Archív značiek: Duchovné sprevádzanie

Richard Rohr – Na prahu premeny 293.: Doprajme si čas, ktorý je potrebný

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto deväťdesiaty tretí

„Priebeh našej premeny sa neriadi podľa nášho časového rozvrhu. Spomeňte si, že Ježiš sa „postil štyridsať dní a štyridsať nocí, až nakoniec vyhladol“ (Mt 4; 2). Trvá hódne dlho, než si uvedomíme svoj pravý a skutočný hlad. Bez dobrého duchovného vedenia (sprevádzania) pred všetkým svojim vnútorným chaosom a trápením utečiete. Pritom ale práve chaos a trápenie sú pre vás tou najlepšou Božou pozvánkou!

Bez toho, aby sme po dlhú dobu zámerne vykonávali určité praktiky, sa nestane nič nového. Predpovedám, že v nadchádzajúcich rokoch nás čaká prechod od náboženstva založeného iba a výlučne na verení, ktoré po nás nepožaduje takmer nič okrem zahmleného a nejasného intelektuálneho súhlasu, k náboženstvu založenému na praxi, ktoré bude umožňovať priame zakúšanie a poznávanie za seba samého. Bude bez autorít, ktorým by sa malo veriť, bez autorít, s ktorými by bolo potrebné bojovať. Vy musíte prevziať zodpovednosť za svoju duchovnú cestu.

Samota, mlčanie, čítanie duchovnej literatúry, kontemplatívna prax, bdelá meditácia, dni osamote v prírode, zapisovanie udalostí, duchovné smerovanie, mužské skupiny, dobrovoľnícka práca mimo vašej komfortnej zóny, hlboké sebavzdelávanie aspoň v jednej spoločenskej otázke – toto sú oblasti, kde vidím možnú zmenu u mužov.

Uhýbam pred premenou, alebo sa prinajmenšom oddávam rozptýleniam, aby som na ňu nemyslel?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 322.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu remeny 268.: Hľadieť si svojho

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto šesťdesiaty ôsmy

„Vedenie a sprevádzanie potrebujeme od ľudí, ktorí môžu povedať: „Poznal som, ako Boh premieňa bolesť. Mal by som byť plný výčitiek alebo horkosti, ale vďaka Bohu a milosti nič takéto nerobím.“ Túžime po skutočných ľuďoch, ktorí majú skúsenosti s premenou bolesti ako Ježiš na kríži. To sú jediné duchovné autority , ktoré stojí za to nasledovať. Všetko ostatné sú len reči.

Takáto skutočná duchovná autorita nebude hovoriť „Musíš veriť tomuto“, alebo „Tento návod ťa dovedie do neba“, ani „Viem, koho Boh schvaľuje“ – akoby do toho malo čo hovoriť niekto iný než Boh. Len malé egoistické ja by si takto rado vydobylo pocit nadradenosti. Pravú dušu to nudí a otravuje.

Pamätám si, ako nám sestry, ktoré ma ako chlapca učili v škole v Kansase, často hovorili, že jedenáste prikázanie v školskej triede znie „Hľaď si svojho“! My sami budeme mať dosť starostí so svojim rastom, s prijímaním milosti a s obrátením, i bez toho, aby sme sa ešte snažili rozhodovať za Boha alebo za druhých.

Kedy som sa pokúšal strkať nos do Božích záležitostí?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 297.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov