Archív značiek: Uzdravenie

Day to daily little thought v. 1.02 (Denné premýšľania)

Rozjímanie – Meditácia – Úvaha – Zamyslenie – Modlitba

TAKÉ NIEČO

10. 03. 2023 – Úvaha

Doposiaľ som sa usiloval byť v online priestore dosť otvorený a transparentný, ale vidím, že čokoľvek, čo poviem môže byť a teda aj bude použité proti mne. Tí ľudia to azda robia v dobrom úmysle. Výsledok je ale taký, že sa mi veci zosypú na hlavu, lebo ľudia predpokladajú… ľudia si domýšľajú… ľudia majú zlé myšlienky… ľudia uvažujú, že zámer nebol čistý… ľudia majú dlhé vedenie… a tak ďalej a tak ďalej. Keď totiž zavesím na web niečo, čo je zvláštne: správu o tom, že mám depresiu… fotky detí z výletu turistického krúžku… fotky a správu o mojom cestovaní… fotku s priateľom… čokoľvek… čo môže vyvolávať otázky… robím to s dobrým úmyslom a snahou robiť veci najlepšie ako viem. Dráždi Vás, že vidíte učiteľa, ktorý má učiť Vaše dieťa, ale je na dlhodobej PNke, že ho vidíte ako cestuje a turistikuje? Hm… A viete kvôli čomu je na PNke? Neviete. Môže to byť rehabilitácia? Môže! Môže to byť terapia? Môže! Zvláštne je, že predpokladáte zlý úmysel a pýtate sa: „Čo toto má znamenať?“, ale vôbec si nepovšimnete fakt, že ak by išlo o zlý úmysel, nikto so zdravým rozumom by to predsa nedal verejne na známosť… Keby robím niečo, čo by som nechcel, aby druhí vedeli, tak o tom nehovorím, nepíšem, nezdieľam to… Čo tak predpokladať dobrý úmysel… „Super! Pán učiteľ je vonku na turistike, asi je mu lepšie a čoskoro sa vráti.“ Hm? A čo tak toto: „Pán učiteľ turistikuje. Zrejme to potrebuje, aby sa mohol čím skôr vrátiť do práce.“ A prekvapivo, kto by to bol povedal (sarkazmus), Cé je správne! Cestujem a chodím na hory a stretávam sa s ľuďmi, pretože je to najrýchlejšia cesta ako sa vrátiť k učeniu v škole. Chvála Bohu, konečne som schopný robiť takéto kroky. Konečne! …Vlastne, ako píšem tieto riadky a uvedomujem si ten sarkazmus v nich, uvedomujem si, že to je hnevom. Hnevám sa, že ľudia okolo mňa takto zmýšľajú… Akoby každý musel chcieť len využívať systém, obchádzať pravidlá, hľadať len vlastný prospech… Zdá sa mi to, alebo tu niečo nie je v poriadku? Takto by to predsa nemalo byť. Či?

Zamyslenie manželov Hoxarovcov

z Otcovho Srdca
Piatok 10.7.2020

Vina je ťažké bremeno, tak ťažké, že Ozeáš povedal, že pod jeho tiažou sa padá. Niekedy, keď sa cítime unavení a obťažení, môže to byť preto, že nesieme vinu. 


Pred mnohými rokmi som hľadala Ježišove zázraky uzdravenia, tak som išla na uzdravovací seminár. Verila som, že ja uzdravenie nepotrebujem; iba som sa prišla pozrieť ako to tam robia. Hneď prvý deň si pamätám, že ten vedúci povedal, že každý potrebuje uzdravenie. Myslela som si, že sa mýli a ja som v poriadku. Aké to bolo odo mňa arogantné. Nebola som si vedomá toho, že nesiem vinu. Ďalší deň si pamätám ako som si čítala titulok v novinách, ktorý prehovoril priamo do mojej situácie. Čelila som svojej vine. Všetko vo mne ju chcelo znovu skryť. Avšak rozhodla som sa to neurobiť a v modlitbe som si odpustila. Odišla som z toho seminára s pocitom, akoby mi sňali z pliec ruksak plný kameňov. Bola som oslobodená z jarma viny, o ktorom som ani nevedela, že som ho niesla. Potom som sa akoby vznášala a radovala. 


Otec čaká a túži odpustiť. On nie je nahnevaný, ani sa nenahnevá; jeho hnev sa utíšil krížom. On má súcit, uzdravenie a prekypujúcu, bezpodmienečnú lásku. Chce priniesť obdobie požehnania. Ozeáš to opísal pomocou obrazov z roľníctva. Budeme mať nové korene a silné výhonky, presne ako céder. Naše korene sú stvorené, aby išli hlboko a zakorenili nás v Otcovej láske. Pozri si slová, ktoré Ozeáš použil: voňavý, chránený, kvitnúci, slávny, plodný, nádherný, úspešný. A v žalme tieto obrazy pokračujú; očistený, umytý, belší ako sneh. Tieto slová opisujú teba a mňa keď prijímame Otcovu lásku. Myslíš, že sa vzťahujú aj na teba? Sú to Otcove plány a zámery pre teba. 


Duch Svätý ma nabádal na tom seminári, aby som čelila svojej vine. On nás vedie do pravdy, aby nás oslobodil. Výsledkom je, že sa staneme takými, ako to Ozeáš opísal a že budeme naplnení radosťou a chválou. 


Popros Ducha Svätého, aby ti ukázal, či nesieš nejaké bremená. On hovorí mnohými rôznymi spôsobmi, nielen cez tlačené noviny! Aj ty môžeš byť oslobodený od viny a vykročiť do tých nádherných slov Ozeáša a žalmistu.“

#Zamyslenie #Hoxarovci #ZamyslenieManželovHoxarovcov #DennéZamyslenie #OtcovoSrdce #ZotcovhoSrdca #Vina #Ozeáš #Žalmista #DuchSvätý #Uzdravenie #Bremeno #Bremená #Unavený #Obťažený #Otec #BezpodmienečnáLáska #Kríž #OtcovZámer

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 19. marec

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Kto dokáže povedať, či zajtrajší deň bude dobrý alebo nie? Napriek tomu my, ktorí žijeme so závislými, sme veľmi náchylní k tomu, aby sme očakávali to najhoršie!

Program krokov je na 24 hodín. To nám dáva upokojujúcu istotu, že sa nepotrebujeme zaťažovať trápením z minulosti, ani predvídať tie, ktoré môžu prísť v budúcnosti.

Vždy budem mať na mysli, že sa mám zaujímať len o dnešok a že ho môžem urobiť takým dobrým, ako sa len dá. Tento malý časový úsek je môj a využijem ho k tomu, aby som robil veci, ktoré potrebujem a trochu času si nechám aj na potešenie a uvažovanie.

Pripomienka na dnešný deň:
Žiť jeden deň za druhým a vedome svoj čas deliť medzi užitočné a uspokojivé aktivity mi môže poskytnúť pestrosť, o ktorej sa hovorí, že je korením života. Toto má aj ďalší úžitok toho, že svoju myseľ si nebudem zaťažovať problémami, čo sa často ukazuje ako ten najľahší a najlogickejší spôsob na ich vyriešenie!

Myšlienka:
Tento deň bude šťastný, lebo ja sám môžem rozhodnúť o tom, aký to bude deň.”

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 18. marec

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Život so závislým moje myslenie rôznym spôsobom zdeformoval, ale týkalo sa to hlavne jednej oblasti: Všetky svoje problémy som zvaľoval na závislosť! Teraz sa v programe učím pozerať priamo na každý problém a neusilujem sa nájsť nejakého vinníka, ale objaviť, ako môj postoj pomohol k vytvoreniu môjho problému alebo k jeho zostreniu.

Musím sa naučiť čeliť následkom mojich vlastných činov a slov a keď urobím chybu, musím to napraviť. Prijímať zodpovednosť je nevyhnutné, ak chce byť človek dospelý. Bez ohľadu na to, či závislý pokračuje v závislosti, nebudem vyhľadávať obetného baránka, aby som si tak ospravedlnil svoje vlastné chyby.

Pripomienka na dnešný deň:

Keď budem sám seba podvádzať, len aby som unikol dôsledkom svojich vlastných chýb, nie je v tom nijaká výhoda, úžitok, ani rast. Keď si to uvedomím, viem, že sa posuniem dopredu.

Myšlienka:

Musíme byť pravdiví vo svojom vnútri, pravdiví k sebe predtým, než môžeme spoznať pravdu, ktorá je mimo nás. No pravdivými vo svojom vnútri sa stávame tým, že prejavujeme pravdu tak, ako ju vidíme.” (Thomas Merton: Žiadny človek nie je ostrov)“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Zamyslenie manželov Hoxarovcov

Z Otcovho Srdca

„Niekedy ľudia požiadajú Roberta alebo mňa, aby sme sa za nich modlili. Myslia si, že naše modlitby sú efektívnejšie. Že máme na Boha horúcu linku a že nás bude počúvať, keď ich nepočúva. To nie je pravda. Boh vo svojej milosti a milosrdenstve oslovuje všetok svoj ľud. Hľadá vzťah so všetkými.

