Archív značiek: Zmeniť pohľad na svet

Meditácia: 03. júl – Deň po dni s Al-Anon

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Niekto raz povedal:

„Jediný rozdiel medzi kameňmi úrazu a kameňmi, ktoré nám pomáhajú prejsť na druhú stranu je v tom, ako ich používame.“

Je to upokojujúca myšlienka, že nikto mi do cesty nemôže postaviť kamene úrazu, pretože sa ich učím používať krok za krokom, ako napredujem v zdravom spôsobe života.

Problémy spôsobené závislosťou sa nedajú prehliadať; sú veľké a hrozné. Ale nemusím dovoliť, aby mi zablokovali cestu. Môžem si predstavovať, že každý z nich je jeden z dvanástich krokov. Mám aspoň Boží dar triezvosti, ktorý mi pomáha, nie ako v prípade chorého závislého, ktorý je znova a znova lapený narastajúcimi kameňmi úrazu!

Pripomienka na dnešný deň:

Prekážky mi nemôžu brániť v tom, aby som našiel v živote to dobré a nasledoval ho tam, kam vedie. Nič sa mi v tom nemôže postaviť do cesty – iba ak by som to dovolil.

Skupina ma pozýva, aby som urobil tento krok: aby som zmenil svoj pohľad na seba a na svet, ktorý okolo seba vytváram.

Myšlienka:

„ … ľudia sa môžu povznášať na kameňoch, ktoré vedú na druhú stranu, nad svoje mŕtve egá k vyšším veciam.“ (Tennyson: In Memoriam)“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#KameňÚrazu #KameňNaDruhúStranu #MŕtveEgá #Ego #ZmeniťPohľadNaSeba #ZmeniťPohľadNaSvet #AkoPoužívameKamene