Hľadanie nedokonalého

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto osemdesiaty siedmi

„Musíme si uvedomiť, že usilovanie o dokonalosť je najčastejším nepriateľom dobra. Boh stvoril ľudí a nazval ich „veľmi dobrými“ (Gn 1, 31) v ich ľudskej obyčajnosti. Nenazval ich dokonalými ani neomylnými. Naše náboženské hľadanie neomylnosti a dokonalosti nám zabránilo milovať a prijímať a pracovať s tým, čo videl a používal a s čím pracoval Ježiš.

Peter bol veľké svetlo a vrhal veľký tieň. Je jediným, koho kedy Ježiš nazval diablom. Svetlo a temnota môžu vo všetkom ľudskom a stvorenom koexistovať a opravdu aj vo všetkom ľudskom a stvorenom koexistujú. K čím väčšej múdrosti človek dospieva, tým skôr je schopný tento nezameniteľný vzorec vidieť i v sebe a taktiež ho prijímať vo všetkom ostatnom vo vesmíre. Toto je nový a skutočne užitočný druh neomylnosti, ktorý nám pomáha, aby sa z nás nestali modloslužobníci.

Kde v mojom živote sa potreba dokonalosti stáva nepriateľom dobrého?
Ktorý z mužov, ktorých poznám, je veľmi ľudský a schopný citov?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 213.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Pridaj komentár