Archív značiek: Duchovný vodca

Richard Rohr – Na prahu premeny: 287.: „Znovuzrodenie“ predpokladá najskôr smrť

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto osemdesiaty siedmy

„Kto po nás chce, aby sme zomreli? Sám by som radšej Ježiša uctieval, než aby som ho nasledoval na Kalvárie ako prví apoštoli, ktorí mu oponovali na každučkom kroku jeho cesty. Ale Ježiš hovoril jasne: „Pokiaľ pšeničné zrno nepadne do zeme a nezomrie, zostane samo“ (Jn 12+ 24). Teraz sme to isté posolstvo objavili i v prastarých iniciačných rituáloch.

Pokiaľ vám teda nejaký duchovný vodca sľubuje, že sa môžete znovu zrodiť či dosiahnuť nejakej spásy, ale pritom vám na rovinu nehovorí, že musíte najskôr umrieť alebo sa v istom zmysle pustiť svojho doterajšieho života, potom sa s ním ani nemusíte zdržiavať.

Nikde v stvorení nedochádza k novému zrodeniu, bez toho, aby predtým, došlo ku strate. Smrť a nový život spočívajú vo večnom vzájomnom objatí. Uctievať Ježiša predstavuje ten najvychytralejší spôsob, ako sa vyhnúť povinnosti nasledovať ho na jeho púti ku smrti. A Ježiš pritom ani jediný krát nepovedal „Uctievajte ma“, zato mnoho krát jasne povedal „Nasledujte ma“ – a my vieme, kam mal namierené.

Čo sa v mojom živote chýli ku koncu?
Čo cítim, že sa rodí?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 316

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu remeny 268.: Hľadieť si svojho

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto šesťdesiaty ôsmy

„Vedenie a sprevádzanie potrebujeme od ľudí, ktorí môžu povedať: „Poznal som, ako Boh premieňa bolesť. Mal by som byť plný výčitiek alebo horkosti, ale vďaka Bohu a milosti nič takéto nerobím.“ Túžime po skutočných ľuďoch, ktorí majú skúsenosti s premenou bolesti ako Ježiš na kríži. To sú jediné duchovné autority , ktoré stojí za to nasledovať. Všetko ostatné sú len reči.

Takáto skutočná duchovná autorita nebude hovoriť „Musíš veriť tomuto“, alebo „Tento návod ťa dovedie do neba“, ani „Viem, koho Boh schvaľuje“ – akoby do toho malo čo hovoriť niekto iný než Boh. Len malé egoistické ja by si takto rado vydobylo pocit nadradenosti. Pravú dušu to nudí a otravuje.

Pamätám si, ako nám sestry, ktoré ma ako chlapca učili v škole v Kansase, často hovorili, že jedenáste prikázanie v školskej triede znie „Hľaď si svojho“! My sami budeme mať dosť starostí so svojim rastom, s prijímaním milosti a s obrátením, i bez toho, aby sme sa ešte snažili rozhodovať za Boha alebo za druhých.

Kedy som sa pokúšal strkať nos do Božích záležitostí?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 297.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov