Ani sa nepripútavať, ani sa neodpútavať

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto trinásty

„Existujú dva kontraproduktívne spôsoby, ako narábať s tieňom a celou tou hromadou emócií. Jedným je všetko príliš rýchlo potlačiť, čo je stratégia konzervatívnej osobnosti. Druhým je dať všetko príliš rýchlo najavo, čo je stratégia liberálnej osobnosti. Ani jedna stratégia nefunguje dobre, pretože nám ani jedna neumožňuje naučiť sa z danej situácie všetko, čo sa od nej naučiť dá.

Výzva spočíva v tom, zostávať niekde uprostred – neventilovať svoje pocity, nevkladať sa do nich, ale ani ich nepotlačovať a nemyslieť si, že samé zmiznú. Len s nimi zostaňte a nechajte ich, nech sa usadia a ujasnia. Keď udržíme tvorivé napätie a vyvarujeme sa prílišného prejavovania i prílišného potlačovania, môže začať skutočné učenie i hlbšia duchovnosť. Inak celý problém len predlžujeme.

Toto je ťažká práca, skutočná výzva. Ale disciplína, trpezlivosť a viera potrebná k tomu, aby sme sa nesnažili nič ani polapiť, ani potlačiť, môže byť začiatkom toho, čo sa myslí slovami „rozlišovanie duchov“, čo je jeden z darov Ducha Svätého (1 Kor 12, 10).

Kedy mám najväčší sklon k potlačovaniu?

Kedy mám najväčší sklon k prejavovaniu?

Čo by sa stalo, keby som sa zdržal oboch reakcií?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 239.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#AniSaNepripútavaťAniSaNeodpútavať #Pripútavať #Odpútavať #Prejavovanie #Potláčanie #Emócie #DuchSvätý #RozlišovanieDuchov #KonzervatívnaOsobnosť #LiberálnaOsobnosť #HlbšiaDuchovnosť #1Kor #DeňDvestoTrinásty

Pridaj komentár