Archív značiek: Hanba

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 16.01. 2021.

Sobota 16.1.2021

„Robert včera písal o tom, ako každý z nás vidí a počuje rôzne veci v tej istej situácii. Tak isto je to aj s Bibliou. Dvaja ľudia môžu čítať ten istý úsek a zobrať si z neho úplne iné posolstvo. Pamätám si, ako som raz pri modlitbe poprosila jednu ženu, aby sa pozrela na určitú časť Písma. Ja som tam videla povzbudenie a nádej. Ona videla strach. Prekvapilo ma to, lebo ja som nevidela to, čo videla ona. V skutočnosti ten úsek odhalil myšlienky jej srdca; jej srdce bolo zaťažené strachom. 

Božie slovo je ostrejšie ako každý meč. Tento obraz pôsobí nebezpečne. Sme poznaní intímne a nič nie je skryté; všetko je nahé a odhalené. Pri tomto obraze môžeme cítiť hanbu a možno sa chceme schovať. Musíme sa zodpovedať za naše skutky. Tento obraz môže spôsobiť, že sa cítime ako na procese v súdnej sieni. Ale my máme vznešeného veľkňaza, ktorý rozumie. Tým, že prišiel na zem ako človek, Ježiš trpel tak, ako trpíme my. Ježiš pozná každé pokušenie a tým, že bol slobodný od hriechu, bol schopný zvíťaziť nad smrťou. Bol vzatý do neba, zasadol po pravici Otca a žije, aby sa za nás prihováral. On je naším obhajcom, a ešte nikdy nijaký proces neprehral. Vďaka tomu, čo urobil, môžeme s odvahou pristupovať k trónu milosti. Prijímame milosrdenstvo, odpustenie a pomoc.

Ježiš vie všetko. On neodsudzuje, ale rozumie a prijíma nás takých, akí sme. Už nie je miesto pre hanbu, vinu, strach, alebo odsúdenie. Namiesto toho sa nám núka milosrdenstvo a milosť. Medzi nami a Ježišom už nie sú žiadne tajomstvá. Tajomstvá sú skryté veci, ktoré vytvárajú prekážky vo vzťahoch. Pred nejakým časom sme boli na seminári o kráčaní vo svetle. Po tomto seminári sme si s Robertom povedali o veciach, ktoré sme pred sebou ukrývali. Museli sme si navzájom odpustiť, ale tým, že sme to spravili, náš vzťah bol ešte bližší. Sú nejaké veci, ktoré v sebe ukrývaš a potrebuješ ich vyniesť na svetlo? Možno tým svetlom bude spoveď, alebo nová otvorenosť medzi tebou a niekým, kto ti je blízky. Ale buď rozumný v tom, pred kým sa otvoríš. Nie je dobré ísť s desaťtonovou dodávkou po moste, ktorý má nosnosť päť ton. Tým myslím to, že je dobré odhaliť to, čo je v tebe. Ale keď ten človek nie je schopný počuť to bez toho, aby to nejakým spôsobom poškodilo váš vzťah, potom je lepšie počkať. Ježiš sám povedal svojim učeníkom: “Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.” (Ján 16,12)“

Richard Rohr – Na prahu premeny 254.: Len láska a milosť

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto päťdesiaty štvrtý

„Skutočnú premenu nie je možné nikdy navodiť tým, že by sme v ľuďoch vyvolávali pocit previnenia, viny a hanby. Týmto druhých len paralyzujeme alebo v nich prebúdzame protireakciu a pasívne agresívne správanie. Pre mňa je po štyridsiatich rokoch kňazskej práce stále neuveriteľné, že si to cirkev neuvedomuje. Boh to však vie a motivuje nás omnoho pozitívnejším spôsobom, ktorý žiadne protireakcie nevyvoláva.

