Muži sa nerodia, muži sa utvárajú

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto dvadsiaty piaty

„Od našich najdávnejších počiatkov až celkom donedávna sa muži ako muži nerodili. Boli vedome utváraný. Mužská iniciácia predstavovala jedinú cestu, kadiaľ chlapec vstupoval do mužnosti. My sme tento zásadný rituál prechodu stratili – a neponúkli sme zaň žiadnu zdravú ani účinnú náhradu.

Chlapec musí byť jedného dňa vyvedený z ženského sveta, z ochraňujúceho sveta matky a odvedený do posvätného priestoru, aby tu zakúsil svoju mužnosť ako čosi sväté, mocné a divoké.

V rôznych rituáloch dávnejších dôb bol chlapec vždycky rituálne zraňovaný, skúšaný a dovádzaný až ku svojim skutočným hraniciam. Všetky tieto rituály sa týkali toho, ako si muž dokáže poradiť so svojimi ranami. Iniciácia dávala mladému mužovi možnosť stretnúť sa vo všetkej úcte s omnoho širším svetom, prelomiť sa do vlastného podvedomého sveta a taktiež do sveta prírody. Iniciácia chlapca naučila, že existuje viacero spôsobov ako zaobchádzať so svetom, než len, aby napravoval, riadil alebo ovládal život okolo seba. Iniciácia muža naučila, ako sa pred Tajomstvom, spočívajúcim v srdci všetkého života, skláňať, nie naparovať.

Čo môžem urobiť ja sám, aby som pripravil mladých mužov v mojom živote na stretnutie s neracionálnym svetom Ducha?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 151.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Pridaj komentár