Dvanásť tradícií Al-Anon

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

Tradície, ktoré vysvetľujú ako pracuje spoločenstvo Al-Anon:

1. tradícia: Naše spoločné dobro (blaho) je prvoradé. Naše osobné uzdravenie závisí od jednoty spoločenstva Al-Aanon.

2. tradícia: Na dosiahnutie cieľa nášho spoločenstva je tu len jedna autorita – milujúci Boh, tak ako sa môže prejaviť vo svedomí celej skupiny. Naši vodcovia sú len dôveryhodnými služobníkmi spoločenstva, ktorí nevládnu.

3. tradícia: Príbuzní alkoholikov môžu, keď sa stretnú, aby si vzájomne pomohli, nazývať sebe Rodinnou Skupinou Al-Anon pokiaľ ako skupina nepatria k inej organizácii. Jedinou podmienkou členstva v Al-Anon je mať príbuzného alebo priateľa s problémom alkoholizmu.

4. tradícia: Každé skupina by mala byť samostatná (autonómna), okrem prípadov, ktoré ovplyvňujú aj iné skupiny Al-Anon, alebo spoločenstvo Al-Anon ako celok.

5. tradícia: Každá rodinná skupina Al-Anon má iba jediný primárny účel – pomôcť rodinám alkoholikov. Naplňujeme ho tím, že my sami uplatňujeme Dvanásť Krokov, povzbudením a porozumením našim blízkym alkoholikom a prijatím a útechou rodinám alkoholikov.

6. tradícia: Naše Rodinné Skupiny Al-Anon by nikdy nemali podporovať, financovať alebo prepožičiavať naše meno akémukoľvek vonkajšiemu podnikaniu, aby nás problémy týkajúce sa peňazí, majetku a prestíže neodchýlili od nášho prvoradého duchovného cieľa. Napriek tomu, že sme samostatným subjektom, mali by sme vždy spolupracovať s Anonymnými Alkoholikmi.

7. tradícia: Každá skupina AA by mala byť úplne sebestačná a odmietať akékoľvek príspevky zvonku.

8. tradícia: Činnosti týkajúce sa dvanásteho kroku Al-Anon by sa nikdy nemali stať profesionálnymi, i keď naše servisné centrá môžu zamestnávať špeciálnych pracovníkov.

9. tradícia: Naše skupiny ako také by nikdy nemali byť organizované; ale môžeme vytvoriť servisné výbory alebo komisie priamo zodpovedné tým, ktorým slúžia.

10. tradícia: Rodinné Skupiny Al-Anon nemajú názory na vonkajšie záležitosti; preto by naše meno nemalo byť nikdy zatiahnuté do verejnej kontroverzie.

11. tradícia: Naše vzťahy k verejnosti sú založené na príťažlivosti programu Al-Anon, a nie na reklame a propagácii. Potrebujeme vždy udržovať osobnú anonymitu na úrovni tlače, rozhlasu, filmu a televízie. Potrebujeme dôsledne strážiť anonymitu všetkých členov Al-Anon.

12. tradícia: Anonymita tvorí duchovnú podstatu a základ všetkých našich tradícií a vždy nám pripomína nadriadenosť princípov nad osobnosťami.