Ľudia neustále používajú previnilosť , pocit viny a hanbu, aby druhých donútili k poslušnosti (dokonca i niektorí duchovní jednajú skôr ako žandári), lenže takáto vynútená poslušnosť nemôže vyvolať dlhodobé – či dokonca vôbec žiadne – zmeny, pretože duša zostáva doslova nedotknutá. Duše sa dotýka len láska a milosť, a nie strach, previnilosť, pocit viny ani hanba. Strach, previnilosť, pocit viny, hanba, donucovanie sú úbohé nástroje ega proti egu – a len osobnosť, ktorá podlieha egu, v nich môže vidieť niečo zmysluplného.

Ako na mňa boli použité pocity hanby a previnilosti, aby ma donútili k poslušnosti?
Ako ich ja sám používam voči druhým?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 283.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Zloba a zármutok

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto deviaty

„Niektorí muži prechádzajú životom v stave ustavičnej všeobecnej naštvanosti. Je preto ľahké nájsť si ľudí, situácie a neživé predmety, na ktoré svoj hnev upnúť. V ich minulosti sa zvyčajne nachádza mnoho nevyriešenej a skrytej bolesti – odmietnutie, zlyhanie, previnilosť, pocit viny, hanba, utlačovanie, zneužívanie alebo zrada. Ako vždy i tu platí, že dokiaľ tieto bolesti nevyjdú na svetlo a nie sú uzdravené, nikdy nezmiznú.

Chcem, aby ste si všímali jemnejších pocitov, ktoré vykúkajú za vašou zlobou, pretože v emocionálnom živote mnohých mužov slúži zloba často ako akési univerzálne základné nastavenie. Mnoho vzteklých – naštvaných – mužov cíti v skutočnosti v hĺbke smútok, lenže si toho nie sú vedomí. Nevedia cítiť smútok, ktorý často považujú za slabosť, a tak sa automaticky začnú zlostiť (vztekat) a nikdy sa nedopátrajú skutočného problému, kvôli ktorému sú tak nešťastní. Niekedy mávam pocit, že do tejto kategórie spadá až tretina mužov, ktorých som stretol.

Kedy som sa dnes alebo tento týždeň rozčúlil?
Aké ďalšie emócie mohol tento hnev maskovať?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 235.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#DeňDvestoDeviaty #ZlobaAZármutok #Zloba #Zármutok #Smútok #Zlosť #Hnev #Vzteklost #Muž #Zneužívanie #Zrada #Utlačovanie #Hanba #Vina #PocitViny #Previnilosť #Zlyhanie #Odmietnutie #SkrytáBolesť #Bolesť #Naštvanosť #NevyriešenáBolesť #Nešťastný #Slabosť

Previnilosť (pocit viny) verzus hanba

Deň dvesto ôsmi

„Rozlíšme medzi dobrou previnolosťou (dobrým pocitom viny), zlou previnolosťou (zlým pocitom viny) a hanbou. Dobrý pocit viny je nevyhnutným prejavom svedomia, ktorý ma nabáda, aby som prevzal zodpovednosť za to, čím som sa previnil. Dobrá previnilosť (pocit viny) je náležitou reakciou na niečo, čo som urobil alebo myslel a čo bolo zlé. Oproti tomu hanba ma núti, aby som sa cítil zle za to, kým som ako človek, a to úplne bez ohľadu na to, čo som urobil alebo na čo som myslel. Pokiaľ si v sebe nesiem hanbu, budem takmer vo všetkom vidieť niečo, za čo sa cítim previnilo. Hanba teda vedie k zlej, neurotickej previnilosti (zlému neurotickému pocitu viny), ktorá ma neprivádza k pravde ani k Bohu, ale drží ma zajatého v pocitoch prehry a nedostatočnosti.

Po štyridsiatich rokoch kňazskej služby môžem s istotou povedať: Boh nikdy nevedie dušu previnilosťou (pocitom viny) ani hanbou. K hlbšej láske k Bohu nevedie dokonca ani ona správna previnilosť (správny, dobrý pocit viny), ktorá je pre mňa inak užitočná.

