Archív značiek: Zmena

Richard Rohr – Na prahu premeny 264.: Zmena verzus premena

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto šesťdesiaty štvrtý

„Medzi zmenou a premenou je rozdiel. Zmena nastáva, keď niečo starého zomrie a niečo nového začína. Premena nastáva, keď sa v procese vonkajšej zmeny zmeníme i my osobne. Vedeli ste, že plánovaná zmena je pre ego ešte omnoho náročnejšia než zmena neplánovaná? Len sa pozrite, ako úprimne nenávidíme všetky tie úrady, ktoré nám vládnu svojimi zákonmi a nariadeniami. Ego hľadá spôsob, ako sa vyhnúť zmenám, kedykoľvek to čo i len trochu ide, ale hlavne vtedy, keď mu tú zmenu nariaďuje iné ego.

Boh si od nás musí zmenu zvyčajne vyžiadať. Koniec koncov, o niektorých nevyhnuteľných zmenách niekedy hovoríme ako o „Božej vôli“, a tieto zmeny si často vynútia skutočnú premenu viac než čokoľvek iného. Kedykoľvek od nás niekto chce, aby sme sa zmenili – nech už je to náš partner, parlament, cirkev či susedské združenie -, okamžite sa ozvú všetky formy vládnuceho a vzdorujúceho ega a spustia obviňovanie, krik, začnú sa brániť a stavať do opozície. Jean Vanier mi pred mnohými rokmi povedal, že mám u väčšiny západných ľudí rovno predpokladať dve zranenia: jedno v ich sexualite a druhé v ich vzťahu k autorite. Zistil som, že mal pravdu.

Akej zmene som sa naposledy zubami nechtami bránil?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 293.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Al-Anon 03. jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Filozofi od času starobylých Grékov vždy kládli veľký dôraz na nápravu zlých návykov každodenným praktizovaním tých dobrých. Aj v Al-Anon na to dávame veľký dôraz. Učíme sa, že nemôžeme ďalej fungovať tak, ako doteraz, impulzívne a automaticky, ak chceme svoj život zlepšiť.

Ak naozaj chceme pokoj mysle, prvá vec, ktorú si musíme uvedomiť je to, že to nezáleží na podmienkach okolo nás, ale na tom, čo je v nás. Úprimné skúmanie vlastných motívov nám môže ukázať, že nachádzame radosť v mučeníctve alebo že sa podvedome obávame toho, že si to zaslúžime.

Keď nájdeme príčiny nášho utrpenia a frustrácie, môžeme vybudovať nápravné návyky, aby sme to prekonali.

Pripomienka na dnešný deň:

Program sebapoznávania a seba-zmeny sa ľahko hovorí, ale ťažko robí. Ak sa niečo snažíme robiť príliš veľa a príliš rýchle a očakávame, že sa výsledky dostavia za noc, spôsobuje to veľa zlyhaní. Budem skúmať len jednu chybu, jeden zlozvyk a pracovať na jeho odstránení. Keď spozorujem zmeny, ktoré táto snaha spôsobí v mojich vonkajších okolnostiach, získam odvahu meniť sa aj naďalej k lepšiemu.

Myšlienka:

„Nie je ľahké, aby sa určitý princíp stal človeku vlastný, ak si ho nebude každý deň udržiavať a vo svojom živote na ňom pracovať.“ (Epictetus)“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#Okolnosti #Zmena #Epictetus #ČoJeVNás #NezáležíNaOkolnostiach #NezáležíNaPodmienkach #NašeMotívy #RadosťVMučeníctve #ZaslúžimSiZlo #ZaslúžimSiTrest