Archív značiek: Kňaz

Richard Rohr – Na prahu premeny 254.: Len láska a milosť

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto päťdesiaty štvrtý

„Skutočnú premenu nie je možné nikdy navodiť tým, že by sme v ľuďoch vyvolávali pocit previnenia, viny a hanby. Týmto druhých len paralyzujeme alebo v nich prebúdzame protireakciu a pasívne agresívne správanie. Pre mňa je po štyridsiatich rokoch kňazskej práce stále neuveriteľné, že si to cirkev neuvedomuje. Boh to však vie a motivuje nás omnoho pozitívnejším spôsobom, ktorý žiadne protireakcie nevyvoláva.

Ľudia neustále používajú previnilosť , pocit viny a hanbu, aby druhých donútili k poslušnosti (dokonca i niektorí duchovní jednajú skôr ako žandári), lenže takáto vynútená poslušnosť nemôže vyvolať dlhodobé – či dokonca vôbec žiadne – zmeny, pretože duša zostáva doslova nedotknutá. Duše sa dotýka len láska a milosť, a nie strach, previnilosť, pocit viny ani hanba. Strach, previnilosť, pocit viny, hanba, donucovanie sú úbohé nástroje ega proti egu – a len osobnosť, ktorá podlieha egu, v nich môže vidieť niečo zmysluplného.

Ako na mňa boli použité pocity hanby a previnilosti, aby ma donútili k poslušnosti?
Ako ich ja sám používam voči druhým?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 283.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 12.11. 2020.

Štvrtok

V Ježišových časoch si veľa ľudí myslelo, že Nebeské kráľovstvo prinesie veľkú zmenu v pomeroch na zemi. Rímska nadvláda bude nahradená židovským štátom s centrom v Jeruzaleme. Rímske právo nahradia zákony a tradície judaizmu. Z Rímskych daní sa stanú desiatky a hlavou štátu by bol namiesto cézara Boh. Rimania by však dobrovoľne neodišli, preto boli židovskí fanatici pripravení na revolúciu a vojnu.

Ježiš má inú perspektívu. Kráľovstvo nebeské znamená osobnú zmenu srdca, nie prevrat v spoločnosti. On povedal, že Nebeské kráľovstvo nie je fyzickým Kráľovstvom, ale duchovným. Neusilujte sa teda o dokonalú spoločnosť, pretože ju nedosiahnete. Namiesto toho otvorte oči, aby ste videli, že Nebeské kráľovstvo je už tu a vy ste v ňom! (Nebeské kráľovstvo je medzi vami). 

Ako nastalo Nebeské kráľovstvo v mojom srdci? Jedného dňa, predtým ako som sa stal kresťanom, som hovoril s mladým kňazom. Chcel som, aby cirkev pokrstila naše bábätko. Kňaz však chcel vysvetliť význam krstu a čo mám odpovedať, a či to myslím vážne? Ak to myslím vážne, potom ochotne moje dieťa pokrstia. Inak nie. Bol som teda nútený premýšľať nad týmito slovami. Páčila sa mi tá debata, a tak som sa pýtal na význam slov. V jednej chvíli som si pomyslel niečo, čo určite nie je moje bežná úvaha. „Všetko, čo hovorí tento kňaz, je pravda.“ Prestal som sa hádať a zažil som hlboký pokoj. V ten deň som sa naučil, že nenájdem pokoj tým, že sa oň budem usilovať a bojovať oň. Ale ak počúvam a prijímam to, čo mi hovoril kňaz, potom pokoj určite nájdem. V ten deň som sa stal kresťanom. Bolo to, akoby niekto zapol jasné svetlo v tmavej miestnosti. Všetko vyzeralo inak, hoci sa nič nezmenilo. (Tak ako sa zablysne blesk a rozžiari oblohu z jednej strany na druhú, taký bude aj Syn človeka vo svojom čase). V ten deň som prijal do svojho srdca Syna človeka. A čo pokoj? Zostal so mnou? Nie. Niekedy prišiel a niekedy som ho stratil. Keď sa moja myseľ sústredila na Ježiša a jeho lásku ku mne, prišiel. Ale keď ma starosti sveta rozptýlili, stratil som ho. Teraz, o mnoho rokov neskôr, sa oveľa častejšie zameriavam na Ježiša a takmer stále sa cítim pokojne. (Ježiš povedal: ‚Ktokoľvek zostane vo mne a ja v ňom, prinesie veľa ovocia.‘)

Takže ak ste frustrovaní, zmätení alebo nešťastní, nepotrebujete vo svojich okolnostiach revolúciu. Nemusíte ani viesť vojnu proti svetu, telu a diablovi. Musíte len prijať pravdu vo svojom srdci. A čo je pravda? Ježiš vás miluje, žije vo vás, už vyhral bitku. Duch Svätý vám tiež vloží do hlavy myšlienky, aby vás viedol a ste Božím dieťaťom. A čo viac, ste uzdravení, obnovení, máte odpustenie a večný život. Uvažujte nad týmito vecami a vo vašom srdci zavládne pokoj.

Každý kresťan čelí mnohým problémom. Ak sa sústredíte na problémy, stratíte pokoj.
Ale ak sa sústredíte na Nebeské kráľovstvo, tu a teraz, potom budete prinášať veľa duchovného ovocia bez toho, aby ste zmenili svoje okolnosti.“