Archív kategorií: Al-Anon

Materiály ku 12 krokovému programu Al-Anon

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 19. marec

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Kto dokáže povedať, či zajtrajší deň bude dobrý alebo nie? Napriek tomu my, ktorí žijeme so závislými, sme veľmi náchylní k tomu, aby sme očakávali to najhoršie!

Program krokov je na 24 hodín. To nám dáva upokojujúcu istotu, že sa nepotrebujeme zaťažovať trápením z minulosti, ani predvídať tie, ktoré môžu prísť v budúcnosti.

Vždy budem mať na mysli, že sa mám zaujímať len o dnešok a že ho môžem urobiť takým dobrým, ako sa len dá. Tento malý časový úsek je môj a využijem ho k tomu, aby som robil veci, ktoré potrebujem a trochu času si nechám aj na potešenie a uvažovanie.

Pripomienka na dnešný deň:
Žiť jeden deň za druhým a vedome svoj čas deliť medzi užitočné a uspokojivé aktivity mi môže poskytnúť pestrosť, o ktorej sa hovorí, že je korením života. Toto má aj ďalší úžitok toho, že svoju myseľ si nebudem zaťažovať problémami, čo sa často ukazuje ako ten najľahší a najlogickejší spôsob na ich vyriešenie!

Myšlienka:
Tento deň bude šťastný, lebo ja sám môžem rozhodnúť o tom, aký to bude deň.”

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 18. marec

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Život so závislým moje myslenie rôznym spôsobom zdeformoval, ale týkalo sa to hlavne jednej oblasti: Všetky svoje problémy som zvaľoval na závislosť! Teraz sa v programe učím pozerať priamo na každý problém a neusilujem sa nájsť nejakého vinníka, ale objaviť, ako môj postoj pomohol k vytvoreniu môjho problému alebo k jeho zostreniu.

Musím sa naučiť čeliť následkom mojich vlastných činov a slov a keď urobím chybu, musím to napraviť. Prijímať zodpovednosť je nevyhnutné, ak chce byť človek dospelý. Bez ohľadu na to, či závislý pokračuje v závislosti, nebudem vyhľadávať obetného baránka, aby som si tak ospravedlnil svoje vlastné chyby.

Pripomienka na dnešný deň:

Keď budem sám seba podvádzať, len aby som unikol dôsledkom svojich vlastných chýb, nie je v tom nijaká výhoda, úžitok, ani rast. Keď si to uvedomím, viem, že sa posuniem dopredu.

Myšlienka:

Musíme byť pravdiví vo svojom vnútri, pravdiví k sebe predtým, než môžeme spoznať pravdu, ktorá je mimo nás. No pravdivými vo svojom vnútri sa stávame tým, že prejavujeme pravdu tak, ako ju vidíme.” (Thomas Merton: Žiadny človek nie je ostrov)“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 28. október

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Občas sa stane, že nás zachváti nálada typu „ja chudáčik“; ovládnu nás všetky problémy, ktorým musíme čeliť. Je veľmi pravdepodobné, že sa to stane vtedy, keď začneme meniť naše zmýšľanie a začneme premýšľať o sebe a o našom vzťahu k iným. Na začiatku môžeme byť príliš analytickí a snažiť sa naraz vyriešiť príliš veľa.

Na toto rozpoloženie našej mysle existuje takmer neomylný predpis: vyprázdniť svoje mysle od všetkých myšlienok až na jednu: dnešok a to, ako ho využijem.

Pripomienka na dnešný deň:

Tento deň je môj. Je jedinečný. Nikto na celom svete nemá presne takýto deň. Obsahuje súhrn všetkých mojich skúseností z minulosti a celý môj budúci potenciál. Patrí mi, a môžem s ním urobiť čo chcem. Môžem ho naplniť radostnými okamihmi alebo zničiť nezmyselnými starosťami. Ak mi prídu na myseľ bolestivé spomienky na minulosť alebo hrozivé myšlienky o budúcnosti, zbavím sa ich. Nemôžu mi zničiť dnešný deň.

Myšlienka:

Dnešok je môj vzácny dar od Boha. Ako ho využijem? Čím menej dovolím ostatným, aby ho ovplyvňovali, tým pre mňa bude vyrovnanejší a uspokojujúcejší.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#DnešnýDeň

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 26. október

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Prvý krok, v ktorom je napísané, že sme „priznali svoju bezmocnosť“, sa často považuje za jeden z najťažších. No pre niektorých z nás je druhý krok rovnako ťažký, pretože nás nabáda, aby sme priznali, že naše správanie nebolo vždy celkom triezve. Tu je jeden príklad:

Dosť bežným zvykom, ktorý je nerozumný a sebaklamný, je robiť z maličkostí veľké problémy. Nerobíme to preto, že by sme nemali dosť tých veľkých problémov, to nie! Je to preto, lebo na nás dopadá ťažoba všetkého a všetky veci sa javia ako čierne a nedokážeme rozoznávať medzi tým, čo je dôležité a čo si nemusíme ani všímať.

Pripomienka na dnešný deň:

Zakaždým, keď sa stane niečo, čo ma frustruje alebo zlostí, postavím sa bokom a položím si otázku: „Je to hora alebo krtinec?“ Jednoducho nebudem mrhať časom a energiou na nedôležité veci; ušetrím si ich, aby som zvládol tie veľké!

Myšlienka:

Niektorí ľudia sa trápia a zaháľajú, snažia sa a strkajú v honbe za krtincami, z ktorých chcú vyrobiť vysoké vrchy.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 25. júl

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Stále dookola počúvame a čítame, že nad závislosťou sme bezmocní a že triezvosť závislého nie je našou vecou, ani našou zodpovednosťou. Potom sa môže zdať paradoxné trvať na tom, že my blízky môžeme mať obrovský vplyv na dosiahnutie jeho triezvosti a na pomoc v tom, aby si ju udržal.

Keď aj naďalej sekírujeme a tyranizujeme, sťažujeme sa a kritizujeme, vo veľkej miere preberáme zodpovednosť za oneskorené vytriezvenie a za pokĺznutie od triezvosti.

Al-Anon nám ukazuje, ako zmeniť tieto deštruktívne postoje. Keď opustíme úlohu žalobcu, sudcu a manažéra, klíma v domácnosti sa veľmi zlepší. Príjemné, radostné prostredie, ktoré môžeme vytvoriť, často u závislého vytvorí túžbu po vytriezvení.

Pripomienka na dnešný deň:

Byť bezmocným nad závislosťou a závislým jednoducho znamená, že sa to nedá uskutočniť donútením. Zmena nášho postoja má na druhej strane neohraničenú moc priniesť domov vyrovnanosť a pokoj.

Myšlienka:

Nie som bezmocný nad sebou a nad tým, ako sa správam a ako reagujem. Toto je mocou, ktorá môže spôsobiť zázraky v zmene postoja u iných.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 24. október

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Jeden večer sa zdalo, že členovia sa neobyčajne príliš sťažujú – na to, že nerobili to, k čomu mali oprávnenie, na správanie alkoholika alebo všeobecne na ich ťažký životný údel.

Potom jedna osoba, ktorá je veľmi otvorená, povedala:

„Viete, všetko toto vyznieva akoby niektorí z nás mali o živote detské predstavy a očakávali, že v živote nebudeme mať nijaké problémy. Spomínam si na jednu herečku, ktorú som dávno počula v rádiu a jej obľúbená fráza znela: S tým dobrým si musíte zobrať aj to trpkejšie. Toto je tiež celkom dobrá filozofia Al-Anon, pretože nám hovorí, že musíme prijať niektoré nepríjemné skúsenosti a zároveň nikdy nezabúdať sústreďovať sa aj na tie dobré veci.“

Pripomienka na dnešný deň:

Očakávam, že v živote bude všetko presne také, aké chcem? Možno by som sa mal lepšie pozrieť na tieto očakávania a presvedčiť sa, či sú v mojej situácii reálne. Ak sa neustále snažím dosiahnuť nedosiahnuteľné, unikne mi veľa príjemných vecí, ktoré sú hneď vedľa mňa.

Myšlienka:

Modlitba vyrovnanosti je vynikajúcim liekom pre nespokojnosť.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 23. október

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

Niekedy je dobré skúmať bežnú a známu frázu, meditovať o nej, rozobrať ju a skúmať jej vnútorný význam.

Počujeme, ako niekto hovorí: „Stojí vo svojom vlastnom svetle.“ Ako jasne sa tento obraz vynára z nášho zatieňovania svojho vlastného šťastia chybným zmýšľaním. Odstúpme na bok, aby mohlo svetlo zažiariť na nás a na všetko, čo robíme, aby sme veľmi jasne videli seba a okolnosti okolo nás.

