Archív značiek: Thomas Merton

Richard Rohr – Na prahu premeny 296.: Skok

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto deväťdesiaty šiesty

„Ak chce mladý muž uspieť vo svete, bude poslúchať vedomie svojho ega – to mu ale hovorí len to, čo potrebuje k úspechu vo svojom malom svete. Prvú polovicu života sa bude riadiť podľa programu davu, i keď sa hlasito zaprisaháva, že nič takého nerobí. Doposiaľ sa nestretol so svojou dušou ani s bohom, ktorý by bol skutočným Bohom.

V druhej polovici života sa potom mužovi menia pravidlá a to, čo fungovalo v prvej polovici, zvyčajne fungovať prestáva. Pochopí, že svoje problémy v skutočnosti nerieši, len ich prebíja. Thomas Merton napísal, že niektorí muži sa celý život snažia vyšplhať na vrchol rebríka, len aby potom zistili, že ho majú opretý o nesprávnu stenu – a navyše, že tam hore nič nie je! Ono vskutku náročné obrátenie či osvietenie, ktorých možnosť sa mužom otvára v druhej polovici života, spočíva v poznaní, že šplhať ma vrchol rebríka má zmysel len v tom, aby sme z neho potom zoskočili a zistili, že všetko, na čom skutočne záleží, už je prítomné na takzvanom dne.

Oprel som si rebrík o nesprávnu stenu?
Na čom my teraz skutočne záleží?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 327.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 257.: „Totosť“

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto päťdesiaty siedmy

* Priznám sa, že slovo „totosť“ akosi neviem poslovenčiť.

„Jedinečné tajomstvo každého Božieho skutku nesmieme pľundrovať pomocou konceptov a abstrakcií. Ako nás františkánov učil blahoslavený Ján Duns Scotus, Boh tvorí len indivíduá. Univerzálie a kategórie existujú výlučne v slovách a v mysli. Každá vec, ktorá existuje, existuje vo svojej „totosti“, a Boh vyživuje každučkú súčasť stvorenia pomocou „ustavičnej udržujúcej pozornosti“ smerujúcej k jej jedinečnosti.

Nie je sa čo čudovať, že jezuitský básnik Gerard Manley Hopkins i americký prorok Thomas Merton sa považujú za socialistov. Hopkins predkladá najlepší poetický popis tejto „totosti“, aký si dokážem predstaviť, v nasledujúcom úryvku z básne „As Kingfishers Catch Fire“. *ako vážka pozýva plameň

Tak jedno a to isté každá smrteľná vec činieva:
to bytie rozdáva, čo vo vnútri každej z nich sa roztápa;
samotný – sebou sa stáva; ja sama z nej vanie,
činiac Čo činím, som ja; pre to som živý.
Viac rieknem: …
jedná pred Bohom to, čím on je pre Božie oči –
Kristus – lebo Kristu prehráva na miestach premnohých,
ľúbezný v údoch, ľúbezný v očiach nie svojich,
Otcovi skrz výzor ľudských tvárí.

Ako zovšeobecňovaním znižuje, to, čo Boh činí vo mne alebo v niekom inom?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 286.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 242.: Všeobecný rej

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty druhy

„Pokiaľ človek zažil čo i len na jediný okamžik skutočne duchovné stretnutie, vie, že to nie je on, kto ho vytvára, ale že pochádza z miest, ktoré ho presahujú, ktoré nemá pod kontrolou a ani mať nemusí. Ide o vpravde úžasnú milosť. Človek potom vie, že je vedený v akomsi veľkom „víťaznom sprievode“, ako to nazýva Pavol (2 Kor 2, 14), a že jeho úlohou je túto skutočnosť len pripustiť a zúčastniť sa jej.

