Služobné vodcovstvo

Deň sto sedemnásty

„Keď je mužovi zabránené, aby vo svete dokázal niečo reálne, vytvorí si ilúziu niečoho skutočného, aby ochránil svoju sebaúctu. Ego sa z nejakého dôvodu živí zrovnávaním a súťažením. Muž sa môže aj rozhodnúť, že on sám nemusí vykonať nič veľkého, stále ale musí vedieť, že je lepší, vyšší, silnejší, bohatší, chytrejší – zvoľte si svoje adjektívum – než ten druhý.

Z hľadiska akéhokoľvek pozitívneho mužského rastu sa tento model javí ako podivný a sebadeštruktívny: „Ja som dobrý, pretože ostatní muži nie sú tak dobrí ako ja.“ Každý skutočne šťastný muž, akého som v živote poznal, našiel nejaký spôsob, ako slúžiť, namiesto toho, aby si len nechal slúžiť. A nehovoril nám toto Ježiš už od začiatku (Jn 13; 12 – 17 alebo Lk 22; 27)?

Koľko krát sa asi tak za týždeň porovnávam s ostatnými?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 141.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra#MeditáciePreMužov

Pridaj komentár