Archív značiek: Vyššia sila

Vďačnosti 13

  1. Ďakujem za ráno, že som mohol a dokázal vstať na zvuk budíka o 06:00.
  2. Ďakujem za ráno, že som mohol a dokázal užiť lieky hneď ako vstanem, lebo som si ich večer pripravil aj s vodou.
  3. Ďakujem za ráno, že som mohol a dokázal hneď ísť do kúpeľne a dať si vlažnú sprchu a potom sa učesať.
  4. Ďakujem za ráno, že som mohol a dokázal vypočuť si otca Šebastiána a jeho každodenné zamyslenie.
  5. Ďakujem za ráno a hudbu, ktorú môžem počúvať.
  6. Ďakujem za ráno, že som si mohol a dokázal som si pripraviť prekvapkávanú kávu v dripe.
  7. Ďakujem za ráno, že som mohol a oslovil som Ťa ako Otca a rozprával som sa s Tebou.
  8. Ďakujem za ráno, že môžem sledovať ako sa rozvidnieva vo svete.
  9. Ďakujem za ráno a za triezvu noc.
  10. Ďakujem, že môžem dávať tieto vďačnosti, že mám komu a že si skutočne v mojom srdci, nech už to znamená čokoľvek.

Krachy a pády

Deň sto osemdesiaty prvý

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Mladí muži potrebujú vedieť, že nezdar a neúspech je nevyhnuteľný a že sa nič nedeje, keď zlyhajú. Musíme im poskytnúť záchrannú sieť, aby mohli porážkou prejsť s porozumením, odvahou a múdrosťou.

Všeobecne ponúka ľuďom v tomto smere viac pomoci dvanásť krokov protialkoholických skupín, než skupiny náboženské. Terapeutické skupiny totiž poskytujú svojim členom sieť, ktorá im dovolí padnúť až na nevyhnutné dno nezdaru a neúspechu. U závislých je to často práve úplný krach – pád až na dno, strata všetkého, čo im dávalo zmysel – čo im umožní vstúpiť do skutočného a hlbšieho života. Rád by som dúfal, že nie každý sa musí nutne stať závislým, aby sa postavil tvárou v tvár svojmu tieňovému ja, aby sa naučil pokore a aby aktívne a s dôverou objavil svoju Vyššiu silu.

I tak ale musí nastať niečo, čo si vynúti našu pozornosť, čo poníži naše falošné ja a zostrí na našu najhlbšiu túžbu. Bez niečoho takéhoto je väčšina náboženstiev len niečo ako obyčajná poistka. Nasledujúci poznatok á zmysel neustále opakovať: Náboženstvo nasleduje mnoho ľudí, ktorí sa boja pekla. Spiritualita (duchovnosť) začína vtedy, keď sme si peklom prešli.

Kedy sme zlyhali a čo sme z toho zlyhania získali?“  

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#KrachyAPády #Nezdar #Neúspech #Poníženie #Pád #Zlyhanie #Krach #Peklo #PrejsťPeklom #PrejsťSiPeklom #Závislosť #ZáchrannáSieť #DvanásťKrokov #TerapeutickáSkupina #Pozornosť #FalošnéJa #PonížiťFalošnéJa #Pokora #NajhlbšiaTúžba #HlbšíŽivot #VyššiaSila #Náboženstvo #Poistka #Spiritualita #Duchovnosť

Al-ANon 08. jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Čo ma po prvýkrát priviedlo do Skupiny? Prísľub úľavy od neznesiteľného bremena. Inými slovami povedané, prišiel som si niečo zobrať, ako to robíme všetci. Zakrátko som zistil, že „branie“ z veľkej miery závisí na mojej ochote dávať – robiť službu iným, či sa jedná len o priloženie ruky k dielu pri príprave a upratovaní miestnosti po stretnutí alebo o utešovanie a povzbudzovanie iných, keď sa nachádzajú v problémoch. Rovnaký duch dávania sa musí odohrávať v každej oblasti môjho života, hlavne u tých, ktorí sú mi blízki. Názov tohto druhu dávania je láska.

Pripomienka na dnešný deň

Dávať lásku je samé o sebe naplnením. Nesmie nám záležať na tom, či je opätovaná alebo nie. Ak ju dávam len preto, aby som získal odpoveď podľa mojich podmienok, moja láska je anulovaná. Ak mám schopnosť lásku dávať a ak je potom aj akýmkoľvek spôsobom opätovaná, je to len špeciálny bonus. Len ak dávame lásku slobodne a bez toho, aby sme očakávali, že bude opätovaná, nachádzame samých seba a budujeme sa duchovne.

Myšlienka:

„Získal niečo človek, ktorý prijal množstvo láskavostí a sám nijaké neposkytol? Veľký je ten, ktorý koná najviac úžitku.“ (Ralph Waldo Emerson: Esej o vyrovnaní)“

Vlastná úvaha:

Toto je ideál, dávať lásku a nič neočakávať; zväčša niečo očakávame; je to prirodzené, dokonca je to prirodzená základná potreba každého človeka – byť milovaný – čisto, nezištne, bezpodmienečne, nekonečne…; napredujeme už keď vynakladáme akékoľvek úsilie, aby dávanie začalo prevažovať nad očakávaním prijímania; tú istú potrebu lásky, ktorú nosíme v sebe, má i ten druhý; čím viac bude naša láska bez očakávaní, tím viac budeme druhému človeku napĺňať jeho „nádobu lásky“; nevieme, či niekedy a či vôbec ten druhý lásku opätuje, čo vieme, že snahou o našu lásku bez očakávaní a podmienok natrafíme na seba samých, stretneme sa so sebou samými viac a hlbšie. Chceš nezištnú lásku dostávať? Tak ju rozdávaj! Tu sa stretneme s tým, že nemôžem dať, čo sám nemám. Keď hľadám v sebe – skôr, či neskôr – natrafím na Vyššiu moc – zdroj nezištnej, bezpodmienečnej a pritom osobnej lásky ku mne, ktorá nie je zo mňa, ale pritom je vo mne…

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Vyššia sila

Deň deväťdesiaty prvý

„Naše utrpenie má dnes psychologický charakter. Týka sa vzťahov a závislosti. Ide o utrpenie ľudí žijúcich navonok v pohodlí a komforte, vnútorne však utlačených a prázdnych. Je to kríza straty zmyslu. Tá nás núti hľadať zmysel v majetku, pôžitkoch, prestíži a moci – a toto všetko sa nachádza mimo nás. Keď z týchto vecí nezískame pocit zmysluplnosti, obraciame sa k jedlu, alkoholu, pornu a drogám, alebo sa snažíme prázdnotu v sebe zaplniť masovým konzumom.

Bill Wilson a jeho hnutie Anonymní alkoholici nám ukazujú, že prestať hľadať vonkajšiu silu, prestať ju potrebovať a zneužívať, to je možné jedine tak, že nájdeme skutočnú silu v sebe. Dvanásť krokov programu Anonymných alkoholikov nás vyvádza zo súčasnej závislostnej spoločnosti. A ako všetky cesty vedú k pravde a k Duchu, vedie nás i dvanásť krokov tejto cesty do hlbín, k vnútornej sile, ktorú tento program správne nazýva Vyššia sila.

Ako by som popísal svoju Vyššiu silu?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 115.

#MužskáSpiritualita#NaPrahuPremeny#DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr#Maskulinita#Meditácia#DuchovnáLiteratúra