Archív značiek: Iniciácia

Richard Rohr: Na prahu premeny 305.: Začať s touto generáciou

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristo piaty

„Kto sú skutoční starejší začneme úplne jasne poznávať po iniciácii. Muži, ktorí ňou prešli, ju nevnímajú len ako ďalšiu udalosť, ktorú zažili v rámci svojho osobného rastu, ale ako skúsenosť, vďaka ktorej si uvedomili, že sú len súčasťou cyklickej obmeny generácií. Skutočne iniciovaný muž si uvedomuje, že tomu nie je tak, že by v živote išlo o neho, ale naopak, že v ňom samotnom ide o prúdenie života. Pochopí, že o neho na určitej základnej úrovni bolo postarané a že teraz sa musí zase on postarať o ostatných.

Pokiaľ sa jednalo o skutočnú iniciáciu – a je ľahostajné, ako k nej prišlo -, vždycky to mužov posúva do širšieho sveta. Ku svojej rodine, susedom, do svojej krajiny a cirkvi sa vracajú – s darom. A hlavným darom je práve jeho väčšie ja. Skutočne iniciovaný muž vie, že jeho úlohou je životodarná aktivita: pomáhať druhým a chrániť planétu i všetok život okolo seba. Ako starejší irokézskych kmeňov, ktorí rozhodovali nie len za seba, ale za „sedem generácií“. takto vypadá skutočná kráľovská energia. A my by sme nepochybne pár kráľov práve dnes potrebovali na každej úrovni cirkvi a spoločnosti.

Akých kráľov som poznal?
Aký vplyv mali na môj život a životy ostatných mužov a chlapcov okolo mňa?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 336.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 248.: Učiť sa vysporiadať s ranami života

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty ôsmy

„Neskôr v živote si muž, ktorý ako chlapec prešiel iniciáciou, spomína na svoje poranenie a táto spomienka mu pomáha prejsť ďalšími nevyhnuteľnými životnými zraneniami a porážkami a integrovať ich. Pamätá si, že je súčasťou širšieho príbehu a že nie je ani jediný, ani prvý, kto narazil na obtiažťažkosti.

Pretože dnes žiadnu takúto dramatickou a vedomou iniciáciou neprechádzame, nevedú nás naše rany k žiadnemu širšiemu príbehu. Pri absencii týchto sviatostí si len sťažujeme, trpíme depresiami a prichádzame o všetku posvätnú perspektívu. Cena, ktorú za to platíme v podobe neuróz, zlosti a sporov, môže veľmi ľahko zvnútra rozložiť modernú sekulárnu kultúru.

Musíme sa čím skôr začať učiť a často si to opakovať, že rany môžu vytvárať múdrosť, pokiaľ ich prijmeme ako učiteľov.

Ako mňa učili, aby som sa vysporiadával so svojimi ranami?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 277.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Ústup môže byť postup

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto dvadsiaty druhý

„Keď sa rozhodneme vydať do liminálneho priestoru, rozhodujeme sa dať prednosť chaosu nevedomia pred ľahkými odpoveďami a vysvetleniami. Porušujeme svoj návyk, aby sme zistili, či je možné nájsť Boha v tom, čo nám pripadá ako neporiadok. Čoskoro začneme potrebovať nový slovník a nové obrazy, aby sme boli schopní popísať svoj stav – jazyk temnoty skôr než svetla, pustiny skôr než záhrady, prázdnoty skôr než plnosti, hlbokého ticha skôr než slov. Alebo môže naopak ísť o záhradu namiesto pustiny, svetlo namiesto temnoty! Namiesto ústupov späť či do ústrania môže ísť veľmi často o postupy vpred. Čo nám pôvodne pripadá ako krok von, môže nás veľmi často zaviesť do vnútra.

Mužov je potrebné povzbudzovať a sprevádzať ich tým, ako majú v takto neľahkom mieste fungovať. V mnohých mužských iniciačných rituáloch museli chlapci celé dne sedieť v nezmyselnom tichu – dokiaľ nezačali skutočne túžiť po nasmerovaní a vedení k cieľu. K vytvoreniu a udržaniu toho, čo vypadá ako umelo nastavená hranica ticha, samoty, postenia sa, či „ničnerobenia“, budeme vždycky potrebovať povzbudenie a skupinovú spoluprácu. Len málokto to dokáže efektívne urobiť sám.

Túžim po vedení, alebo mám pocit, že mi stále stačia odpovede a slová?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 248.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Zmätenie otcov

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto dvadsiaty ôsmy

„Väčšina mužov od svojho otca očakáva príliš mnoho. Chcú po ňom, aby bol Boh! Veľmi často ich otec nakoniec sklame. Je preto nutné prijať otca, ktorý „újde“, a odpustiť mu. Akákoľvek negativita predstavuje prekážku, ktorá bráni otcom, aby svojim synom pomohli s prechodom do dospelosti. V dnešnej kultúre sa v živote synov bohužiaľ len zriedkakedy vyskytuje niekto ďalší okrem otca, kto by mal za úlohu ich iniciovať. Rola kmotra (krstného otca) je v cirkvi prevažne formálna a vyprázdnená.

U Navahov má iniciáciu na zodpovednosti strýko. To on poučuje chlapca o sexualite a duchovne. To on s chlapcom hovorí o bolesti – ako o súčasti života a súčasti duchovna. Strýko má k chlapcovi dostatočne blízko, aby mal chlapcov rešpekt, ale zase nie tak blízko, aby ich vzťah čokoľvek zbytočne zaťažovalo. Pre otca býva ťažké vôbec niečo svojich synov naučiť a podľa toho, čo počúvam, pokiaľ sa chlapcom v našej kultúre vôbec hovorí niečo o sexualite či duchovne, zvyčajne túto rolu zastáva matka!

