Prísna láska

Deň tridsiaty ôsmy

Rešpekt a postavenie u starších mužov si musíte zaslúžiť, na tom nie je vôbec nič zlého. Keď sú muži starší, často vďačne spomínajú na svojich najprísnejších učiteľov a najnáročnejších šéfov. Vedia, že týto ľudia ich primäli k ich najlepším výkonom.

Muž často vie, že práve týto učitelia ho brali vážne, že práve týto vychovávatelia v ňom rozpoznávali čosi hodnotného. Ide síce o prísnu lásku, ale láska to je. Pokiaľ v nej nie je krutosť či ponižovanie, potom ide o typ lásky, ktroý muži rešpektujú a ctia. Láska na mužov príliš nepôsobí, pokiaľ ju dostanú príliš rýchlo či ľahko. Namiesto mužov s charakterom a silou z nich ľahká láska robí lenivých manipulátorov.

Pre mňa je zaujímavé, že Ježiš podľa evanieliového podania prejavuje lásku ako nepodmienenú, tak aj podmienenú. Ku správnemu rastu potrebujeme oba typy: podmienenú lásku, ak sme silný a drzí, nepodmienenú, keď sme slabí a pochybujeme o sebe.

Ktorí učitelia a vychovávatelia ma brali vážne a jednali so mnou v intenciách prísnej lásky?

Akých mladých mužov by som v neskorších rokoch svojho žibvota mohol sám učiť a milovať?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov.


Pridaj komentár