Na odvrátenej strane otázok

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto šesťdesiaty šiesty

„Pôrodné bolesti sú výstižnou metaforou, ktorú Ježiš používal k označeniu niečoho bolestivého, z čoho vzíde niečo lepšieho (Mk 13; 8). Ak chceme priviesť ku zrodu niečo dobrého, bude to bolieť. O mužských božstvách hovoria mnohé mýty tak, že tieto božstvá  tvoria len lúsknutím tvorivých prstov. Ženské božstvá však často tvoria v pôrodných bolestiach.

Muži zvyčajne dúfajú, že sa pôrodným bolestiam vyhnú, keď pred finišom nasadia šprint. Možno preto počujeme tak málo hovoriť o Ježišovom učení o premene. Keby sme si Boha zobrazovali ako veľkú matku, ktorá neustále rodí, o pôrodných bolestiach by podľa môjho názoru hovorilo omnoho viac kazateľov a učiteľov. Premieňajúce utrpenie by pre nich bolo pochopiteľnejšie. Našťastie ale mnoho kresťanov, predovšetkým katolíci a pravoslávni, uchovávajú obraz Márie ako trpiacej Matky pod krížom (Jn 19; 25) alebo s prebodnutým srdcom (Lk 2; 35). Každá žena, ktorá rodila, chápe niečo, čo mužom nikdy úplne nedôjde: medzi bolesťou a novým životom existuje nevyhnutná spojnica.

Aké som zakúšal pôrodné bolesti, keď so môjho života vstúpili nové kvality a nová múdrosť?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 192.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#NaOdvrátenejStraneOtázok #PôrodnéBolesti #MužskéBožstvá #ŽenskéBožstvá #NovéKvality #PannaMáriaSedembolestná #PrebodnutéSrdceMárie #MatkaPodKrížok #PremieňajúceUtrpenie #Utrpenie #Premena #NovýŽivot

Pridaj komentár