Doučovanie

Čo ponúkam

– Doučovanie slovenského jazyka, matematiky, anglického jazyka a ostatných predmetov základnej školy.
– Doučovanie slovenského jazyka a matematiky pre stredné školy.
Prípravu na reparáty, komisionálne skúšky.
Prípravu na monitory.
Prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy aj osemročné gymnáziá.

Pre koho je ponuka určená

Ponuka je určená:
žiakom základných škôl počínajúc od druhej triedy a končiac u deviatej triedy;
– tiež žiakom stredných škôl až po maturitu;

– ktorí chcú zlepšiť svoj prospech;
– ktorí potrebujú individuálny prístup;
– ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby;
– ktorí majú poruchy učenia a pozornosti (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, ADD, ADHD);

– na dobehnutie učiva zameškaného v prípade choroby, alebo v prípade pomalšieho pracovného tempa (žiak nestihol alebo neporozumel výklad učiteľa v škole);
– ako príprava na rôzne formy testovania (úspešné absolvovanie deviatackých monitorov, prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá, bilingválne školy a stredné školy, polročné a záverečné písomky, úspešné zvládnutie reparátu – komisionálnej skúšky).

Akým spôsobom vediem lekciu

Hodiny doučovania nazývam lekciami.
Po prvé je to šetrnejšie slovo voči sebavedomiu detí a zároveň vernejšie odráža realitu. Nie vždy doučujem. Niekedy sa jedná o zdokonaľovacie lekcie, inokedy o prípravu na konkrétnu písomnú prácu, alebo pomoc s konkrétnym školským projektom. Často ide o prípravu na prijímacie skúšky, či testovania.
Po druhé je pre mňa kľúčové spraviť pedagogickú diagnostiku dieťaťa a zistiť, s čím má dieťa skutočne problém. Prekvapivo, málokedy je to len o tom, že nevie učivo. V jednom prípade sa potrebujeme sústrediť na detaily a pozornosť, v druhom je dôležité povzbudenie a dôvera, u tretieho zas potrebujeme zapracovať na zvládaní paniky a stresu, štvrtá dievčina potrebuje len druhý krát prejsť nové učivo a tak ďalej.

Každé dieťa je jedinečné,
má sebe vlastné potreby
a vyžaduje individuálny prístup.

Koľko to celé bude stáť

Lekcia štandardne trvá 60 minút.

60 minútová lekcia pre základoškoláka stojí 12 €.
60 minút prípravy na monitory a prijímacie konania stoja 15 €.
60 minútová lekcia pre stredoškoláka stojí 17 €.

Prečo si vybrať práve mňa

Ako učiteľ, sociálny pracovník a teológ, ktorý má mnohoročnú skúsenosť práce s deťmi a mládežou a to aj tou s rôznymi problémami, sa usilujem tieto poznatky preniesť do procesu edukácie. Nie som stroj na učenie, ale ponúkam rodičom i deťom ľudský prístup, partnerstvo, oporu a odbornú pomoc pri výchovno-vzdelávacom procese. Zameriavam sa počas lekcií na vytvorenie priaznivej atmosféry, dobrého vzťahu medzi žiakmi a mnou a tým aj tvorivého prostredia vhodného na učenie. Jedná sa o formu tútoringu. Jednoduchšie povedané: deti a mladí sa na hodiny so mnou tešia a pýtajú si ich samé. Vďaka tomu ľahšie chápu preberanej látke, zároveň si ju lepšie pamätajú a sú viac motivované pracovať na danom predmete a to nie len počas lekcií. Ak máte záujem o tento druh spolupráce, som k dispozícii.

Povedali o mne

Monika M.
„Dobrý deň. Chceme Vám len dať info., ako Alex dopadol na prijímačkách, vzhľadom na to, že ste ho na ne pripravili. ? Mal elektrotechnickú, obchodnú a jeho priorita bola športové gymnázium. Prijali ho na všetky, nastúpi na športovú. Ešte raz Vám moc ďakujeme. Pekný deň.“ 

Michaela O.
„Dobrý deň prajem. Ja ďakujem veľmi pekne Vám. Jednak za ochotu a taktiež za ústretovosť. Saške sa s Vami veľmi dobre spolupracovalo, bola po každej z hodín spokojná a hlavne v škole to išlo o moc lepšie. Chcem sa Vám aj ja samozrejme poďakovať. Momentálne jej doučovanie netreba, majú geometriu a zatiaľ rozumie… samozrejme, že recenziu pošleme. Krásny slniečkový deň Vám srdečne zo Saškou želáme.“

Kontakt

Mgr. Bc. Ľuboš Tkáčik
tk.lubos@gmail.com
0904662617