Umelohmotní muži

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto pätnásty

„Niektorí muži zahnali svoj tieň tak hlboko, že ho bezmála zničili. Urobili zo seba usmievavých, sladkých umelohmotných mužov, niekedy veľmi nábožných. Nie je na nich nič skutočného ani drsného. Sú moc dobrí, než aby boli skutoční. Vezmite si ako príklad muža, ktorý sa nedokáže rozčúliť na svoju manželku ani na nič iného. Všetok hnev v ich vzťahu potom musí niesť ona a tím sa z nej stáva archetypálna čarodejnica. On svoj hnev potlačuje – dokonca i keď neustále narastá -, pretože pobožne verí, že hnev je vždycky zlý a je pod jeho úroveň. Ten hnev je jeho tieňom. Ten muž vypadá dobre, jeho žena vypadá zle, ale kde je pravda? Takémuto mužovi by Ježiš mohol pokojne povedať: „Hľaď teda, nech svetlo v tebe nie je tmou“ (Lk 11, 35).

Utkávať sa s tieňom je hlavnou duchovnou úlohou života. Týmto zápasom získavame hmatateľné ja, ktoré môže byť všelijaké len nie umelohmotné. Zápas s vlastným tieňom vám dáva telo a krv. A ľudia vás potom skôr budú brať vážne, i s vašimi vadami na kráse.

Skutočne som zo životom zápasil?
Čo ma zvádza, aby som sa zápasu vyhýbal?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 241.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov


Pridaj komentár