Archív značiek: Spoluzávislí

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 19. marec

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Kto dokáže povedať, či zajtrajší deň bude dobrý alebo nie? Napriek tomu my, ktorí žijeme so závislými, sme veľmi náchylní k tomu, aby sme očakávali to najhoršie!

Program krokov je na 24 hodín. To nám dáva upokojujúcu istotu, že sa nepotrebujeme zaťažovať trápením z minulosti, ani predvídať tie, ktoré môžu prísť v budúcnosti.

Vždy budem mať na mysli, že sa mám zaujímať len o dnešok a že ho môžem urobiť takým dobrým, ako sa len dá. Tento malý časový úsek je môj a využijem ho k tomu, aby som robil veci, ktoré potrebujem a trochu času si nechám aj na potešenie a uvažovanie.

Pripomienka na dnešný deň:
Žiť jeden deň za druhým a vedome svoj čas deliť medzi užitočné a uspokojivé aktivity mi môže poskytnúť pestrosť, o ktorej sa hovorí, že je korením života. Toto má aj ďalší úžitok toho, že svoju myseľ si nebudem zaťažovať problémami, čo sa často ukazuje ako ten najľahší a najlogickejší spôsob na ich vyriešenie!

Myšlienka:
Tento deň bude šťastný, lebo ja sám môžem rozhodnúť o tom, aký to bude deň.”

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 28. október

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Občas sa stane, že nás zachváti nálada typu „ja chudáčik“; ovládnu nás všetky problémy, ktorým musíme čeliť. Je veľmi pravdepodobné, že sa to stane vtedy, keď začneme meniť naše zmýšľanie a začneme premýšľať o sebe a o našom vzťahu k iným. Na začiatku môžeme byť príliš analytickí a snažiť sa naraz vyriešiť príliš veľa.

Na toto rozpoloženie našej mysle existuje takmer neomylný predpis: vyprázdniť svoje mysle od všetkých myšlienok až na jednu: dnešok a to, ako ho využijem.

Pripomienka na dnešný deň:

Tento deň je môj. Je jedinečný. Nikto na celom svete nemá presne takýto deň. Obsahuje súhrn všetkých mojich skúseností z minulosti a celý môj budúci potenciál. Patrí mi, a môžem s ním urobiť čo chcem. Môžem ho naplniť radostnými okamihmi alebo zničiť nezmyselnými starosťami. Ak mi prídu na myseľ bolestivé spomienky na minulosť alebo hrozivé myšlienky o budúcnosti, zbavím sa ich. Nemôžu mi zničiť dnešný deň.

Myšlienka:

Dnešok je môj vzácny dar od Boha. Ako ho využijem? Čím menej dovolím ostatným, aby ho ovplyvňovali, tým pre mňa bude vyrovnanejší a uspokojujúcejší.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#DnešnýDeň

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 26. október

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Prvý krok, v ktorom je napísané, že sme „priznali svoju bezmocnosť“, sa často považuje za jeden z najťažších. No pre niektorých z nás je druhý krok rovnako ťažký, pretože nás nabáda, aby sme priznali, že naše správanie nebolo vždy celkom triezve. Tu je jeden príklad:

Dosť bežným zvykom, ktorý je nerozumný a sebaklamný, je robiť z maličkostí veľké problémy. Nerobíme to preto, že by sme nemali dosť tých veľkých problémov, to nie! Je to preto, lebo na nás dopadá ťažoba všetkého a všetky veci sa javia ako čierne a nedokážeme rozoznávať medzi tým, čo je dôležité a čo si nemusíme ani všímať.

Pripomienka na dnešný deň:

Zakaždým, keď sa stane niečo, čo ma frustruje alebo zlostí, postavím sa bokom a položím si otázku: „Je to hora alebo krtinec?“ Jednoducho nebudem mrhať časom a energiou na nedôležité veci; ušetrím si ich, aby som zvládol tie veľké!

Myšlienka:

Niektorí ľudia sa trápia a zaháľajú, snažia sa a strkajú v honbe za krtincami, z ktorých chcú vyrobiť vysoké vrchy.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 24. október

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Jeden večer sa zdalo, že členovia sa neobyčajne príliš sťažujú – na to, že nerobili to, k čomu mali oprávnenie, na správanie alkoholika alebo všeobecne na ich ťažký životný údel.

Potom jedna osoba, ktorá je veľmi otvorená, povedala:

„Viete, všetko toto vyznieva akoby niektorí z nás mali o živote detské predstavy a očakávali, že v živote nebudeme mať nijaké problémy. Spomínam si na jednu herečku, ktorú som dávno počula v rádiu a jej obľúbená fráza znela: S tým dobrým si musíte zobrať aj to trpkejšie. Toto je tiež celkom dobrá filozofia Al-Anon, pretože nám hovorí, že musíme prijať niektoré nepríjemné skúsenosti a zároveň nikdy nezabúdať sústreďovať sa aj na tie dobré veci.“

Pripomienka na dnešný deň:

Očakávam, že v živote bude všetko presne také, aké chcem? Možno by som sa mal lepšie pozrieť na tieto očakávania a presvedčiť sa, či sú v mojej situácii reálne. Ak sa neustále snažím dosiahnuť nedosiahnuteľné, unikne mi veľa príjemných vecí, ktoré sú hneď vedľa mňa.

