Archív značiek: Ego

Richard Rohr – Na prahu premeny 296.: Skok

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto deväťdesiaty šiesty

„Ak chce mladý muž uspieť vo svete, bude poslúchať vedomie svojho ega – to mu ale hovorí len to, čo potrebuje k úspechu vo svojom malom svete. Prvú polovicu života sa bude riadiť podľa programu davu, i keď sa hlasito zaprisaháva, že nič takého nerobí. Doposiaľ sa nestretol so svojou dušou ani s bohom, ktorý by bol skutočným Bohom.

V druhej polovici života sa potom mužovi menia pravidlá a to, čo fungovalo v prvej polovici, zvyčajne fungovať prestáva. Pochopí, že svoje problémy v skutočnosti nerieši, len ich prebíja. Thomas Merton napísal, že niektorí muži sa celý život snažia vyšplhať na vrchol rebríka, len aby potom zistili, že ho majú opretý o nesprávnu stenu – a navyše, že tam hore nič nie je! Ono vskutku náročné obrátenie či osvietenie, ktorých možnosť sa mužom otvára v druhej polovici života, spočíva v poznaní, že šplhať ma vrchol rebríka má zmysel len v tom, aby sme z neho potom zoskočili a zistili, že všetko, na čom skutočne záleží, už je prítomné na takzvanom dne.

Oprel som si rebrík o nesprávnu stenu?
Na čom my teraz skutočne záleží?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 327.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu remeny 268.: Hľadieť si svojho

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto šesťdesiaty ôsmy

„Vedenie a sprevádzanie potrebujeme od ľudí, ktorí môžu povedať: „Poznal som, ako Boh premieňa bolesť. Mal by som byť plný výčitiek alebo horkosti, ale vďaka Bohu a milosti nič takéto nerobím.“ Túžime po skutočných ľuďoch, ktorí majú skúsenosti s premenou bolesti ako Ježiš na kríži. To sú jediné duchovné autority , ktoré stojí za to nasledovať. Všetko ostatné sú len reči.

Takáto skutočná duchovná autorita nebude hovoriť „Musíš veriť tomuto“, alebo „Tento návod ťa dovedie do neba“, ani „Viem, koho Boh schvaľuje“ – akoby do toho malo čo hovoriť niekto iný než Boh. Len malé egoistické ja by si takto rado vydobylo pocit nadradenosti. Pravú dušu to nudí a otravuje.

Pamätám si, ako nám sestry, ktoré ma ako chlapca učili v škole v Kansase, často hovorili, že jedenáste prikázanie v školskej triede znie „Hľaď si svojho“! My sami budeme mať dosť starostí so svojim rastom, s prijímaním milosti a s obrátením, i bez toho, aby sme sa ešte snažili rozhodovať za Boha alebo za druhých.

Kedy som sa pokúšal strkať nos do Božích záležitostí?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 297.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 264.: Zmena verzus premena

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto šesťdesiaty štvrtý

„Medzi zmenou a premenou je rozdiel. Zmena nastáva, keď niečo starého zomrie a niečo nového začína. Premena nastáva, keď sa v procese vonkajšej zmeny zmeníme i my osobne. Vedeli ste, že plánovaná zmena je pre ego ešte omnoho náročnejšia než zmena neplánovaná? Len sa pozrite, ako úprimne nenávidíme všetky tie úrady, ktoré nám vládnu svojimi zákonmi a nariadeniami. Ego hľadá spôsob, ako sa vyhnúť zmenám, kedykoľvek to čo i len trochu ide, ale hlavne vtedy, keď mu tú zmenu nariaďuje iné ego.

Boh si od nás musí zmenu zvyčajne vyžiadať. Koniec koncov, o niektorých nevyhnuteľných zmenách niekedy hovoríme ako o „Božej vôli“, a tieto zmeny si často vynútia skutočnú premenu viac než čokoľvek iného. Kedykoľvek od nás niekto chce, aby sme sa zmenili – nech už je to náš partner, parlament, cirkev či susedské združenie -, okamžite sa ozvú všetky formy vládnuceho a vzdorujúceho ega a spustia obviňovanie, krik, začnú sa brániť a stavať do opozície. Jean Vanier mi pred mnohými rokmi povedal, že mám u väčšiny západných ľudí rovno predpokladať dve zranenia: jedno v ich sexualite a druhé v ich vzťahu k autorite. Zistil som, že mal pravdu.

Akej zmene som sa naposledy zubami nechtami bránil?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 293.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 254.: Len láska a milosť

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto päťdesiaty štvrtý

„Skutočnú premenu nie je možné nikdy navodiť tým, že by sme v ľuďoch vyvolávali pocit previnenia, viny a hanby. Týmto druhých len paralyzujeme alebo v nich prebúdzame protireakciu a pasívne agresívne správanie. Pre mňa je po štyridsiatich rokoch kňazskej práce stále neuveriteľné, že si to cirkev neuvedomuje. Boh to však vie a motivuje nás omnoho pozitívnejším spôsobom, ktorý žiadne protireakcie nevyvoláva.

Ľudia neustále používajú previnilosť , pocit viny a hanbu, aby druhých donútili k poslušnosti (dokonca i niektorí duchovní jednajú skôr ako žandári), lenže takáto vynútená poslušnosť nemôže vyvolať dlhodobé – či dokonca vôbec žiadne – zmeny, pretože duša zostáva doslova nedotknutá. Duše sa dotýka len láska a milosť, a nie strach, previnilosť, pocit viny ani hanba. Strach, previnilosť, pocit viny, hanba, donucovanie sú úbohé nástroje ega proti egu – a len osobnosť, ktorá podlieha egu, v nich môže vidieť niečo zmysluplného.

Ako na mňa boli použité pocity hanby a previnilosti, aby ma donútili k poslušnosti?
Ako ich ja sám používam voči druhým?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 283.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Nevyberať, ale umožňovať

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto sedemdesiaty štvrtý

„Akonáhle začneme kontemplovať, uvidíme, ako veľmi je náš pohľad na život utváraný prúdom vnútornej reči a našimi dispozíciami. Tieto dispozície určujú, čo vidíme a čo nevidíme. Určujú, čomu venujeme pozornosť a čo nám uniká, a taktiež, čo chceme a čo nechceme. V egoistickom svete sústredenom okolo „ja“ si neustále niečo vyberáme a neustále niečomu dávame prednosť – a preto nás všetko bez ustania štve, pretože život väčšinou funguje inak.

Máme sklony vnímať veci prizmou svojich egocentrických záujmov: „Spôsobí mi toto nepríjemnosti? Alebo: „Ako sa budem cítiť s týmto?“ keď má vládu v rukách ego, nie sme schopný vidieť jasne. Neumožňujeme veciam, aby proste a jednoducho boli tým, čím sú, ničím viac a ničím menej.

Duša však na svojich preferenciách netrvá. Duša jednoducho umožňuje. Učí nás čakať, čakať s láskou. Ako povedal sv. Ján od Kríža: „Boh odmieta byť poznaný inak než láskou.“ Pri modlitbe vždycky vidíme veci v novom svetle – ktoré najskôr umožňuje a potom vidí.

Kde sa v mojom živote odohráva kontemplácia?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 200.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#NevyberaťAleUmožňovať #Kontemplácia #Modlitba #Svetlo #NajskôrUmožňujePotomVidí #VládaEga #ŽivotFungujeInak

Meditácia: 03. júl – Deň po dni s Al-Anon

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Niekto raz povedal:

„Jediný rozdiel medzi kameňmi úrazu a kameňmi, ktoré nám pomáhajú prejsť na druhú stranu je v tom, ako ich používame.“

Je to upokojujúca myšlienka, že nikto mi do cesty nemôže postaviť kamene úrazu, pretože sa ich učím používať krok za krokom, ako napredujem v zdravom spôsobe života.

Problémy spôsobené závislosťou sa nedajú prehliadať; sú veľké a hrozné. Ale nemusím dovoliť, aby mi zablokovali cestu. Môžem si predstavovať, že každý z nich je jeden z dvanástich krokov. Mám aspoň Boží dar triezvosti, ktorý mi pomáha, nie ako v prípade chorého závislého, ktorý je znova a znova lapený narastajúcimi kameňmi úrazu!

Pripomienka na dnešný deň:

Prekážky mi nemôžu brániť v tom, aby som našiel v živote to dobré a nasledoval ho tam, kam vedie. Nič sa mi v tom nemôže postaviť do cesty – iba ak by som to dovolil.

Skupina ma pozýva, aby som urobil tento krok: aby som zmenil svoj pohľad na seba a na svet, ktorý okolo seba vytváram.

Myšlienka:

„ … ľudia sa môžu povznášať na kameňoch, ktoré vedú na druhú stranu, nad svoje mŕtve egá k vyšším veciam.“ (Tennyson: In Memoriam)“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#KameňÚrazu #KameňNaDruhúStranu #MŕtveEgá #Ego #ZmeniťPohľadNaSeba #ZmeniťPohľadNaSvet #AkoPoužívameKamene

Hrdinovia a vysoké veže

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto štyridsiaty piaty

„Vybudovanie zdravého ega je začiatkom hrdinovej cesty. Tu však taktiež hrozí nebezpečenstvo, že vo chvíli, kedy je schránka ega hotová, zamení hrdina túto schránku za obsah samotný. Uverí, že ona vonkajšia persona, ktorú nastavuje svetu, je úhrnom všetkého, čím sám je.

Pokiaľ sa muž príliš stotožní so svojou schránkou či personou, môže sa stať, že strávi zvyšok života chránením tejto schránky, ktorú tak dlho budoval. To je možné vidieť u mužov, ktorí sa ešte v neskorších fázach života stále zaoberajú svojim vlastným sebaobrazom a sebavedomím. Vystavali si schránku do takej výšky, že sa z nej stala veža, a oni zabudli, ako sa lezie dole a chodí po blativej zemi, na ktorej žijeme my ostatný.

Stotožnil som sa s vonkajšou personou natoľko, že som zabudol pokračovať vo vnútornej ceste?

Pokiaľ áno, ako sa vrátim na cestu?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 171.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#HrdinoviaAVysokéVeže #Hrdinovia #VysokéVeže #Ego #Schránka #Cesta

Ochraňovať dobré ego

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto štyridsiaty štvrtý

„Dobrí rodičia svoje deti od ranného veku vedú tak, aby mali jaské a zdravé hranice. Kde nie sú hranice, tam nevznikne silná identita. Rovnakú funkciu plnia i dávne rituály, tradície, zákon, zvyky a praktiky. Deti ich milujú a malí chlapci sa o pravidlá dokážu pobiť, to až my dospelí mávame sklony im prehnane vzdorovať. Nájdite mi jeden veľký mýtus alebo príbeh, v ktorom by mladý hrdina nebránil nejakú posvätnú vieru, posvätný zmysel, miesto, boha či sväté poslanie.

Aby sme sa ega mohli vzdať, musíme pred tým nejaké ego mať. Než sa Ježiš mohol vzdať tela, musel v ňom cez tridsať rokov chodiť po svete. A než môžete sami sebe zomrieť, musíte mať svoje ja. Nesmiete ustávať v pohybe, súčasne ale potrebujete niečo pevného, čo by sa mohlo pohybovať! Tieto dve rôzne úlohy duchovného života je nutné jasne odlíšiť a riešiť poporade – postupne! Takzvaným konzervatívcom ide často ľahšie tá časť s identitou a liberálom ide často lepšie tá časť s pohybom.

