Život pred náukou

Deň dvadsiaty

„Nikde v Biblii sa netvrdí, že by primárna autorita spočívala v Písme či v náukách samotných. Tie slúžia len k tomu, aby ukazovali samé za seba k tvrdým faktom reality, k životu samotnému, a odtiaľto potom k skutočným stretnutiam s Bohom.

Cieľom Písma, rovnako ako všetkých posvätných textov, je nasmerovať nás priamo k tomu, čo konajú postavy, o ktorých sa hovorí. Nech už sa jedná o Mojžiša, Mohameda, proroka Ezechiela, Buddhu alebo kohokoľvek iného – tí všetci museli prijať zodpovednosť za to, čo im život nachystal. Je možné, že svoju cestu nastúpili na popud posvätných textov, zvyčajne k tomu ale dochádza na základe nejakého stretnutia, a táto skúsenosť im potom umožňuje zostať na ceste, dodáva im vášnivosť a udržuje smer. Nie sú to myšlienky, čo nás premieňa na hlbokej rovine. Mení nás stretnutie s „iným“.

Keď sa potom títo ľudia vrátia zo svojej cesty, ktorú uskutočnili v reálnom živote, nachádzajú v Písme či náukách veľkú útechu. Nikdy nedopustite, aby sa nejaký vieroučný systém stal bariérou, ktorá vám bude brániť milovať, žiť či poznávať Boha sami za seba.

Akým spôsobom je posvätný text súčasťou môjho života?

Akým spôsobom hodlám vstúpiť do týchto posvätných príbehov práve teraz?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov.

Pridaj komentár