Richard Rohr – Na prahu premeny 153.: Veľký duch

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto päťdesiaty tretí

„Modely posvätného sobáša ženského s mužským nemusíme hľadať ďaleko. Domorodé národy Severnej Ameriky dosiahli krásnej rovnováhy: Veľký duch, ich najvyššie božstvo, bol chápaný ako mužský, súčasne však taktiež opatroval zem, choval k nej úctu a miloval ju.

Keď prišiel pápež Ján Pavol II. do Phoenixu v Arizone, aby oslovil domorodých Američanov, uviedol, že v náboženstvách severoamerických Indiánov nie je nič, čo by nebolo kompatibilné s kresťanstvom. Povedal, že domorodí Američania dokážu vidieť Veľkého ducha vo všetkých veciach, čo je niečo, čo väčšina priemerných kresťanov zatiaľ nevie.

Pôvodní obyvatelia Severnej Ameriky všeobecne vzaté dosahovali vysokej duchovnej úrovne, ktorá nebola založená na rituálnom zabíjaní zvierat ani ľudí, ani na akomkoľvek zneužívaní či deštrukcii, ale na zdokonaľovaní, harmonizácii a jednote s veľkým cyklom života. Všetky stvorenia boli hodné úcty a rešpektu. My sa musíme naučiť množstvo vecí od druhých a sami v sebe sa musíme množstvo vecí odnaučiť.

Ako môže svet prírody zdokonaliť moje chápanie Boha?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 179.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#PosvätnýSobáš #ŽenskáDuša #MužskáDuša #VeľkýDuch #Indiáni #DomorodíObyvatenia #Príroda #JánPavol

Pridaj komentár