Teraz už chápe, že dostal pozvanie k tomu, čo Thomas Merton tak skvele nazval „všeobecným rejem“, pri ktorom môže „pustiť… tú strašnú vážnosť po vode“. Jeho ego sa v tomto sebestačnom vesmíre samo od seba prirodzene scvrkne a poznanie, že som len zrnkom piesku v obrovskom a krásnom vesmíre, pôsobí takmer ako úľava. Potom prestane existovať akákoľvek súkromná spása, o ktorú by som mal usilovať, i dokonalá mravnosť, ktorú by som si mal osvojiť. Človek potom šťastne prikladá ruku k dielu, ktoré sa deje neustále, všade, a dokonca i bez neho, ale teraz už s ním.

Ako a kedy som zakúsil „všeobecný rej“ života?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 271.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 18. marec

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Život so závislým moje myslenie rôznym spôsobom zdeformoval, ale týkalo sa to hlavne jednej oblasti: Všetky svoje problémy som zvaľoval na závislosť! Teraz sa v programe učím pozerať priamo na každý problém a neusilujem sa nájsť nejakého vinníka, ale objaviť, ako môj postoj pomohol k vytvoreniu môjho problému alebo k jeho zostreniu.

Musím sa naučiť čeliť následkom mojich vlastných činov a slov a keď urobím chybu, musím to napraviť. Prijímať zodpovednosť je nevyhnutné, ak chce byť človek dospelý. Bez ohľadu na to, či závislý pokračuje v závislosti, nebudem vyhľadávať obetného baránka, aby som si tak ospravedlnil svoje vlastné chyby.

Pripomienka na dnešný deň:

Keď budem sám seba podvádzať, len aby som unikol dôsledkom svojich vlastných chýb, nie je v tom nijaká výhoda, úžitok, ani rast. Keď si to uvedomím, viem, že sa posuniem dopredu.

Myšlienka:

Musíme byť pravdiví vo svojom vnútri, pravdiví k sebe predtým, než môžeme spoznať pravdu, ktorá je mimo nás. No pravdivými vo svojom vnútri sa stávame tým, že prejavujeme pravdu tak, ako ju vidíme.” (Thomas Merton: Žiadny človek nie je ostrov)“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Zamyslenie Rohra

Richard Rohr:

„Niektoré východné náboženstvá, hlavne budhizmus, dôkladne preskúmali prirodzenosť Hlavy ako centra. To je, myslím si, jeden z dôvodov, prečo to Thomasa Mertona priťahovalo k štúdiu istých budhistických praktík. S čím všetci (východné tradície) súhlasia je, že prirodzenosťou Mysle je úplné ticho, stíšenie a priestor. Bezhraničné ticho, pokoj, jasnosť, naveky vekov amen. Preto by som povedal, že centrum hlavy nám dáva možnosť cítiť, rozpoznať Večnú prítomnosť, ktorá je práve tu, uprostred javu….  

A máme tu proces otvárania sa tichu, obrovskej slobode, pokoju, jasnosti duše, ducha…Vidíš, že tvoje myšlienky sa dejú. (Avšak) to, čo ich obklopuje a je v ich vnútri je tento nesmierny pokoj a tíš. A ….táto tíš nie je nečinná…Tíš…prináša pocit, že viem, rozlišujem, rozumiem, prináša múdrosť. Don (Riso) a ja sme ho nazvali pocitom, že máme sprievodcu, kde ti je akosj jasné, že nejde ani tak o myslenie. Je to čosi ako spontánne spoznanie pravdy/reality, ktoré jednoducho prichádza. Nemusíš ho plánovať. Ako keď sa iba uvoľníš a zrazu – aha, tu je to. Rovno v mysli.

Ak túto Prítomnosť bezprostredne poznáš, preživaš ju ako základ všetkého a najmä základ seba samého. A keď toto vieš, vieš tiež, že to, kým si, je práve jej výrazom – jadro toho, kým si, nemožno zraniť, nedá sa ti odňať.

Zostaň kde si, otvor sa tichu a vedz, že to čo hľadáš je už tu a má v sebe všetko – to, čo robíš, každý krok tvojej cesty, vedie ťa, podporuje ťa v tvojom vnútri, okolo teba. Nemôžeš to stratiť! A vždy ťa podrží.“