Vidíme, ako Ježiš oslovuje malomocného v reakcii na jeho slová: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Ježiš mal súcit, natiahol sa a dotkol sa ho. Neuzdravil len jeho pokožku. Mohol povedať „buď zdravý“ a nedotknúť sa ho. To by uzdravilo jeho pokožku, ale nie jeho srdce. Jeho srdce bolo zlomené izoláciou a odmietnutím, ktoré malomocní zažívali. Ježišov dotyk priniesol hlboké uzdravenie.

Zoberme si izraelský tábor pri Eben-Ezeri. Čelia náročnej situácii. Zahynulo 4 000 mužov a Filištínci sú stále pripravení bojovať. Čo budú robiť? Spomenuli si na Archu zmluvy v Šíle. To bolo ich miesto na stretnutie s Bohom. Archa obsahovala najcennejšie predmety Izraela: kamenné tabule 10 prikázaniami, Áronovu tyč a nejakú mannu. Kňazi mali ísť do vnútornej miestnosti raz ročne, vstúpiť do svätyne svätých a kropiť krv, aby pokryli hriechy ľudu. Tu bolo miesto Archy. Ale Eliho synovia Boha nerešpektovali ani ho nectili, a tak priniesli Archu na bojisko.

Filištíni počuli, že Archa dorazila a boli vystrašení. Uctievali síce modly, ale uznali, že Boh Izraelitov je mocný. Vedeli, že Boh Izraelitov bol s nimi, keď utekali z Egypta a umožnil im zvíťaziť v mnohých bitkách. Napriek svojmu strachu sa zaviazali bojovať naplno.

Izraeliti nechápali, že existuje rozdiel medzi Božou prítomnosťou a Božími symbolmi. Verili, že Boží symbol vyhrá bitku za nich. Nie je to tak. Ich nárek je zaznamenaný v Žalme.

Ceníme si symboly a používame ich na to, aby nás spojili s Bohom. Sú užitočné, pokiaľ nám to umožňujú, ale nenahrádzajú vzťah s Bohom. Keď držíte kríž, ruženec, keď sa pozeráte na svetlo sviečky alebo akýkoľvek obrázok alebo symbol, ktorý máte, použite ich na zameranie sa na jedného z členov Trojice a na rozhovor s nimi, ako by ste boli tvárou v tvár inej osobe. „

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 28. október

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Občas sa stane, že nás zachváti nálada typu „ja chudáčik“; ovládnu nás všetky problémy, ktorým musíme čeliť. Je veľmi pravdepodobné, že sa to stane vtedy, keď začneme meniť naše zmýšľanie a začneme premýšľať o sebe a o našom vzťahu k iným. Na začiatku môžeme byť príliš analytickí a snažiť sa naraz vyriešiť príliš veľa.

Na toto rozpoloženie našej mysle existuje takmer neomylný predpis: vyprázdniť svoje mysle od všetkých myšlienok až na jednu: dnešok a to, ako ho využijem.

Pripomienka na dnešný deň:

Tento deň je môj. Je jedinečný. Nikto na celom svete nemá presne takýto deň. Obsahuje súhrn všetkých mojich skúseností z minulosti a celý môj budúci potenciál. Patrí mi, a môžem s ním urobiť čo chcem. Môžem ho naplniť radostnými okamihmi alebo zničiť nezmyselnými starosťami. Ak mi prídu na myseľ bolestivé spomienky na minulosť alebo hrozivé myšlienky o budúcnosti, zbavím sa ich. Nemôžu mi zničiť dnešný deň.

Myšlienka:

Dnešok je môj vzácny dar od Boha. Ako ho využijem? Čím menej dovolím ostatným, aby ho ovplyvňovali, tým pre mňa bude vyrovnanejší a uspokojujúcejší.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#DnešnýDeň

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 26. október

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Prvý krok, v ktorom je napísané, že sme „priznali svoju bezmocnosť“, sa často považuje za jeden z najťažších. No pre niektorých z nás je druhý krok rovnako ťažký, pretože nás nabáda, aby sme priznali, že naše správanie nebolo vždy celkom triezve. Tu je jeden príklad:

Dosť bežným zvykom, ktorý je nerozumný a sebaklamný, je robiť z maličkostí veľké problémy. Nerobíme to preto, že by sme nemali dosť tých veľkých problémov, to nie! Je to preto, lebo na nás dopadá ťažoba všetkého a všetky veci sa javia ako čierne a nedokážeme rozoznávať medzi tým, čo je dôležité a čo si nemusíme ani všímať.

Pripomienka na dnešný deň:

Zakaždým, keď sa stane niečo, čo ma frustruje alebo zlostí, postavím sa bokom a položím si otázku: „Je to hora alebo krtinec?“ Jednoducho nebudem mrhať časom a energiou na nedôležité veci; ušetrím si ich, aby som zvládol tie veľké!

Myšlienka:

Niektorí ľudia sa trápia a zaháľajú, snažia sa a strkajú v honbe za krtincami, z ktorých chcú vyrobiť vysoké vrchy.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 25. júl

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Stále dookola počúvame a čítame, že nad závislosťou sme bezmocní a že triezvosť závislého nie je našou vecou, ani našou zodpovednosťou. Potom sa môže zdať paradoxné trvať na tom, že my blízky môžeme mať obrovský vplyv na dosiahnutie jeho triezvosti a na pomoc v tom, aby si ju udržal.

Keď aj naďalej sekírujeme a tyranizujeme, sťažujeme sa a kritizujeme, vo veľkej miere preberáme zodpovednosť za oneskorené vytriezvenie a za pokĺznutie od triezvosti.

Al-Anon nám ukazuje, ako zmeniť tieto deštruktívne postoje. Keď opustíme úlohu žalobcu, sudcu a manažéra, klíma v domácnosti sa veľmi zlepší. Príjemné, radostné prostredie, ktoré môžeme vytvoriť, často u závislého vytvorí túžbu po vytriezvení.

Pripomienka na dnešný deň:

Byť bezmocným nad závislosťou a závislým jednoducho znamená, že sa to nedá uskutočniť donútením. Zmena nášho postoja má na druhej strane neohraničenú moc priniesť domov vyrovnanosť a pokoj.

Myšlienka:

Nie som bezmocný nad sebou a nad tým, ako sa správam a ako reagujem. Toto je mocou, ktorá môže spôsobiť zázraky v zmene postoja u iných.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 24. október

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Jeden večer sa zdalo, že členovia sa neobyčajne príliš sťažujú – na to, že nerobili to, k čomu mali oprávnenie, na správanie alkoholika alebo všeobecne na ich ťažký životný údel.

Potom jedna osoba, ktorá je veľmi otvorená, povedala:

„Viete, všetko toto vyznieva akoby niektorí z nás mali o živote detské predstavy a očakávali, že v živote nebudeme mať nijaké problémy. Spomínam si na jednu herečku, ktorú som dávno počula v rádiu a jej obľúbená fráza znela: S tým dobrým si musíte zobrať aj to trpkejšie. Toto je tiež celkom dobrá filozofia Al-Anon, pretože nám hovorí, že musíme prijať niektoré nepríjemné skúsenosti a zároveň nikdy nezabúdať sústreďovať sa aj na tie dobré veci.“

Pripomienka na dnešný deň:

Očakávam, že v živote bude všetko presne také, aké chcem? Možno by som sa mal lepšie pozrieť na tieto očakávania a presvedčiť sa, či sú v mojej situácii reálne. Ak sa neustále snažím dosiahnuť nedosiahnuteľné, unikne mi veľa príjemných vecí, ktoré sú hneď vedľa mňa.

Myšlienka:

Modlitba vyrovnanosti je vynikajúcim liekom pre nespokojnosť.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 23. október

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

Niekedy je dobré skúmať bežnú a známu frázu, meditovať o nej, rozobrať ju a skúmať jej vnútorný význam.

Počujeme, ako niekto hovorí: „Stojí vo svojom vlastnom svetle.“ Ako jasne sa tento obraz vynára z nášho zatieňovania svojho vlastného šťastia chybným zmýšľaním. Odstúpme na bok, aby mohlo svetlo zažiariť na nás a na všetko, čo robíme, aby sme veľmi jasne videli seba a okolnosti okolo nás.

Pripomienka na dnešný deň:

Ak máme Al-Anon, nie je potrebné, aby sme stáli vo svojom vlastnom svetle a snažili sa vyriešiť naše problémy v tme. Spôsoby a prostriedky, ktoré Al-Anon ponúka, osvietili cestu tisíckam zúfalých ľudí, takže nikto nemá dôvod klásť si otázky, či majú tú moc.

Keď čelím problému, ktorý sa zdá neriešiteľný, keď sa cítim v určitej situácii ako v pasci a nevidím žiadne východisko, dovoľ, aby som sa samého seba opýtal, či stojím vo svojom vlastnom svetle. Musím nájsť výhodné miesto, odkiaľ môžem najlepšie vidieť moje problémy také, aké sú; potom prídu aj odpovede.

Myšlienka:

… „a svetlo bude svietiť v tmavých miestach a všetko bude jasné ako deň.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom