Objaviť svoju pravú tvorivosť

Deň osemnásty

„Pokiaľ chce muž skutočne poznať, čo má robiť, kvôli čomu sa ocitol na Zemi, mal by si položiť nasledujúcu otázku: „Čo keď tá činnosť, pre ktorú som bol stvorený a ktorú mám konať, nespočíva v tom, aby som zarábal veľa peňazí?“ Pokiaľ nie sme ochotní prijať nižší plat, potom pravdepodobne nie sme pripravení vydať sa na výpravu.

Skúšam si predstaviť, aké dilema museli riešiť Peter s Ondrejom, ktorých jediným živobytím bolo rybárčenie. Ježiš im povie, aby zahodili svoje siete a „oni hneď zanechali siete a išli za Ním“ (Mt 4; 20) Museli spraviť riskantný krok od prostého zamestnania k pravému povolaniu. Väčšina z nás si myslí, že to, čo nám bráni vykročiť na cestu, sú naše donebavolajúce hriechy, avšak veľmi často sú to dobré veci, ktoré nás nepúšťajú k veciam lepším či najlepším – také dobré veci, ako je konformita a pohodlná práca.

Keby som ja bol jedným z dvanástich apoštolov, vyzvaným, aby som opustil všetko, čo poznám, a nasledoval cudzieho človeka do úplne neistej budúcnosti, ako by som zareagoval?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov.

Pridaj komentár