Slogany

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Deň po dni!“

„Nemôžem nikoho zmeniť,
ale môžem nechať Boha,
aby zmenil mňa!“

„Ruky preč!“

“Odvaha je strach, ktorý vyriekol svoje modlitby.”

„Ak prijmeme situáciu plní utrpenia a neistoty, nie je to chyba nikoho iného len nás.“

„Vzdať sa toho a odovzdať to Bohu“

„Bože, daj mi vyrovnanosť, aby som prijal to, čo zmeniť nemôžem, odvahu, aby som zmenil to, čo zmeniť môžem a múdrosť, aby som vedel odlíšiť jedno od druhého.“

„Nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane.“

„Najväčšia odmena prichádza vtedy, keď pomáhame druhým bez toho, aby sme mysleli na odmenu.“

„Sú takí, čo majú málo a napriek tomu sa toho vzdajú. To sú tí, čo sú v živote veriaci, čo majú veľkú odmenu a ich pokladnica nikdy nie je prázdna.“ (Kahlil Gibrn: Prorok)