Archív značiek: Pravé Ja

Richard Rohr: Na prahu premeny 343.: Na jednom konci Jakubovho rebríka

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň Tristo štyridsiaty tretí

„Veci, ktoré považujeme za svoje dielo, sú z hľadiska duchovného života niečím, čo bolo „urobené nám“; my to môžeme len sledovať a pritakávať tomu, Jedného dňa sa ocitnete vo vnútri Druhého a tento Druhý vás podrží, vaša sláva zažiari nedotknutá a bude ochránená. Bude vám odhalené vaše pravé ja a vy šťastne zistíte, že je omnoho slávnejšie, ukotvenejšie, originálnejšie a slobodnejšie než akákoľvek identita, ktorú by ste si pre seba mohli sami vymyslieť. Nie že by ste ho našli, skôr do neho tak nejak spadnete, ako človek spadne do milostného vzťahu.

Samotného Božieho života sa účastníme práve tým, že žijeme jednu malú časť tohto života vo svojej vlastnej jedinečnej podobe. Keď nastane moment, kedy zvoláte „heuréka!“ („mám to!“), budete ako Jakub, ktorý sa prebudil u päty rebríka vedúceho do neba, a spolu s ním poviete: „Ty si bol na tomto mieste celú dobu a ja som to nevedel!“

Aký je to pocit byť nájdený Bohom?
Spomeniem si na konkrétnu chvíľu, kedy som si toho bol naliehavo vedomí?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 374.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Na prahu premeny 306.: Tí, ktorí sa boja smrti

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristošiesty

„Nebudeme pripravení zomrieť, pokiaľ sme skutočne nežili. Z akéhosi paradoxného dôvodu práve tí, ktorí prežívali život intenzívne a naplno, majú najväčšiu schopnosť život opustiť. Skoro akoby umierali s tou istou vášňou, s akou žili. Najväčší strach zo smrti majú tí, ktorí ešte nezačali žiť. Človek s plným životom sa už naučil, ako do života poňať i smrť, a tak pre neho smrť nie je cudzia.

Ľudia s neprežitým životom podvedome vedia, že im skutočné poznanie i životná sila nejako unikli. Chýba in pocit ukotvenia a nemajú ani príliš predstavu o tom, prečo sa vôbec narodili. Ich skutočné JA – duša – nebolo prebudené, a tak im chýba akýsi hlbší prežitok seba samého, či povedomie o určitej večnej úlohe života. Keďže ešte ani nezačali žiť, nedokážu si predstaviť umieranie. Stále je to pre nich cudzie územie, cieľ, kam dospejú, bez toho, aby tomu predchádzala nejaká cesta. Vo dne v noci ich sprevádza úzkosť, ako sa snažia mimo seba nájsť to, čo môžu nájsť iba v sebe samých.

Kedy som sa cítil skutočne živý?
S akým pokojom či nepokojom premýšľam o vlastnej smrti?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 337.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Na prahu premeny 305.: Začať s touto generáciou

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristo piaty

„Kto sú skutoční starejší začneme úplne jasne poznávať po iniciácii. Muži, ktorí ňou prešli, ju nevnímajú len ako ďalšiu udalosť, ktorú zažili v rámci svojho osobného rastu, ale ako skúsenosť, vďaka ktorej si uvedomili, že sú len súčasťou cyklickej obmeny generácií. Skutočne iniciovaný muž si uvedomuje, že tomu nie je tak, že by v živote išlo o neho, ale naopak, že v ňom samotnom ide o prúdenie života. Pochopí, že o neho na určitej základnej úrovni bolo postarané a že teraz sa musí zase on postarať o ostatných.

Pokiaľ sa jednalo o skutočnú iniciáciu – a je ľahostajné, ako k nej prišlo -, vždycky to mužov posúva do širšieho sveta. Ku svojej rodine, susedom, do svojej krajiny a cirkvi sa vracajú – s darom. A hlavným darom je práve jeho väčšie ja. Skutočne iniciovaný muž vie, že jeho úlohou je životodarná aktivita: pomáhať druhým a chrániť planétu i všetok život okolo seba. Ako starejší irokézskych kmeňov, ktorí rozhodovali nie len za seba, ale za „sedem generácií“. takto vypadá skutočná kráľovská energia. A my by sme nepochybne pár kráľov práve dnes potrebovali na každej úrovni cirkvi a spoločnosti.

Akých kráľov som poznal?
Aký vplyv mali na môj život a životy ostatných mužov a chlapcov okolo mňa?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 336.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 283.: Čo je to práca duše

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto osemdesiaty tretí

„Väčšina kresťanov si predstavuje, že duša je večná súčasť osoby, ktorá pôjde do neba či do pekla. I keď by tomu Ježiš rozumel, toto nie je historický význam duše. Duša súvisela s hĺbkou. Pokiaľ duch predstavuje naše posvätné úsilie smerujúce hore, potom duša predstavuje tú našu časť, ktorá zostupuje dolu, do hlbín vecí, ku zmyslu, do nevedomia, hlbšej pravdy a symboliky. Duša pracuje so snami, hudbou, rozprávaním a poéziou. Je to naša vnútorná matrica, naša Božská DNA a naše pravé JA.

Príliš často sa navzájom povzbudzujeme, aby sme stúpali k Duchu skôr, než sme zostúpili do duše. V takomto prípade ale hľadáme výšku bez hĺbky, odpovede bez úprimných otázok, Boha bez seba samých, nebo bez zeme a náboženstvo bez vtelenia. Evanjeliu to neprospieva. Spomeňte si, aký cieľ a prísľub sa uvádza na konci Biblie: „nové nebo a nová zem“ (Zj 21; 1), a nie nebo odpojené od zeme. Dokonca i podľa vyznania viery Ježiš najskôr „zostúpil do pekiel“, než „vystúpil na nebesia“.

Akú skúsenosť mám s pohybom do hĺbky vecí?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 312.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 256.: Ponorky

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto päťdesiaty šiesty

„Chyby samé o sebe nie sú hrozné. Problém nastáva až vtedy, keď nám bránia rásť. Ak v päťdesiatich robíte tie isté chyby, ktoré ste robili v dvadsiatich, niečo nie je v poriadku. V dvadsiatich sa očakáva, že sa ich dopustíte, ale kvôli tomu taktiež potrebujete sprievodcov, vychovávateľov, otcovské postavy a schopnosť ovládať svoje nutkavé túžby.

Jeden z dôvodov, prečo omyly opakujeme, spočíva v tom, že nám nikdy nebolo dovolené rozvinúť si vlastnú vnútornú autoritu, čoho sa obvykle dosahuje prostredníctvom pokusov a omylov a taktiež tým, že nesieme následky vlastných činov. Vnútorná autorita sa pozvoľna utvára tak, že pozorujem, pomenúvam a preberám zodpovednosť za svoje vlastné chovanie. Tomu sa hovorí zrelosť.

Štruktúry založené na vonkajšej autorite, vynucovaní a treste produkujú mužov, ktorí sa ľahko stanú expertami na predstieranie, skrývanie a zapieranie. Tieto štruktúry majú za cieľ vyvolať poslušnosť, nie sebauvedomenie. Pravé JA sa skryje do podzemia, odkiaľ potom vychádza o mnoho rokov neskôr celé nezdravé a pokrivené. Tomuto typu chovania hovoríme „ponorka“. Len sa spýtajte niekoho, kto bol vo väzení, v armáde, na internáte alebo v seminári.

Dokážem identifikovať chyby, ktorých sa dopúšťam teraz a ktoré som robil už pred rokmi? Dokážem určiť niektoré vzorce svojho chovania, ktoré mi pomáhajú vlastné chyby zapierať, namiesto toho, aby som ich pomenoval?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 285.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Je zmena životnou cestou?

Deň dvesto jedenásty

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Vždycky som sa v duchu pýtal, prečo Ježišovo kázanie začalo vetou „čiňte pokánie“ (Mt 4, 17 a Mk 1, 15). Metanoia pochádza z gréckeho slova, ktoré znemená „otočiť sa“, hoci doslova to znamená „prekročiť myseľ“. Toto volanie k úplne a naprosto novej mysli, k obráteniu a novému začiatku, je počiatkom evanjelia a je taktiež esenciou mužskej cesty za nájdením svojho pravého ja. Muž musí nájsť zbrusu nový prijímač, aby vôbec dokázal zachytiť toto nové posolstvo, a tento nový prijímač potom, zdá sa, vyžaduje neustále aktualizácie, inak sa sám naladí späť na svoju obľúbenú frekvenciu.

Ale koľko krát sa musíme otočiť a začať znovu? Koľko aktualizácií je treba? Koľko krát sa musíme zmeniť? Či sa nestačí len raz rozhodnúť pre Ježiša alebo raz vstúpiť do cirkvi? Vypadá to, že nestačí. Ako sa zdá, spočíva celá táto cesta v tom, že nechávame veci plynúť a že v sebe neustále rozvíjame ochotu obrátiť sa vždy znovu. Vedie nás nádej, že raz, jedného dňa, uvidíme Božím Srdcom, budeme Ním myslieť i žiť. Ako kedysi spievali shakeri: „Obrátenie nemá konca…“

Kedy som posledný krát v nejakom zmysle zažil novú myseľ alebo obrátenie?
Aký druh obrátenia potrebujem teraz?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 237.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#DeňDvestoJedenásty #Ježiš #JežišovoKázanie #ČiňtePokánie #Pokánie #Mt #Mk #Metanoia #OtočiťSa #PrekročiťMyslenie #NovýZačiatok #ZaseNovýZačiatok #StáleNovýZačiatok #ObľúbenáFrekvencia #ObrátenieNemáKonca #Aktualizácia #SebaAktualizácia #RozhodnúťSaPreJežiša #VstúpiťDoCirkvi #Nádej #UvidímeBožímSrdcom #BožieSrdce #MyslieťBožímSrdcom #ŽiťBožímSrdcom #Obrátenie #EsenciaMužskejCesty #NájdeniePravéhoJa #PravéJa #PočiatokEvanjelia #Evanjelium #JeZmenaŽivotnouCestou

Iniciácia do pravého ja

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto dvadsiaty šiesty

„Muži potrebujú určitý druh krstu či iniciácie, ktoré ich vyšlú na duchovnú cestu. Tento impulz môže prísť v podobe nejakého veľkého zlyhania alebo nesmierne silnej túžby, či, čo je časté, veľkého poranenia – fyzického, emocionálneho či psychického. Musíme padnúť, zlyhaťvrhnúť sa do tajomstva svojej existencie, inak doslova uviazneme na povrchu života. (Povšimnite si, že takto ako by krst chápal i Ježiš v Mk 10; 38 ; Lk 12; 50) (Mk 10; 38 Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený? Lk 12; 50 Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane!) Dokým nie sme ponorený („pokrstený“ = baptiso) do väčšieho jazera, ktoré od nás vyžaduje širšie ja, zostávame trčať v našich malých, falošných ja.

Toto prepadnutie smrti a láske (často v tú samú chvíľu!) sa stáva nevyhnutnou cestou od falošného ja k pravému ja. Bez nejakej veľkej porážky sa budeme pokúšať používať svoje ego, aby sme porozumeli tomu, čomu ego nikdy porozumieť nemôže. Len pravé ja – to, kým už ste v Bohu – môže narábať s veľkými otázkami. Iniciácia vám tak má umožniť prvé nahliadnutie a potvrdenie vášho pravého ja, čiže duše. Potom až začína skutočná duchovná cesta.

Zažil som veľké zlyhanie, zranenie alebo porážku?
Dovolil som tejto skúsenosti, aby ma priviedla bližšie k môjmu pravému ja?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 152.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#Krst #Iniciácia #DuchovnáCesta #Zlyhanie #Túžba #Zranenie #FyzickéZrananie #PsychickéZrananie #EmocionálneZranenie #Padnúť #TajomstvoMojejExistencie #Ponorený #Baptiso #FalošnéJa #PravéJa #Ego #PrepadnúťSmrtiALáske