Muž v kultúre a spoločnosti – Boh, moc, hanba

Časť druhá

„Budeme trpieť, a kým sa nenaučíme, ako utrpenie premeniť, budeme ho vždycky len šíriť“ Richard Rohr

Moderní muži jednajú intelektuálne, nie inštinktívne.

Súčasťou mužovej úlohy je taktiež znovu získať hlboký inštinkt slúžiaci k odlišovaniu pravého od nepravého.

Náš Boh je Boh radikálne dobrotivý – veríme tomu? Vieme, že je to pravda?

Ako sa naučíme nechať Boha byť Bohom?

Najlepší učitelia sú tí, ktorí cestu zdieľajú s nami.

Ako by som sa cítil v túto chvíľu, keby som skutočne veril, že všetko v mojom živote má svoje miesto?

Ste ochotní položiť si tieto otázky?

  • Čoho som ochotný sa vzdať, aby som urobil správnu vec?
  • Čo mám vykonať, kvôli čomu tu skutočne som?
  • Aké je moje miesto v neustále sa meniacej realite sveta?
  • Dokážem nájsť zmysel v strate?
  • Kde sa nachádza skutočná moc?
  • Prečo mám tak zlý pocit z veľkej časti svojho života?
  • Na čom mám stavať svoj život, keď mám pocit, akoby sa mi svet pohyboval pod nohami?

Pridaj komentár