Čo som očakával od svojho otca a ako to ovplyvnilo náš vzťah? Kto, pokiaľ niekto, mi bol k dispozícii, aby mi pomohol s prechodom z chlapčenstva k mužnosti?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 154.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#Otec #Chlapčenstvo #Mužnosť #Navahovia #Kmotor #KrstnýOtec #Strýko #Iniciácia #ZmätenieOtcov

Iniciácia do pravého ja

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto dvadsiaty šiesty

„Muži potrebujú určitý druh krstu či iniciácie, ktoré ich vyšlú na duchovnú cestu. Tento impulz môže prísť v podobe nejakého veľkého zlyhania alebo nesmierne silnej túžby, či, čo je časté, veľkého poranenia – fyzického, emocionálneho či psychického. Musíme padnúť, zlyhaťvrhnúť sa do tajomstva svojej existencie, inak doslova uviazneme na povrchu života. (Povšimnite si, že takto ako by krst chápal i Ježiš v Mk 10; 38 ; Lk 12; 50) (Mk 10; 38 Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený? Lk 12; 50 Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane!) Dokým nie sme ponorený („pokrstený“ = baptiso) do väčšieho jazera, ktoré od nás vyžaduje širšie ja, zostávame trčať v našich malých, falošných ja.

Toto prepadnutie smrti a láske (často v tú samú chvíľu!) sa stáva nevyhnutnou cestou od falošného ja k pravému ja. Bez nejakej veľkej porážky sa budeme pokúšať používať svoje ego, aby sme porozumeli tomu, čomu ego nikdy porozumieť nemôže. Len pravé ja – to, kým už ste v Bohu – môže narábať s veľkými otázkami. Iniciácia vám tak má umožniť prvé nahliadnutie a potvrdenie vášho pravého ja, čiže duše. Potom až začína skutočná duchovná cesta.

Zažil som veľké zlyhanie, zranenie alebo porážku?
Dovolil som tejto skúsenosti, aby ma priviedla bližšie k môjmu pravému ja?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 152.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#Krst #Iniciácia #DuchovnáCesta #Zlyhanie #Túžba #Zranenie #FyzickéZrananie #PsychickéZrananie #EmocionálneZranenie #Padnúť #TajomstvoMojejExistencie #Ponorený #Baptiso #FalošnéJa #PravéJa #Ego #PrepadnúťSmrtiALáske

Muži sa nerodia, muži sa utvárajú

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto dvadsiaty piaty

„Od našich najdávnejších počiatkov až celkom donedávna sa muži ako muži nerodili. Boli vedome utváraný. Mužská iniciácia predstavovala jedinú cestu, kadiaľ chlapec vstupoval do mužnosti. My sme tento zásadný rituál prechodu stratili – a neponúkli sme zaň žiadnu zdravú ani účinnú náhradu.

Chlapec musí byť jedného dňa vyvedený z ženského sveta, z ochraňujúceho sveta matky a odvedený do posvätného priestoru, aby tu zakúsil svoju mužnosť ako čosi sväté, mocné a divoké.

V rôznych rituáloch dávnejších dôb bol chlapec vždycky rituálne zraňovaný, skúšaný a dovádzaný až ku svojim skutočným hraniciam. Všetky tieto rituály sa týkali toho, ako si muž dokáže poradiť so svojimi ranami. Iniciácia dávala mladému mužovi možnosť stretnúť sa vo všetkej úcte s omnoho širším svetom, prelomiť sa do vlastného podvedomého sveta a taktiež do sveta prírody. Iniciácia chlapca naučila, že existuje viacero spôsobov ako zaobchádzať so svetom, než len, aby napravoval, riadil alebo ovládal život okolo seba. Iniciácia muža naučila, ako sa pred Tajomstvom, spočívajúcim v srdci všetkého života, skláňať, nie naparovať.

Čo môžem urobiť ja sám, aby som pripravil mladých mužov v mojom živote na stretnutie s neracionálnym svetom Ducha?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 151.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Na prahu premeny – Časť tretia: Duševná práca muža – zloba, tieň, iniciácia a cesta zostupu

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Časť tretia

„Existuje mužský spôsob prežívania pocitov a muži ho musia znovu objaviť.“

Richard Rohr

 • Jedným z darov vnútornej práce muža je, že sa stretne so svojim tieňom.
 • Tieň je miesto, kam odkladáme všetky vytesňované a potlačované časti svojich životov.
 • Vytesňované a potlačované časti nášho ja sa nakoniec – ako v živote všeobecne – vzbúria.
 • Úlohou je tento tieň uznať a ctiť, ale nenechať sa ním tyranizovať.
 • Všetci v sebe nesieme rany svojich matiek a otcov.
 • Emócie, akými sú hnev, nie sú dobré ani zlé, sú to indikátory diania, ktoré v nás prebieha.
 • Musíme vedieť, ako sa vlastne cítime, aby sme mohli nájsť vhodné a zdravé spôsoby, ako svoje emócie vyjadriť.
 • Každý muž v sebe nesie veľký smútok, ktorý je nevyhnutný ako prepojenie s ostatnými mužmi na duchovnej ceste, s ktorými má tento smútok spoločný.
 • Nemusíte napraviť všetko a každého. Nemusíte všetko vysvetľovať.
 • Najlepším spojencom Boha je to, čo je.
 • Srdce strašne trpí, keď odmieta prijať to, čo je.
 • Cesta, ktorou prechádzajú muži, vedie dole, nie nahor.
 • Táto cesta, ktorá vedie skrz, je súčasne ranou i jedinou cestou jej vyliečenia.

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 149 – 150.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov