Archív značiek: Premena

Richard Rohr – Na prahu premeny 293.: Doprajme si čas, ktorý je potrebný

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto deväťdesiaty tretí

„Priebeh našej premeny sa neriadi podľa nášho časového rozvrhu. Spomeňte si, že Ježiš sa „postil štyridsať dní a štyridsať nocí, až nakoniec vyhladol“ (Mt 4; 2). Trvá hódne dlho, než si uvedomíme svoj pravý a skutočný hlad. Bez dobrého duchovného vedenia (sprevádzania) pred všetkým svojim vnútorným chaosom a trápením utečiete. Pritom ale práve chaos a trápenie sú pre vás tou najlepšou Božou pozvánkou!

Bez toho, aby sme po dlhú dobu zámerne vykonávali určité praktiky, sa nestane nič nového. Predpovedám, že v nadchádzajúcich rokoch nás čaká prechod od náboženstva založeného iba a výlučne na verení, ktoré po nás nepožaduje takmer nič okrem zahmleného a nejasného intelektuálneho súhlasu, k náboženstvu založenému na praxi, ktoré bude umožňovať priame zakúšanie a poznávanie za seba samého. Bude bez autorít, ktorým by sa malo veriť, bez autorít, s ktorými by bolo potrebné bojovať. Vy musíte prevziať zodpovednosť za svoju duchovnú cestu.

Samota, mlčanie, čítanie duchovnej literatúry, kontemplatívna prax, bdelá meditácia, dni osamote v prírode, zapisovanie udalostí, duchovné smerovanie, mužské skupiny, dobrovoľnícka práca mimo vašej komfortnej zóny, hlboké sebavzdelávanie aspoň v jednej spoločenskej otázke – toto sú oblasti, kde vidím možnú zmenu u mužov.

Uhýbam pred premenou, alebo sa prinajmenšom oddávam rozptýleniam, aby som na ňu nemyslel?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 322.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 264.: Zmena verzus premena

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto šesťdesiaty štvrtý

„Medzi zmenou a premenou je rozdiel. Zmena nastáva, keď niečo starého zomrie a niečo nového začína. Premena nastáva, keď sa v procese vonkajšej zmeny zmeníme i my osobne. Vedeli ste, že plánovaná zmena je pre ego ešte omnoho náročnejšia než zmena neplánovaná? Len sa pozrite, ako úprimne nenávidíme všetky tie úrady, ktoré nám vládnu svojimi zákonmi a nariadeniami. Ego hľadá spôsob, ako sa vyhnúť zmenám, kedykoľvek to čo i len trochu ide, ale hlavne vtedy, keď mu tú zmenu nariaďuje iné ego.

Boh si od nás musí zmenu zvyčajne vyžiadať. Koniec koncov, o niektorých nevyhnuteľných zmenách niekedy hovoríme ako o „Božej vôli“, a tieto zmeny si často vynútia skutočnú premenu viac než čokoľvek iného. Kedykoľvek od nás niekto chce, aby sme sa zmenili – nech už je to náš partner, parlament, cirkev či susedské združenie -, okamžite sa ozvú všetky formy vládnuceho a vzdorujúceho ega a spustia obviňovanie, krik, začnú sa brániť a stavať do opozície. Jean Vanier mi pred mnohými rokmi povedal, že mám u väčšiny západných ľudí rovno predpokladať dve zranenia: jedno v ich sexualite a druhé v ich vzťahu k autorite. Zistil som, že mal pravdu.

Akej zmene som sa naposledy zubami nechtami bránil?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 293.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 11.11. 2020.

Streda

Chovatelia oviec dávajú svoje ovce do dezinfekcie. Ovce sa berú z poľa a ponoria sa do kúpeľa, ktorý ich čistí a lieči infekcie. Keď my prechádzame kúpeľom znovuzrodenia, tak ako ovce, zanechávame staré veci a stávame sa novými. Pavol dáva do kontrastu starý spôsob života s novým. Nie je to okamžitá, ale celoživotná cesta premeny, aby sme sa viac podobali Ježišovi.

Starý spôsob života je momentálne viditeľný v uliciach Liverpoolu. Mali by sme byť v lockdowne bez toho, aby sme sa stretli s kýmkoľvek mimo svojej domácnosti. Mali by sme dodržiavať sociálne odstupy a po desiatej večer žiaden alkohol. Ale to, čo vidíte v Liverpoole, vyzerá ako čas párty, keď sa ľudia zhromažďujú a pijú, otroci túžob a pôžitkov. Neexistuje žiadna poslušnosť a rešpekt voči autorite. Môžem sa klamať tým, že si myslím, že ja by som to neurobila, ale možno v iných oblastiach, ako je dodržiavanie rýchlostných limitov, nie som taká dobrá, ako si myslím. Ďalšími aspektmi starého spôsobu sú nenávisť voči sebe a iným, závisť a žiarlivosť a skutky, ktoré ubližujú ostatným alebo spôsobujú im utrpenie.

Ježišova obeta nás dvíha z tohto starého spôsobu života. Niektoré vzorce správania okamžite odpadnú, zatiaľ čo iným to trvá dlhšie. Sme povolaní byť poslušní voči autorite a rešpektovať ostatných ľudí. Každý je iný a je dobré ich prijať takých, akí sú. Pokúšať sa zmeniť ostatných tak, aby sa správali tak, ako si myslíme, že by mali, vedie iba k zlým vzťahom. S Robertom sme sa dlho snažili zmeniť jeden druhého. Nikdy to nefungovalo. Je oveľa pokojnejšie prijímať jeden druhého, akí sme. Je tiež dobré myslieť si to najlepšie o ostatných ľuďoch a veriť dobrým motívom ich činov. Robert mi jedného dňa povedal: „Chcem, aby si vedela, že som nikdy nemal úmysel ti ublížiť“, keď som zareagovala na niečo, čo povedal alebo urobil. Pomohlo mi to prestať mu robiť výčitky. Namiesto toho som sa začala obzerať vo svojom vnútri, aby som zistila, prečo reagujem tak, ako reagujem. Keď sme schopní byť vďační za zlých okolností, robíme pokrok. Nie som tam vždy, ale teraz som bližšie, ako keď som sa prvýkrát stretla s Ježišom.

Ježiš stretol desať malomocných, ktorí prosili o uzdravenie, ale iba jeden mal vďačné srdce. Všetci desiati sa poslušne išli ukázať kňazovi, aj keď neboli uzdravení. K ich uzdraveniu došlo na ceste. Za svoju poslušnosť dostali požehnanie. Ten, ktorý sa vrátil, aby poďakoval, dostal väčšie požehnanie; spásu od Ježiša, aj keď bol Samaritán. Jeho bolo požehnanie za vďačnosť. Väčšie požehnanie za väčšiu cnosť.

Môže byť dobré požiadať Ducha Svätého, aby vám pomohol identifikovať oblasti starého života a pomohol vám zmeniť sa. Povzbudí vás tiež tým, že vám ukáže oblasti, v ktorých ste sa už zmenili. Vidíte situácie, keď ste boli požehnaní kvôli poslušnosti alebo vďačnosti? Začnete praktizovať poslušnosť a hlavne vďačnosť? Buďte požehnaní.“

Richard Rohr: Premena – Conversion / Change

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto osemnásty

„Všetka premena človeka sa odohráva v liminálnom priestore. Latinské slovo limen znamená prah. Liminalita je vnútorný stav, alebo i vonkajšia situácia, v ktorej môžeme začať myslieť a jednať skutočne novým spôsobom. je to stav bytia uprostred a medzi, kedy sme opustili jeden priestor, ale ešte nevstúpili do ďalšieho. Človek stane pred bránou nového počiatku, hoci o tom zvyčajne nevie. Býva totiž väčšinou rozrušený a rozhodený.

Liminálny priestor sa objavuje vtedy, keď sa zbortila naša komfortná zóna. Sem spadajú i predely medzi fázami života: odluka či rozvod, zmena práce, choroba, strata, smrť, nezdar / neúspech akéhokoľvek druhu. e o požehnaný čas, kedy si nie sme istý svojim ďalším krokom, kedy nemáme veci pod kontrolou, kedy sa môže stať niečo skutočne nového. Pokiaľ sa k vám chce dostať Boh, čo Boh chce vždy, najlepšiu šancu má práve behom akéhokoľvek liminálneho času. Inokedy skrátka nepúšťame riadenie z rúk.

Akú mám skúsenosť s životom v liminálnom priestore?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 244.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra#MeditáciePreMužov

Dar viny

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto šesťdesiaty siedmy

„Na tomto mieste chcem citovať kroky 4 – 6 dvanástich krokov Anonymných alkoholikov:

4. krok:

Spravte dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých seba.

5. krok:

Priznajte Bohu, samým sebe a druhým ľuďom pravú povahu svojich pochybení.

6. krok:

Buďte úplne pripravený dovoliť Bohu, aby tieto vady odstránil.

Príbeh ženy pristihnutej pri cudzoložstve (Jn 8; 3 – 11) skvelo ukazuje, že podľa niektorých z týchto krokov postupoval i Ježiš. Hriešnej žene venuje premieňajúci a potrebný dar viny, neparalyzuje ju však hanbou. Keď zapudí jej žalobcov, povie: „Ani ja ťa neodsudzujem“ (hanenie nikdy nepomáha), a: „Choď a už nehreš“ (chop sa vlastného života, a pokiaľ to bude nutné, zmeň ho).

Úžasné je i to, ako sa Ježiš vzoprie zákonníkom a farizejom, ktorí by len presadzovali zákony – avšak výhradne len proti tejto žene. Ježiš akoby hovoril: „No tak chlapi, a čo ten muž?“ Previnilí muži musia spraviť nebojácnu morálnu inventúru – ako to urobia aj zákonníci a farizeji.

Akú svoju vinu si musím prisvojiť, než budem môcť dosiahnuť premeny?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 193.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#ŠtvrtýKrok #PiatyKrok #ŠiestyKrok #AA #AnonymníAlkoholici #DarViny #Vina #Premena #Zákonníci #Farizeji #NebojácnaMorálnaInventúra #MorálnaInventúra #PriznaťSa

Na odvrátenej strane otázok

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto šesťdesiaty šiesty

„Pôrodné bolesti sú výstižnou metaforou, ktorú Ježiš používal k označeniu niečoho bolestivého, z čoho vzíde niečo lepšieho (Mk 13; 8). Ak chceme priviesť ku zrodu niečo dobrého, bude to bolieť. O mužských božstvách hovoria mnohé mýty tak, že tieto božstvá  tvoria len lúsknutím tvorivých prstov. Ženské božstvá však často tvoria v pôrodných bolestiach.

Muži zvyčajne dúfajú, že sa pôrodným bolestiam vyhnú, keď pred finišom nasadia šprint. Možno preto počujeme tak málo hovoriť o Ježišovom učení o premene. Keby sme si Boha zobrazovali ako veľkú matku, ktorá neustále rodí, o pôrodných bolestiach by podľa môjho názoru hovorilo omnoho viac kazateľov a učiteľov. Premieňajúce utrpenie by pre nich bolo pochopiteľnejšie. Našťastie ale mnoho kresťanov, predovšetkým katolíci a pravoslávni, uchovávajú obraz Márie ako trpiacej Matky pod krížom (Jn 19; 25) alebo s prebodnutým srdcom (Lk 2; 35). Každá žena, ktorá rodila, chápe niečo, čo mužom nikdy úplne nedôjde: medzi bolesťou a novým životom existuje nevyhnutná spojnica.

Aké som zakúšal pôrodné bolesti, keď so môjho života vstúpili nové kvality a nová múdrosť?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 192.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#NaOdvrátenejStraneOtázok #PôrodnéBolesti #MužskéBožstvá #ŽenskéBožstvá #NovéKvality #PannaMáriaSedembolestná #PrebodnutéSrdceMárie #MatkaPodKrížok #PremieňajúceUtrpenie #Utrpenie #Premena #NovýŽivot