Boh vedie dušu tak, že ju zvádza, pozýva, že sa jej odkrýva, že nám dopriava nijak nepodmienenú milosť, hlboké odpustenie a umožňuje mi čím ďalej, tým viac prijímať seba samého v mojej nedokonalosti – a práve to ma potom, takmer bez toho, aby som si to uvedomoval, odvádza od chybovania. O tomto by som zo srdca rád presvedčil ostatných snáď viac, než o čomkoľvek inom!

Ako sa môže z previnilosti (pocitu viny) stať forma sebazvýznamňovania?
Ako používam vinu, aby som sa vyhol vlastnému rastu?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 234.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov #DeňDvestoÔsmi #PrevinilosťVerzusHanba #Hanba #PocitViny #Previnilosť #ZlýPocitViny #DobrýPocitViny #Boh #BohNevedieDušuPocitomViny #BohNevedieDušuHanbou

Pohliadnuť tieňu do tváre

Deň sto deväťdesiaty piaty

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Pohliadnite tieňu do tváre, ale nestotožňujte sa s ním. Predstavuje len časť toho, kým ste. Stotožňovanie sa s tieňom vedie k mnohému zlo vo svete. Ľudia vidia sami seba len ako tieň, ľpejú na svojom strachu, previnilosti a hanbe a nechajú sa nimi poháňať.

Pokiaľ sa nám podarí sa s tieňom stretnúť, našou reakciou pravdepodobne nebude zlosť, ale smútok. Keď sa muži stretnú s tým, čo tak dlho skrývali sami pred sebou, môžu potom nasledovať celé dni hlbokého zármutku. Zahliadneme, ako pochrámaní a dolámaní sme.

Hrdina v nás bude chcieť zaútočiť, zmeniť alebo poprieť existenciu toho, čo sa v tomto tieni nachádza. Alebo bude v pokušení dramatickým spôsobom to všetko niekomu zdeliť, aby nad tým získal vládu. Svätec nad tým tieňom len zaplače a odpustí mu – a v tú samú chvíľu odpustí sám sebe, že je len človek. Otvorí náruč tomu, čo doposiaľ žilo vo vyhnanstve, a privádza to domov. U svätého Františka práve to symbolizovalo objatie a pobozkanie malomocného, čo považoval za moment svojho obrátenia.

Keď sa stretnem s tieňovými aspektami seba samého, aká je moja prvá reakcia?
Aké sú zdravé cesty, ako by som na svoj tieň mohol reagovať?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 221.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#PohliadnuťTieňuDoTváre #Tieň #DeňStoDeväťdesiatyPiaty #NestotožniťSaSTieňom #StotožňovanieSTieňom #Strach #PocitViny #Hanba #StretnutieSTieňom #Zlosť #Smútok #Zármutok #Hrdina #Odpustenie #OdpustiťTieňu #OdpustiťSebe #OdpustiťŽeSomLenČlovek #OdpustiťSámSebe #Obrátenie

Vinný podľa obavy

Deň sto deväťdesiaty tretí

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Muži, ktorí nemajú kontakt so svojim tieňom, mávajú sklony cítiť sa zbytočne previnilo. Bolo na nich uvalené bremeno nároku, že musia byť dokonalí chlapci a muži, aby urobili radosť tatinkovi-Bohu. Rozsah ich viny či hanby im ani nemusí byť známi, pretože ju potlačujú. potreba byť neustále dokonalí a mať všetko pod kontrolou ochromuje ich schopnosť použiť k riešeniu svojho tieňa zdravý rozum.

Ako môžeme pohliadnuť do tváre svojmu tieňu bez toho, aby sme sa ním nechali odsúdiť či sa s ním stotožnili? U tých, kto boli k náboženstvu vedení odmalička, môže často koreň problému spočívať v určitej predstave, ktorú si o Bohu urobili. Keď si myslíme, že Boh miluje len tých dokonalých, budeme sa snažiť, aby sme nemali nič spoločné s vlastnými nedokonalosťami. Ale čo by to bolo za nízkeho a slabého Boha? Neponúkol nám snáď Ježiš radikálny obraz omnoho súcitnejšieho Boha – Boha, ktorý z nás má radosť? Veríme Ježišovi, alebo svojmu emocionálnemu naprogramovaniu? Počúvajte, prosím, čo hovoria svätci a mystici: Boh nikdy nevedie dušu pomocou previnilosti, hanby ani strachu, ale vábi k sebe dušu skrze lásku.

