Archív značiek: Spoznať svoje hranice

Ochraňovať dobré ego

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto štyridsiaty štvrtý

„Dobrí rodičia svoje deti od ranného veku vedú tak, aby mali jaské a zdravé hranice. Kde nie sú hranice, tam nevznikne silná identita. Rovnakú funkciu plnia i dávne rituály, tradície, zákon, zvyky a praktiky. Deti ich milujú a malí chlapci sa o pravidlá dokážu pobiť, to až my dospelí mávame sklony im prehnane vzdorovať. Nájdite mi jeden veľký mýtus alebo príbeh, v ktorom by mladý hrdina nebránil nejakú posvätnú vieru, posvätný zmysel, miesto, boha či sväté poslanie.

Aby sme sa ega mohli vzdať, musíme pred tým nejaké ego mať. Než sa Ježiš mohol vzdať tela, musel v ňom cez tridsať rokov chodiť po svete. A než môžete sami sebe zomrieť, musíte mať svoje ja. Nesmiete ustávať v pohybe, súčasne ale potrebujete niečo pevného, čo by sa mohlo pohybovať! Tieto dve rôzne úlohy duchovného života je nutné jasne odlíšiť a riešiť poporade – postupne! Takzvaným konzervatívcom ide často ľahšie tá časť s identitou a liberálom ide často lepšie tá časť s pohybom.

Aké hranice mi prospeli, keď som vyrastal?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 170.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#OchraňovaťDobréEgo #Ego #Hranice #Liberál #Konzervatívec #Pohyb #NiečoPevné

Budovanie mostov

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto tridsiaty

„Kdesi na svojej ceste sa prestaneme snažiť, aby sme realitu vysvetľovali, a začneme sa namiesto toho snažiť ju hlboko zakúšať. To nám otvorí prístup k pocitom, kvôli ktorým budeme ochotní meniť vlastné životy, ako je túžba, súcit, zloba, priateľstvo, vernosť a láska. Tieto pocity postupne vstupujú z hlbokého nevedomia, ešte však zostávajú z veľkej časti skryté a metúce, a často desivé.

Nesmieme riskovať, že by sme túto nevedomú krajinu chceli dobývať skôr, než sme si vypestovali jasnú identitu, získali jasné povedomie o vlastných hraniciach i o hraniciach ostatných a osvojili si určitý rád – poriadok a disciplínu. To je úlohou prvej polovice života.

Medzi nevedomím a vedomím v prostriedku je naša duša, ktorá prináša obrazy z jednej ríše do druhej ako po nejakom moste. Duša taktiež funguje ako prostredník medzi telom a duchom. To je duševná práca. Otvoriť tento most je úlohou druhej polovice života.

Dokážem popísať, ako moja duša prenáša obrazy z veľkého nevedomia do môjho vedomého života?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 156.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#Nevedomie #Vedomie #Duša #Duch #Telo #PrváPolovicaŽivota #DruháPolovicaŽivota #MostMedziNevedomímAVedomím #Most #Identita #SpoznaťHranice #SpoznaťSvojeHranice #SpoznaťHraniceOstatných #Disciplína