Odkiaľ som prišiel?

Deň štyridsiaty

„V tradičných príbehoch pochádzajú hrdinovia výhradne zo vznešených rodov alebo sú to tajný osirelí synovia kráľa – hoci o tom sami nevedia. Toto podanie je skvelé a správne. My všetci tušíme, že nejak pochádzame z veľkosti, či ako by to vyjadril William Wordsworth, „brázdime slávu oblakov“. Sláva, dokonca aj v Písme, označuje posvätnú identitu ako čosi, čo stvoril Boh a čo nesie Boží obraz a podobu (Gn 1; 26). Každý z nás je niečím viac, než si trúfa predstaviť, čímsi za hranicou toho, čo je vidieť len obyčajným okom, kýmsi, kto je „skrytý s Kristom v Bohu“, ako uvádza Pavol (Kol 3;3).

Toto hlboké tušenie dodáva našej heroickej ceste nevyhnutný smer a naliehavosť. Vedie nás tam, odkiaľ sme predtým vyšli (k tomu, kým sme v Bohu), ešte než sme spravili čokoľvek dobrého či zlého a začali si tvoriť svoju vlastnú identitu. Na duchovnej ceste ide o to objaviť svoje rodné právo, svoj počiatok, a to s tou istou energiou, s akou sirota či adoptované dieťa hľadá svojich pokrvných rodičov.

Kedy som zakúsil svoju vlastnú slávu?

Akým spôsobom povedomie o mojom pôvode ovplyvňuje moje činy?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov.

Pridaj komentár