Ženská stránka Boha

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto päťdesiaty prvý

„Mnoho sôch spodobňuje Máriu s rozpaženými rukami a s úsmevom. Spústa mužov si pamätá obraz svojej mamy, keď na nich ešte ako na chlapcov čakala pri návrate zo školy. Jej uvítanie zdeľovalo: „Poď sem, synáčik, ja sa o teba postarám.“

V hlave môžeme pokojne nosiť koľko ortodoxných teológií chceme, hlbšie v nás si ale nakoniec aj tak presadí svoju naše inštinktívne ja. Duša si nájde cestu, ako sa prelomiť k božskej milosti a prijatiu. Pre spústu ľudí je ženská stránka Boha tou jedinou, ktorej skutočne rozumejú či na ňu dokážu reagovať. Je predsa skvelé, že Ježiš mal síce nepochybne mužské telo, dušu však celkom určite ženskú. Nebol to „macho“, nechoval sa panovačne a ani nejednal patriarchálne podľa merítok žiadnej z kultúr. Vďaka Bohu, inak by spústa z nás nikdy nenašla Boha, ktorému sa môžeme zveriť s dôverou a odovzdaním.

Pokiaľ som poznal či poznám Boha v jeho primárne mužskej podobe, čo v dôsledku toho postrádala či postráda moja duša? Pokiaľ poznám ženskú i mužskú tvár Boha, ako to ovplyvnilo moju duchovnú cestu?“  

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 177.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#ŽenskáStránkaBoha

Pridaj komentár