Archív značiek: Svetlo

Richard Rohr: Oboje je pravda – Both is True

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto sedemnásty

„Božia láska vám dovoľuje prijať všetko, čím ste: svetlo i tmu. Zrelá spiritualita vás povoláva k obom stránkam vášho života – súčasne.

A viete čo? Ak existuje jedna vec, ktorá je obtiažnejšia než privlastniť si svoju temnú stránku, potom je to celým svojim srdcom uveriť, že ste ešte omnoho viac Synmi svetla (1 Te 5,5), a radovať sa, že vaše maná sú už „zapísané v nebesiach“ (Lk 10,20).

Verím, že som Synom svetla? Čomu doopravdy verím?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 243.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra#MeditáciePreMužov

Spriateľte sa s temným rytierom

Deň dvesto desiaty

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Čím menej sme si vedomí svojho tieňového ja, tým väčšie škody napácha. Cirkevné učenie o pokání, spovedi a odpustení dáva veľký zmysel. Je nevyhnutné v určitú chvíľu povedať najmenej jednému inému človeku:

Volám sa Joe a som alkoholik“

(alebo závislý na sexe, alebo workoholik, alebo muž, ktorý nedokáže milovať). Nech už je to čokoľvek, vyneste to z temnoty a

„kde sa rozjasní, tam je svetlo“

(Ef 5,14).

To sa myslí tým, keď sa hovorí, aby sme sa spriatelili s tieňom. Hrdina príbehov o svätom grále dostal radu, aby Temného rytiera nezabíjal, ale aby sa s ním spriatelil. Trvalo mi roky, než som tomu porozumel, ale teraz si hovorím, či vôbec existuje iná cesta, ako prekonať zlo, než tá, že ho donútime, aby pracovalo pre nás a aby stálo na našej strane. To je to, čo Ježiš urobil na kríži, keď zo svojej vlastnej vraždy urobil spásu celého sveta. Nezahubil svojich vrahov, ale odpustil im, pretože „nevedia, čo činia“ (Lk 23, 34). Tieň nikdy nevie, čo robí.

Akými spôsobmi som sa vyznal zo svojich hriechov a vyviedol svoju temnotu na svetlo?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 236.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#DeňDvestoDesiaty #Ježiš #Kríž #SmrťNaKríži #Vražda #Spása #TemnýRytier #Temnota #Svetlo #Spoveď #Pokánie #Hriech #PovedaťOHriechu #VyviesťSvojuTemnotuNaSvetlo #TemnotaNaSvetle #SpriateliťSaSTemnýmRytierom #Hrdina #Ef #Lk #NezabiťTemnéhoRytiera #SvätýGrál #ZloPracujePreNás #DonútiťZloPracovaťPreNás

Stačí to vidieť a máš to

Deň dvestý

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Pokiaľ sa nebudeme konfrontovať s tieňom v sebe samých, budeme len mrhať svojou energiou i časom na to, aby sme tým istým materiálom pohŕdali u iných ľudí a mali z neho strach. Nedokážeme sa ubrániť tomu, aby nás nefascinovali prejavy našej vlastnej hry u druhých ľudí, a náš prvý inštinkt nám velí na tieto veci zaútočiť alebo na ne ukázať. Pokiaľ sa pristihnete, že sa proti niečomu ostro ohradzujete alebo ste zablúdili do konšpiračných teórií a paranoje, je dosť pravdepodobné, že ste v danej situácii zareagovali na svoje vlastné problémy. Táto úhybová hra skončí akonáhle to raz uvidíte jasne. Tieňový materiál potrebuje byť vo tme, aby prežil, preto nám Písmo neustále hovorí, aby sme vyšli do svetla, preto Ježiš hovorí démonom, aby „sa ukázali“, a preto dvanásť krokov programu Anonymných alkoholikov hovorí, že človek je „tak chorý ako jeho tajomstvá“.

Ak uvážim chyby, ktorých si všímam na ostatných, čo by mohlo prevyšovať v mojom vlastnom tieňovom ja?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 226.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#StačíToVidieťAMášTo #Tieň #DeňDvestý #Ježiš #VýjsťNaSvetlo #KonšpiračnáTeória

Keď sa stretne zem a nebo

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto osemdesiaty deviaty

„Druhého dňa oddelil Boh nebo od zeme (Gn 1; 6-8). Genezis nehovorí, že druhý deň bol dobrý, pretože nie je dobré oddeľovať nebo a zem. Hlboká náboženská skúsenosť ukazuje, že existuje len jeden svet, len jedna realita a tá že je „nadprirodzená“. Spočiatku sme možno predpokladali, že medzi oblasťami prirodzena a nadprirodzena existuje nejaký jasný predel, čo koniec-koncov predpokladá i väčšina náboženstiev, keď sa ale stretneme s Bohom, pochopíme, že akýkoľvek takýto údajný predel je len nešťastnou ilúziou.

Existuje len jeden svet, jedna história a tie patria Bohu – a sú taktiež naše. Akonáhle si túto jednotu uvedomíme, život sa radikálne premení. Stromy začnú žiariť a my začneme vo všetkom vnímať odtlačky Božích prstov. Je len jeden svet a v ňom všetko má svoje miesto. Nie je dobré, keď je oddelené svetlo od tmy ani nebo od zeme. Pamätajte: pravé náboženstvo (re-ligio, znovu zväzujem) opätovne púta všetko zase späť k sebe. Toto je bezprostredný výsledok pravdivej náboženskej skúsenosti a vďaka tomu taktiež táto skúsenosť prináša toľko radosti.