Myšlienka:

Modlitba vyrovnanosti je vynikajúcim liekom pre nespokojnosť.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 23. október

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

Niekedy je dobré skúmať bežnú a známu frázu, meditovať o nej, rozobrať ju a skúmať jej vnútorný význam.

Počujeme, ako niekto hovorí: „Stojí vo svojom vlastnom svetle.“ Ako jasne sa tento obraz vynára z nášho zatieňovania svojho vlastného šťastia chybným zmýšľaním. Odstúpme na bok, aby mohlo svetlo zažiariť na nás a na všetko, čo robíme, aby sme veľmi jasne videli seba a okolnosti okolo nás.

Pripomienka na dnešný deň:

Ak máme Al-Anon, nie je potrebné, aby sme stáli vo svojom vlastnom svetle a snažili sa vyriešiť naše problémy v tme. Spôsoby a prostriedky, ktoré Al-Anon ponúka, osvietili cestu tisíckam zúfalých ľudí, takže nikto nemá dôvod klásť si otázky, či majú tú moc.

Keď čelím problému, ktorý sa zdá neriešiteľný, keď sa cítim v určitej situácii ako v pasci a nevidím žiadne východisko, dovoľ, aby som sa samého seba opýtal, či stojím vo svojom vlastnom svetle. Musím nájsť výhodné miesto, odkiaľ môžem najlepšie vidieť moje problémy také, aké sú; potom prídu aj odpovede.

Myšlienka:

… „a svetlo bude svietiť v tmavých miestach a všetko bude jasné ako deň.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 21. október

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Jeden z návrhov, ktoré počúvame v Al-Anon je: Nerob inventúru za nikoho iného, len za seba. Toto nás môže prekvapiť, ak cítime spolu s mnohými, že všetka naša mizéria je spôsobená správaním alkoholika. Sme horliví v tom, ako ospravedlňujeme samých seba a vysvetľujeme, čo urobil, čo nás tak šokovalo a čo je neospravedlniteľné! Potom sa pýtame, ako si môže niekto vôbec myslieť, že my na tom máme podiel viny!

Postupne pochopíme, že mnohé veci sme mohli urobiť oveľa múdrejšie. Možno sme kritizovali veci, ktoré sme si vôbec nemali všímať. Mnohé problémy sme si spôsobili tým, že sme sa miešali do cudzích vecí. Nakoniec vidíme, že musíme vykonať veľa inventúry pri nás samých.

Pripomienka na dnešný deň:

Mám vo zvyku kritizovať iných? Naučím sa žiť a nechať žiť.

Mám obavy a predstavujem si hrozné veci, ktoré prinesie budúcnosť? Vzdám sa toho a odovzdám to Bohu a budem žiť len pre dnešok.

Zhoršujem rodinné problémy výbuchmi hnevu a nekontrolovanými slovami a činmi? Budem si stále pripomínať, že mám rozmýšľať! Som neustále v štádiu zmätku? Dám prvým veciam prvé miesto.

Myšlienka:

Zisťujem, že slogany sú veľkou pomocou pri vykonávaní mojej nebojácnej morálnej inventúry.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#MorálnaInventúra #PrvýmVeciamPrvéMiesto #Rozmýšľaj #ŽiPreDnešok #TuATeraz #VzdámSaTohoAOdovzdámToBohu #ŽiANechajŽiť #Slogany #NerobInventúruZaNikohoInéhoLenZaSeba

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 20. október

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Naše slogany sú jasné a jednoduché, a napriek tomu môžu pre rôznych ľudí znamenať rôzne veci. Prirodzene ich nejako podfarbujeme podľa našich vlastných skúseností a reakcií na slová a myšlienky.

Napríklad slogan:

„Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu“

môže pre niektorých ľudí znamenať, že všetko, čo musíme urobiť, je vyhnúť sa výzvam, ktoré nás konfrontujú a Boh to všetko nejakým duchovným magickým spôsobom urobí za nás.

V tom, že nám dal slobodnú vôľu, inteligenciu a rozum bol zámer; môžeme samých seba naplniť len vtedy, keď budeme tieto dary využívať pri riešení našich každodenných problémov.

Pripomienka na dnešný deň:

Môžem byť pripravený poddať sa Božiemu vedeniu, môžem oň pokorne požiadať, ale spolu s mojou ochotou ho prijímať musím aj spolupracovať a konať svoj podiel. Ak som naozaj vnímavý, On mi dá svoju vôľu postupne každý deň spoznať; ale musím podľa nej žiť.