Aké hranice mi prospeli, keď som vyrastal?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 170.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#OchraňovaťDobréEgo #Ego #Hranice #Liberál #Konzervatívec #Pohyb #NiečoPevné

Naše ego ako schránka

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto štyridsiaty prvý

Naše ego ako schránka

„Naučili sme sa vyhýbať tomu, aby sme sa museli stretávať s príliš veľkou dávkou reality naraz. Vytvorili sme si akúsi schránku svojho ega, ktorá nám umožnila vychodiť školu, vybudovať si kariéru a vyhovieť rodičom, kultúrnym normám a cirkvi. Tak vzniká nevyhnutná vonkajšia persona („maska“), ktorá sa skladá z toho, čo je nám príjemné a čo chceme ukazovať svetu, a všetko ostatné eliminujeme.

Pokiaľ sa z tejto schránky stane „betónové silo“, väčšina života zostane na vonkajšej strane, teda vlastne „eliminovaná“ ako čosi zlé, nepotrebné či nebezpečné. Čím starší budete, tím viac sa bude život ukazovať a rozrastať vo svojej plnosti, do ktorej vždycky spadajú i temné stránky vecí. Schránka ega sa musí postupne zväčšovať, aby dokázala poňať viac dát, viac rozporov, viac bolesti a taktiež omnoho viac radosti.

Pamätajte si, že oná schránka je púze a iba nástroj, ktorý je k tomu, aby sa používal. Opatera o túto schránku nie je cieľom sama o sebe – inak by sme nikdy nedospeli ku skutočnému obsahu vlastného života, natož potom života Božieho. Schránka nášho ega je určená k tomu, aby udržala dar, a tento dar sa neustále rozrastá.

Ako by som popísal schránku svojho ega, personu, ktorú nastavujem svetu?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 169.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#NašeEgoAkoSchránka

Iniciácia do pravého ja

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto dvadsiaty šiesty

„Muži potrebujú určitý druh krstu či iniciácie, ktoré ich vyšlú na duchovnú cestu. Tento impulz môže prísť v podobe nejakého veľkého zlyhania alebo nesmierne silnej túžby, či, čo je časté, veľkého poranenia – fyzického, emocionálneho či psychického. Musíme padnúť, zlyhaťvrhnúť sa do tajomstva svojej existencie, inak doslova uviazneme na povrchu života. (Povšimnite si, že takto ako by krst chápal i Ježiš v Mk 10; 38 ; Lk 12; 50) (Mk 10; 38 Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený? Lk 12; 50 Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane!) Dokým nie sme ponorený („pokrstený“ = baptiso) do väčšieho jazera, ktoré od nás vyžaduje širšie ja, zostávame trčať v našich malých, falošných ja.

Toto prepadnutie smrti a láske (často v tú samú chvíľu!) sa stáva nevyhnutnou cestou od falošného ja k pravému ja. Bez nejakej veľkej porážky sa budeme pokúšať používať svoje ego, aby sme porozumeli tomu, čomu ego nikdy porozumieť nemôže. Len pravé ja – to, kým už ste v Bohu – môže narábať s veľkými otázkami. Iniciácia vám tak má umožniť prvé nahliadnutie a potvrdenie vášho pravého ja, čiže duše. Potom až začína skutočná duchovná cesta.

Zažil som veľké zlyhanie, zranenie alebo porážku?
Dovolil som tejto skúsenosti, aby ma priviedla bližšie k môjmu pravému ja?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 152.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#Krst #Iniciácia #DuchovnáCesta #Zlyhanie #Túžba #Zranenie #FyzickéZrananie #PsychickéZrananie #EmocionálneZranenie #Padnúť #TajomstvoMojejExistencie #Ponorený #Baptiso #FalošnéJa #PravéJa #Ego #PrepadnúťSmrtiALáske