Ako som zakúsil jednotu sveta či skutočnosti?
V akých ohľadoch ešte stále vidím svet ako prirodzený a nadprirodzený?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 215.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#KeďSaStretneZemANebo #Zem #Nebo #Prirodzený #Nadprirodzený #PrirodzenýANadprirodzený #Religio #Náboženstvo #PravéNáboženstvo #JedenSvet #Svet #DruhýDeň #Genezis #OdtlačokBoha #StretnutieBoha #SvetloATma #Svetlo #Tma #ZnovuZväzujem

Tieň

Deň sto osemdesiaty ôsmy

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Symboliku svetla a temnoty použil Ježiš niekoľko krát, keď hovoril o ľudskej duchovnej situácii (napr. Lk 11, 33 – 36)

Lk 11, 33 – 36

33 Nik nezažne lampu a nepostaví ju do kúta ani pod mericu, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. 34 Lampou tela je tvoje oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa zakalí, bude aj tvoje telo vo tme. 35 Daj si teda pozor, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou. 36 Ak bude celé tvoje telo vo svetle a ani jedna jeho časť nebude vo tme, celé bude jasné, ako keď ťa lampa ožiari svojím svetlom.“

Dôvod, prečo tak často citujeme C. G. Junga, spočíva v tom, že Jung hovorí niečo podobné, ale používa súdobý slovník, ktorému rozumieme.

Jung by povedal, že tieň nie je zlo; tieň je jednoducho miesto, kam ukladáme tie svoje kvality a rysy, ktoré považujeme za neprijateľné. Od malička nás autority i naši vrstovníci poučujú o tom, čo už leží za hranicami prijateľného. My to potom zaháňame do tieňového sveta. keď sa potom u niekoho tento tieň ukáže, ľudia vykríknu „zlo!“. Keď sa tieň ukazuje u väčšej skupiny, vypadá už prijateľnejší – pokiaľ nejde o extrémne prípady, ako sú trebárs obrovské genocídy.

Tieň je problematický preto, že nás oslepuje voči skutočnému zlu či potenciálu zla v nás samotných. Pokiaľ si svoj tieň neuvedomujeme, ubližujeme ostatným a predovšetkým tým, ktorých milujeme. Každé odkrytie tieňa je preto dôležitou epifániou. Práca s tieňom je dobrá a dôležitá vec. Manželstvo a vzťahy sú z hľadiska tejto práce ideálna príležitosť.

Kedy som sa stretol so svojou tieňovou stranou?
Ako som reagoval?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 214.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#Tieň #Svetlo #Epifánia #Prijateľné #Neprijateľné #Zlo #Genocída #SkutočnéZlo

Nevyberať, ale umožňovať

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto sedemdesiaty štvrtý

„Akonáhle začneme kontemplovať, uvidíme, ako veľmi je náš pohľad na život utváraný prúdom vnútornej reči a našimi dispozíciami. Tieto dispozície určujú, čo vidíme a čo nevidíme. Určujú, čomu venujeme pozornosť a čo nám uniká, a taktiež, čo chceme a čo nechceme. V egoistickom svete sústredenom okolo „ja“ si neustále niečo vyberáme a neustále niečomu dávame prednosť – a preto nás všetko bez ustania štve, pretože život väčšinou funguje inak.

Máme sklony vnímať veci prizmou svojich egocentrických záujmov: „Spôsobí mi toto nepríjemnosti? Alebo: „Ako sa budem cítiť s týmto?“ keď má vládu v rukách ego, nie sme schopný vidieť jasne. Neumožňujeme veciam, aby proste a jednoducho boli tým, čím sú, ničím viac a ničím menej.

Duša však na svojich preferenciách netrvá. Duša jednoducho umožňuje. Učí nás čakať, čakať s láskou. Ako povedal sv. Ján od Kríža: „Boh odmieta byť poznaný inak než láskou.“ Pri modlitbe vždycky vidíme veci v novom svetle – ktoré najskôr umožňuje a potom vidí.

Kde sa v mojom živote odohráva kontemplácia?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 200.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#NevyberaťAleUmožňovať #Kontemplácia #Modlitba #Svetlo #NajskôrUmožňujePotomVidí #VládaEga #ŽivotFungujeInak

Najskôr nás čaká pád

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto sedemdesiaty

„Cesta vedúca po obrysoch našich hriechov nás dovádza k túžbe po hlbšom živote v jadre nás samotných. Šokujúce, že áno? Nie som si istý, či iná cesta vôbec existuje.

Bezohľadné ambície môžu doviesť muža až k tomu zlyhaniu a prázdnote, ktoré znamenajú obrátenie. Sú teda jeho ambície dobré, alebo sú zlé? Musíme skutočne najskôr hrešiť, než môžeme poznať spásu? V istom zmysle sa jedná o korelatívne pojmy. Temnota nás vedie k obdivu ku svetlu a k otváraniu sa svetlu, a čím bližšie ku svetlu sa dostaneme, tým zreteľnejšia je temnota.

To neznamená, že by sme mali zámerne začať hrešiť, ale znamená to, že celkový obraz si urobíme až neskôr, rovnako ako milosť a milosrdenstvo poznávame až spätne. Blahoslavená Juliana z Norwiche to dokonale vystihla, keď povedala: „Najskôr padneme a neskôr sa z pádu zotavíme – a oboje je Božia milosť.“ Boh nás vpustí dovnútra a Boh nás taktiež vyvedie von.

Som ochotný žiť naplno – i keď to znamená zlyhanie –, aby som poznal hlbší a skutočnejší život?

Dokážem pohliadnuť na svoje chyby, prehry a hriechy a vidieť i v týchto situáciách Božie milosrdenstvo?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 196.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#NajskôrNásČakáPád #Hriech #Pád #BožiaMilosť #BožieMilosrdenstvo #Milosrdenstvo #Milosť #Uzdravenie #ŽiťNaplno #Zlyhanie #Prehra #Temnota #Svetlo #Cesta