Dve definície slobody

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto devätnásty

„Len preto, že počúvame pravdu, neznamená to ešte, že ju skutočne počujeme, chápeme alebo že vieme, čo by mohla požadovať od nás. Tak napríklad, nikoho nemožno oslobodiť skôr, dokým nie je sám presvedčený, že oslobodenie potrebuje, a nie je ochotný zaplatiť zodpovedajúcu cenu. Americké davy automaticky aplaudujú, kedykoľvek nejaký politik prehovorí o „slobode“, nikto ale nevie, či je ich porozumenie slobode utvárané americkou kultúrou, alebo Ježišovým Evanjeliom.

Naše politické chápanie slobody, to je sloboda od obmedzení a limitov. Ježišovo chápanie slobody je sloboda k dobrému a krásnemu! Iróniou je, že ona druhá sloboda ide mnohým utlačovaným ľuďom celkom dobre, a dokonca aj lepšie než tým z nás, ktorí sa tešíme onej prvej slobode. Musíte pochopiť, bratia, že ide o dva úplne odlišné významy toho istého slova a mnoho kresťanov je úplne uväznených v onom prvom, veľmi obmedzenom, výlučne politickom poňatí slobody. Ježiš žil v okupovanej zemi, a napriek tomu bol slobodný a hovoril ostatným, že slobodní môžu byť aj oni.

Ako zakusujem slobodu a čo pre mňa znamená?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 143.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Pridaj komentár