nich Boh stáva aktívnou prítomnosťou. To taktiež máme na mysli, keď hovoríme „spasení skrze smrť a vzkriesenie Ježiša!“

Iba, výlučne vieroučný systém produkuje ľudí defenzívnych alebo ofenzívnych, ktorí sa snažia presadzovať názor, že „môj Boh je lepší než tvoj Boh“, čo potom len ústí v tvrdenie: „Ja som lepší než ty.“

Ježiš oproti tomu šiel vždycky tam, kde bola bolesť, ľudí touto bolesťou previedol a potom ich zaviedol za ňu. Verím, že v tom spočíva zmysel všetkých prípadov, kedy Ježiš uzdravuje. Takýmto spôsobom Ježiš učil čerpať z väčšieho Zdroja, ktorý umožňuje tento prechod uskutočniť.

Kedy som pocítil potrebu brániť svojho Boha?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 116.

#MužskáSpiritualita#NaPrahuPremeny#DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr#Maskulinita#Meditácia#DuchovnáLiteratúra

Pridaj komentár