Ťažko k tomu hľadám názov

Úder za úderom pláva nocou oťažená bdením chúlostivá túžba po živote v osamelej skutočnosti bytia schúlená vo fantázii ignoruje brieždenie i úsvit v tichom otupení bezohľadnej únavy vzpína sa v zbytočnom výkone a klesá k ľútostnému žiaľu bezozmyslu sĺz prilievaných do rannej kávy.