Ako myslíte, že Boh reaguje na vaše nedokonalosti, slabosti a hriech?
Ako sa vaše vnímanie Boha zlučuje s tým, čo Ježiš učil o Otcovi?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné zamyslenia pre mužov; strana 219.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Rys 1.

Rys 1 Stali sme sa izolovanými a bojíme sa druhých, obzvlášť autoritatívnych osôb. Dospelé deti často skrývajú svoje strachy. Strach, alebo niekedy hrôza, je jedným z prepojovacích vlákien, ktoré spájajú 14 znakov dohromady. Dve z prvých troch znakov opisuje náš strach z ľudí. Zatiaľ čo veľa dospelých detí sa javí ako veselé, užitočné alebo sebestačné, najviac žijú v strachu zo svojich rodičov a partnerov a obávajú sa aj zamestnávateľa.Niektorí sa neustále báli nedostatku financií, predstavovali si zdravotné problémy alebo svetovú katastrofu. Majú pocit hroziacej skazy alebo že sa zdá, že nič nefunguje. Dokonca aj zdanlivo odvážne dospelé dieťa, ktoré ukazuje odvahu, môže zakrýva hlboký pocit, že sa necíti bezpečne alebo hodné lásky.Podstatou týchto myšlienok je obyčajne strach zo zahanbenia alebo opustenia. Hanba je hlboký pocit, že naša duša je v podstate chybná. Opustenie znamená viac, než byť nechaný osamote alebo ponechaný za dverami. Hanba a opustenie sú dva z najlepšie identifikovateľných rysov dysfunkčných domovov. Okrem iných faktorov existujú ďalšie dve z podmienok, ktoré pomáhajú produkovať dospelé dieťa, nezávisle na tom či alkohol alebo drogy v domácnosti sú alebo nie. Dospelé deti zo všetkých typov rodín nielen že majú hlboký pocit hanby, ale veria, že sú hanbou. V niektorých prípadoch hanba dospelého dieťaťa je až taká prenikavá, že môže paralyzovať telo aj myseľ človeka. Dospelé deti popisujú „ útok hanby“ , ktorý im môže spôsobiť telesné ochorenie alebo návrat do detského veku. Počas návratu sa dospelé dieťa cíti fyzicky malé. Dokonca aj videnie môže byť ovplyvnené, keď hanba zaútočí na telo. Intenzívny pocit hanby môže spôsobiť, že priestor sa zdá byť deformovaný a osvetlenie sa zdá byť podivné. Veľa dospelých detí má počas týchto okamihov ťažkosti s úplným dýchaním. Opustenie môže mať veľa foriem. Jedna foriem je, že rodičia jednoducho nechajú dieťa samé a nevrátia sa. Alebo to môže zahŕňať rodičovský perfekcionizmus, podľa ktorého chovanie dieťaťa nikdy nie je dostatočne dobré. Rodičia opúšťajú svoje dieťa aj keď zabudnú dieťa pochváliť, alebo keď nespoznajú snahu dieťaťa sa im zapáčiť. Namiesto toho rodičia veľmi rýchlo kritizujú a naprávajú chovanie dieťaťa, ale zriedka si nájdu čas na to, aby ho pochválili alebo v ňom budovali dôveru v správne rozhodnutia. V dôsledku tohto mnoho dospelých detí má v sebe zabudovaného kritického rodiča. Vnútorný kritický rodič vyčíta a podkopáva dieťa takmer na každom kroku. Kritický vnútorný rodič je forma seba opustenia. Hanba a opustenie. To je to, ako nás naše dysfunkčné rodiny v detstve kontrolovali. Videli sme našich rodičov ako autority, ktorým nemôžeme dôverovať.