Pripomienka na dnešný deň:

Ak máme Al-Anon, nie je potrebné, aby sme stáli vo svojom vlastnom svetle a snažili sa vyriešiť naše problémy v tme. Spôsoby a prostriedky, ktoré Al-Anon ponúka, osvietili cestu tisíckam zúfalých ľudí, takže nikto nemá dôvod klásť si otázky, či majú tú moc.

Keď čelím problému, ktorý sa zdá neriešiteľný, keď sa cítim v určitej situácii ako v pasci a nevidím žiadne východisko, dovoľ, aby som sa samého seba opýtal, či stojím vo svojom vlastnom svetle. Musím nájsť výhodné miesto, odkiaľ môžem najlepšie vidieť moje problémy také, aké sú; potom prídu aj odpovede.

Myšlienka:

… „a svetlo bude svietiť v tmavých miestach a všetko bude jasné ako deň.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 21. október

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Jeden z návrhov, ktoré počúvame v Al-Anon je: Nerob inventúru za nikoho iného, len za seba. Toto nás môže prekvapiť, ak cítime spolu s mnohými, že všetka naša mizéria je spôsobená správaním alkoholika. Sme horliví v tom, ako ospravedlňujeme samých seba a vysvetľujeme, čo urobil, čo nás tak šokovalo a čo je neospravedlniteľné! Potom sa pýtame, ako si môže niekto vôbec myslieť, že my na tom máme podiel viny!

Postupne pochopíme, že mnohé veci sme mohli urobiť oveľa múdrejšie. Možno sme kritizovali veci, ktoré sme si vôbec nemali všímať. Mnohé problémy sme si spôsobili tým, že sme sa miešali do cudzích vecí. Nakoniec vidíme, že musíme vykonať veľa inventúry pri nás samých.

Pripomienka na dnešný deň:

Mám vo zvyku kritizovať iných? Naučím sa žiť a nechať žiť.

Mám obavy a predstavujem si hrozné veci, ktoré prinesie budúcnosť? Vzdám sa toho a odovzdám to Bohu a budem žiť len pre dnešok.

Zhoršujem rodinné problémy výbuchmi hnevu a nekontrolovanými slovami a činmi? Budem si stále pripomínať, že mám rozmýšľať! Som neustále v štádiu zmätku? Dám prvým veciam prvé miesto.

Myšlienka:

Zisťujem, že slogany sú veľkou pomocou pri vykonávaní mojej nebojácnej morálnej inventúry.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#MorálnaInventúra #PrvýmVeciamPrvéMiesto #Rozmýšľaj #ŽiPreDnešok #TuATeraz #VzdámSaTohoAOdovzdámToBohu #ŽiANechajŽiť #Slogany #NerobInventúruZaNikohoInéhoLenZaSeba

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 20. október

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Naše slogany sú jasné a jednoduché, a napriek tomu môžu pre rôznych ľudí znamenať rôzne veci. Prirodzene ich nejako podfarbujeme podľa našich vlastných skúseností a reakcií na slová a myšlienky.

Napríklad slogan:

„Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu“

môže pre niektorých ľudí znamenať, že všetko, čo musíme urobiť, je vyhnúť sa výzvam, ktoré nás konfrontujú a Boh to všetko nejakým duchovným magickým spôsobom urobí za nás.

V tom, že nám dal slobodnú vôľu, inteligenciu a rozum bol zámer; môžeme samých seba naplniť len vtedy, keď budeme tieto dary využívať pri riešení našich každodenných problémov.

Pripomienka na dnešný deň:

Môžem byť pripravený poddať sa Božiemu vedeniu, môžem oň pokorne požiadať, ale spolu s mojou ochotou ho prijímať musím aj spolupracovať a konať svoj podiel. Ak som naozaj vnímavý, On mi dá svoju vôľu postupne každý deň spoznať; ale musím podľa nej žiť.

Myšlienka:

„Poddanie sa Božej vôli nám nedáva certifikát k neschopnosti. Každý z nás sa musí usilovať plniť Jeho vôľu, ktorú nám zjavuje spôsobmi, ktoré rozpoznávame len vtedy, ak sme ochotní a vnímaví.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom