Archív značiek: Pohyb

Ochraňovať dobré ego

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto štyridsiaty štvrtý

„Dobrí rodičia svoje deti od ranného veku vedú tak, aby mali jaské a zdravé hranice. Kde nie sú hranice, tam nevznikne silná identita. Rovnakú funkciu plnia i dávne rituály, tradície, zákon, zvyky a praktiky. Deti ich milujú a malí chlapci sa o pravidlá dokážu pobiť, to až my dospelí mávame sklony im prehnane vzdorovať. Nájdite mi jeden veľký mýtus alebo príbeh, v ktorom by mladý hrdina nebránil nejakú posvätnú vieru, posvätný zmysel, miesto, boha či sväté poslanie.

Aby sme sa ega mohli vzdať, musíme pred tým nejaké ego mať. Než sa Ježiš mohol vzdať tela, musel v ňom cez tridsať rokov chodiť po svete. A než môžete sami sebe zomrieť, musíte mať svoje ja. Nesmiete ustávať v pohybe, súčasne ale potrebujete niečo pevného, čo by sa mohlo pohybovať! Tieto dve rôzne úlohy duchovného života je nutné jasne odlíšiť a riešiť poporade – postupne! Takzvaným konzervatívcom ide často ľahšie tá časť s identitou a liberálom ide často lepšie tá časť s pohybom.

Aké hranice mi prospeli, keď som vyrastal?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 170.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#OchraňovaťDobréEgo #Ego #Hranice #Liberál #Konzervatívec #Pohyb #NiečoPevné