Dvanásť princípov Al-Anon

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

1. princíp – Prijatie

2. princíp – Viera

3. princíp – Podvolenie sa a dôvera

4. princíp – Úprimnosť

5. princíp – Odvaha

6. princíp – Ochota

7. princíp – Pokora

8. princíp – Odpustenie

9. princíp – Sloboda

10. princíp – Vytrvalosť

11. princíp – Trpezlivosť

12. princíp – Dobročinnosť a láska

“ …. a uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach.“