Myšlienka:

„Poddanie sa Božej vôli nám nedáva certifikát k neschopnosti. Každý z nás sa musí usilovať plniť Jeho vôľu, ktorú nám zjavuje spôsobmi, ktoré rozpoznávame len vtedy, ak sme ochotní a vnímaví.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 19. október

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„V známej španielskej klasickej hre Don Quichot rozpráva autor o zmätenom hrdinovi, ktorý chce napraviť chyby sveta. Na ceste za dobrodružstvom sa stretáva s veternými mlynmi a predstavuje si, že sú to hrozní obri. Bojuje s nimi svojim hrdzavým mečom, až kým celkom vyčerpaný nepadne na zem.

Nie je to častokrát s nami podobne, že zbytočne bojujeme proti veterným mlynom a používame pri tom našu ťažkú kanonádu hnevu a obáv z malicherností, ktoré za to vôbec nestoja?

Pripomienka na dnešný deň:

Mrhám svoj čas a energiu na boj proti situáciám, ktoré nie sú hodné ani toho, aby som si na ne spomenul? Nedovolím, aby moja predstavivosť robila z malých problémov veľké. Budem sa snažiť vnímať každú situáciu jasne a budem sa jej venovať len vtedy, ak si to zaslúži. Toto je duševné zdravie, ktoré chcem mať prinavrátené, ako o tom hovorí druhý krok.

Myšlienka:

Bože, daj mi schopnosť rozlišovať medzi tým, čo je a čo nie je dôležité.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 12. september

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Keď sa člen Al-Anon zaviaže, že niekomu poradí, je veľmi dôležité, aby si pamätal, že táto rada by mala byť ohraničená na poskytnutie pomoci dotyčnej osobe len v otázke duchovného rastu. V prekročení tejto hranice, keď človek dáva radu v súvislosti s nejakým krokom, ktorý má dotyčný podstúpiť, je veľké nebezpečenstvo. Nikto z nás nemá na to právo.

Niekedy môže poskytnúť radu nejaký frustrovaný neurotik a tá vyprovokuje nepriateľstvo medzi mužom a ženou. Dotyčný môže túto situáciu ešte vyostriť tým, že bude ospravedlňovať rozhorčenie manželky. Podporovanie takýchto rozhorčení môže mať veľmi vážne dôsledky; je to rovnaké, akoby ju dotyčný napomínal, aby „si stála za svojimi právami“ a „nedovolila to alebo ono“. Dotyčný získava nevedomé uspokojenie z riadenia životov iných ľudí a zároveň žije v tom, že jeho zámery sú dobré.

Pripomienka na dnešný deň:

Nebesá, ochraňujte ma pred mojimi dobrými priateľmi, ktorí s tým najlepším zámerom udržiavajú rany môjho hnevu otvorené, oslabujú ma svojou ľútosťou a ospravedlňujú moje sťažnosti. V mene konania dobra môžu brzdiť moje uzdravenie tolerantného a láskyplného vzťahu s mojou rodinou.

Myšlienka:

„Nesmieme ľahko pripisovať váhu každému slovu a návrhu, ale musíme opatrne a pokojne zvažovať záležitosť podľa Boha.“ (Thomas A´Kempis)“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#Rada #Radenie #NebezpečenstvoRadenia #Poradiť #VáhaSlova #ZvažovaniePodľaBoha #Zvažovanie #Zodpovednosť

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 11. september

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Občas sa na stretnutiach Al-Anon vyťahujú krivdy a správy o domácom násilí. Predsedajúci jedného z takýchto stretnutí, ktorý takisto rozprával o svojich vlastných problémoch v domácnosti, otriasol skupinu týmto konečným vyjadrením:

„Často, keď som vyvolal hádku so svojou ženou, rozmýšľal som nad tým, ako by som sa cítil, keby niekto nahrával kazetu s tým, čo jej hovorím a s tónom hlasu, aký som pri tom používal. Reval a kričal som ako bez seba; využíval som pri tom všetky zbrane sarkazmu a ostrej kritiky. A mimochodom, slovo sarkazmus pochádza z gréckeho slova s významom „trhať mäso“.

Necítil by som sa ako spodina, keby som sa na tej kazete počul? Neposkytlo by mi to akýsi obraz môjho vlastného podielu na rodinných problémoch?

Prosím vás, počúvajte sa a zamyslite sa nad tým, či by nepomohlo, keby ste sa sami trochu schladili.“

Pripomienka na dnešný deň:

Odteraz si budem značiť, ako u nás doma vznikajú hádky. Ak som ja ten, ktorý ich podnecuje, to bude celkom prvá vec, ktorú sa budem u seba snažiť napraviť. Ak ma k tomu vyprovokuje niekto nahnevaný, budem reagovať pokojne alebo nebudem reagovať vôbec.

Myšlienka:

„Krotká odpoveď odvracia hnev, ale trýznivé slová podnecujú zlosť.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#SchlaďSa #Sarkazmus #ReagujPokojne #NereagujVôbec #Nereaguj #Hádka