Hlad po otcovi

Deň sedemnásty

„Existuje určitá prázdnota, ktorá vzniká v dôsledku absencie otcovskej energie. Táto otcovská bolesť začala byť akútna v dobe priemyslovej revolúcie, kedy otcovia odchádzali včas ráno do práce a vracali sa domov vyčerpaný až hlboko v noci. Dnes táto situácia pokračuje všade tam, kde majú otcovia zamestnanie, ktoré ich núti tráviť čas na cestách alebo dochádzať do kancelárií v centre mesta.

Pokiaľ otec a syn nemajú dostatok času, ktorý by mohli tráviť bok po boku, nedôjde medzi nimi k predaniu zdravej mužskej energie. Pokiaľ si potom syn nenájde nejaký zdravý spôsob, ako tento nedostatok energie vyliečiť či kompenzovať, zaplní sa toto uprázdnené miesto v jeho vnútri neistotou, depresiou, hnevom a horšími vecami.

Ak nepredá dospelý muž chlapcovi pozitívny model, môže sa stať, že pre chlapca bude v dospelosti ťažké nadväzovať vzťahy. Môže prežívať smútky, ktoré ho v strednom veku začnú úplne drviť – gniaviť. Môže mať problémy so sebadôverou, jasným úsudkom a so správnym výkladom životných situácií. Môže sa stať, že sa nevyzná vo vlastných pocitoch a že nebude vedieť súcitiť s druhými. Môže tiež byť tak silno odpojený od svojich najhlbších pocitov, že sa nikdy nenaučí plakať. K riešeniu týchto problémov vedú lekcie, ktoré dokážu poskytnúť len muži.

Kam môžem ísť ako muž, aby som našiel zdravé spôsoby, ako utíšiť smútok prameniaci z hladu po otcovi?

Čo môžem urobiť, aby tento pocit straty nezakusovali moji synovia?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov.

Pridaj komentár